MAIA TEXTY

RŮZNÉ ODSTÍNY DLOUHOVĚKOSTI 

Není dlouhověkost, jako dlouhověkost.

Tak jako s mnohými slovy i s tímto se manipuluje již dlouhá staletí a tisíciletí.

Jde především o to, co se lidem naprogramuje jako představa dlouhověkosti.

V dnešní době se pod tímto pojmem propaguje: tělo postrádající mladost a energii, velká krabička různě barevných léků, rozmixovaná strava a vypadávající krátkodobá paměť.

Tento obraz se dokázal vštípit velké většině natolik, že při slovu dlouhověkost se pouze upevní v přesvědčení, že své tělo a jeho životní energii rychle vyčerpají za účelem tzv. užití si života teď (tím je většinou myšleno “budu konzumovat všechno až za snesitelnou mez a bezhlavě se vystavovat extrémním situacím), protože život ve vyšším věku nestojí za nic.

Vedle toho se zde rýsuje menší skupina, která dlouhověkost obdivuje a přeje si ji pro sebe, ale i ta má svou specifickou představu: moudrost společně se stárnoucím, ale jakž takž fungujícím těle, s duchovní přípravou na smrt.

Obě představy mají jednu společnou věc … je v nich počítáno se smrtí a chátráním těla jako neodvratilného procesu, který nemají ve své moci. 

Obě možnosti jsou součástí pouze jednoho spektra víry, která může být velmi pestrá, stejně jako naše možnosti.

A tak není dlouhověkost, jako dlouhověkost.

Lze stvořit zcela jiný obraz, než má o tomto tématu většina lidí?

Dožití se 100let nemusí znamenat skutečnou možnou dlouhověkost, ale jde o velmi krátký, skoro by se dalo říci až dětský věk. V naší minulosti se lidé běžně dožívali mnoha stovek let, pak přišel diktát kratšího věku a v jistém období se věk naprogramovaného dožití rovnal pouhým 30 rokům. Dnes lidem dovolují žít přibližně 80-100 let.

Žádná tato délka dožití nemá a neměla nic společného s geny, s lékařskou péčí či podnebím apod. 

VŽDY a pouze s lidskou vírou a k tomu přidruženým zaměřováním se myšlenkami na jisté věci, včetně chování se ke svému fyzickému tělu. Jazyk tomu všemu velmi skvěle napomáhá, obzvláště pokud se uvelebíme v jeho automatickém používání.

A tak si lidé nevědomky programují svou délku života, stejně jako chátrání hmotného těla.

Tyto pomůcky „tvoření“ začínají být v ezoterickém světě již známé a často se o nich hovoří ve všech možných variantách a souvislostech do té doby, než přijde okamžik, kdy se tito lidé mají dotknout tématu dlouhověkosti, či smrti.

Poté nastává velmi zvláštní fenomén a málokomu asi v plné šíři dochází.

Tento jev by se dal popsat asi takto: 

„Zákon přitažlivosti platí úplně na všechno v celém širém vesmíru – až na dvě lidské záležitosti – a tou je dlouhověkost a fyzická smrt.“

Jako by na to existovala speciální výjimka a drtivá většina se tváří, že je svatokrádež si o tom myslet něco jiného.

Jako argument slouží „podívejte se kolem sebe“. 

A to si pro sebe programujte!

Přesně podle šablony… nejdříve zchátrejte (pěkně postupně a podle instrukcí, které nacházíte všude kolem sebe) a pak koukejte umřít, protože tak to má správně být.

Sice ve své mysli tvoříte svůj celý život, ale nepokoušejte se tam zařadit vaši dlouhověkost a smrt. Žádné změny na tomto poli nestrpíme, jinak vás vykážeme z naší skupiny!

Někdo z vás může bystře poznamenat: „Ale o dlouhověkosti se už mluví, a dokonce se připouští.“

Ano, ale v jakém obraze…

Lidé si umí představit tak 100 až 130 let, a to vše s podporou vědy.

I když, existuje vědecká studie, která potvrzuje, že je teoreticky možné se bez problémů dožít 250 let, a to i přes omezený pohled vědců na naši biologii.

Ale když už si náhodou něco podobného pro sebe připustíte, koukejte na to důstojně vypadat – pěkně chátrejte podle instrukcí, ať alespoň vypadáte jako „moudří šamani“.

Ne že nám tady budou pobíhat 300- leté holky, které budou mít vizáž maturantek!

Ať vás ani nenapadne myslet si něco jiného!

Nezkoušejte mít na mysli život dlouhý stovky a tisíce let.

Tohle tedy NE!

Takový nepořádek v tom nedělejte, jak by k tomu ostatní přišli! 🙂

Pokud je ale podle „Zákona přitažlivosti“ možné cokoliv, pak je tedy možné COKOLIV!

Vše záleží pouze na tom, kam směřujete své myšlenky a co pro sebe chcete.

V knihách od Esther a Jerry Hicks Abraham říká, když „zdechnete“, dostanete se zpátky ke Zdroji a k tomu, kdo skutečně jste. Ale to, co nám chce(chtějí) celým tímto učením o Zákonu přitažlivosti říci je, že NEMUSÍME ZDECHNOUT, abychom BYLI TÍM, KÝM JSME a splynuli se Zdrojem! Dokonce je v tom jistá výhoda… a ještě více legrace!

Pokud jde o cestu ke skutečné dlouhověkosti, je k ní zapotřebí jistá disciplína (a to i ohledně hmotné schránky), jež je ve vibraci sebelásky příjemná a zábavná.

Ve světle pochopení principu Zákona přitažlivosti je dobré vědět, že není nutné znát podrobnosti o této disciplíně předem, protože v tomto případě platí více než kdy jindy: když je žák připraven, učitel se vždy najde.

Když jste „vibračně“ sladěni se svým záměrem, pak přichází neviditelný učitel v podobě vašich pocitů (instrukce vašeho Vyššího Já) a ty vám jasně ukáží, jak tato disciplína vypadá.

A bude velmi rozdílná od té, kterou dodržují ti, jež vibračně ladí s nízkým věkem 100let.

Vaše tělo přesně ví, co chce, když souzníte se svou vizí.

Ať je jakákoliv – ve vibraci života, nebo smrti.

V této chvíli jasně chápu, proč známý Mistr Saint Germain s nikým nemluvil o své vlastní disciplíně i když si lidé všimli, že nikdy nic nejedl ani nepil.

Šel svou vlastní cestou, které lidé směřující ke stárnutí a smrti nerozuměli, a tak nebylo zapotřebí se, jakkoliv omlouvat, hájit se a cokoliv navíc sdělovat.

Ten, kdo se skutečně sladí s tím, CO CHCE, nemá potřebu jakékoliv obrany své vlastní cesty ani svých rozhodnutí. Jakékoliv hájení se, dohadování a vysvětlování někomu, kdo nechápe ze své pozice vnímání, by dotyčnému „Mistru“ jeho vibraci snižovalo tím, že by musel v tomto „obranném“ procesu zaměřit pozornost na to, CO NECHCE.

Směřování ke skutečné dlouhověkosti je krásná a dobrodružná cesta, která vyzdvihne na světlo další a další potenciály lidské bytosti o kterých se mnozí bojí snít.

A tak „Pravda“ jednoho, nemusí být pravdou „jiného“.

Vždy záleží pouze na tom, jakým myšlenkám poskytujete pozornost.

To určuje, kterou cestou půjdete, jaké talenty si pro sebe dovolíte a které hranice překročíte.

Hranice, které vždy začínají a končí pouze ve vaší mysli.

Tímto je řečeno vše, čím lidská bytost je a může být.

Text + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, které si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při četní dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Jeden z nejzhoubnějších programovacích jazyků krátkého života
  slouží „Celý život…..“.
  To lidé tak často říkají,
  dokonce i ve svých 20 letech,
  že je neuvěřitelné, že si toho nikdo nevšiml.
  A je jedno,
  zda ten člověk sleduje jen mainstream,
  nebo ví něco o duchovním světě. 😉

  Další program,
  jež nese instrukce pro tělo,
  jak má vypadat a jak se má chovat,
  je oslava narozenin.
  A jak ten dotyčný stoupá se svými letitými zkušenostmi,
  tak se oslava narozenin stává smrští podvědomých programů,
  vyřčených gratulanty, rodinou,
  ale i jím samotným.