Transformace

EXISTUJÍ NANEBEVZATÍ MISTŘI?

Existují nanebevzatí Mistři? Totiž, tolik toho slýcháme o lidech jako Ježíš a Saint Germain….

No, ona vyrovnanost není jako vysokoškolský titul, který jakmile jednou získáte, už je váš napořád.

V danou chvíli buď je, nebo není. 

Ale určitě jsou tací, kteří zachytili ducha této vyrovnanosti a pracují na tom, aby si ji udrželi.

A o tom mluvíte.

Můžeme se k těmto lidem dostat?

Jsou vám neustále dostupní. 

Jen se zaměřte na to, co je zajímá, a uvidíte, jak rychle jsou pro vás dosažitelní.

A co je zajímá?

Všechno, co zajímá vás. Jsou nadšení.

Pochopte, tento fyzický časoprostor je Náběžnou hranou myšlenky. 

Myšlenka se tady projevuje. Tady myšlenka je.

Země je nacpaná nebem.

Země je nebe. 

Nebo peklo. 

Záleží na vás.

Ukázka z knihy SPOLUPRÁCE V TOM NEJLEPŠÍM SLOVA SMYSLU : Wayne W. Dyer, Esther Hicks

Fotografie: Maia Špačková