Já Jsem

PŘEDSTAVTE SI DOKONALOST VĚCI, O KTEROU ŽÁDÁTE

Jakmile zavoláte přímo do „Přítomnosti“, 

cítíte a uvidíte její skutečnost nad vámi, 

vizualizujte odpověď na vaše volání, 

která vyjde do vašeho vnějšího použití.

Pokud je to něco, 

pak si představte Dokonalost té věci, 

kterou si přejete!

 

Pokud je to osvětlení mysli, 

dívejte se, 

že vlna Světla vychází z hlavy „Přítomnosti“ 

do vaší vlastní mozkové struktury. 

Pokud je to větší pochopení, použití 

nebo porozumění Velké Vesmírné Lásce 

vlastní „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

pak si představte záblesk Plamene ze Srdce vaší „Přítomnosti“,

jak vchází do struktury vašeho mozku 

a pak dovnitř vašeho fyzického Srdce. 

Pak se dívejte, 

jak expanduje do celého těla.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková