MAIA TEXTY

CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

MY…

Pochopit kdo „doopravdy jsme“….

O co v této hře na Zemi jde?

O to, zaměřit naši pozornost směrem, 

který nás odvede od pochopení naší pravdivé podstaty.

Slouží k tomu náboženství, politika, války, rozdělování lidí a národů, 

umělé vytváření neustálého nedostatku pro masu lidí, 

vyvolávání různých strachů a obav, 

holografické projekce vkládající potřebné děsivé příběhy a válečné konflikty, 

vytváření uměle vyvolaných pandemií,

a v našem moderním světě „zábavní průmysl“ 

zprostředkovaný přes posvátné bedýnky jménem televize.

Na co nemáme přijít?

Že máme neuvěřitelně mocný potenciál „tvořit“ cokoliv ve svém životě.

Že jsme Božské bytosti, které mohu ovlivňovat jakoukoliv hmotu, 

včetně té své nejbližší – našeho fyzického těla.

Že v sobě skrýváme emoce, které nás přímo spojují se Stvořitelem.

Že pomocí emocí získáváme informace, 

které jsou před námi ukrývány po statisíce let.

Že to nejdůležitější jsme My… každý jedinečný život a jedinečná bytost.

A že vše potřebné vybavení pro šťastný a plnohodnotný život 

(dlouhý podle své osobní představy) 

máme při sobě již v momentě narození.

Od těchto uvědomění jsme odváděni po mnoho, mnoho věků 

a ta nejdůmyslnější hra, která se tu odehrává, je o „kontrolu naší mysli“.

Prostředků je mnoho… a nemám teď na mysli pouze nové technologie…

I když, technologie se v poslední době stávají novou lidskou modlou 

a přebírají roli SPASITELE.

Při pozorování alternativního světa zjistíte, 

že ani meditace a různé duchovní praktiky mnohé lidi neodvedou 

od jejich naučené role „čekání na spásu“ z vnějšího světa.

Další skvělá hra, 

která se před příchodem „přílivu nových energií“ pro lidstvo odehrává.

Jak lépe odvést pozornost od nich samých 

a od jejich vlastního potenciálu, převyšujícího jakékoliv technologie, 

které jsou zkonstruované bez „Lásky“ 

(a v tuto chvíli zde na Zemi takové technologie s pochopením principu „Lásky“ nejsou), 

než lidem naslibovat, 

jak je bez jejich přičinění uzdravit (konkrétně – replikovat jejich tělo), 

předložit jim potraviny, které neobsahují „božskou esenci“, 

nebo jim dát imaginární příslib lepších časů

prostřednictvím digitální reality 

či pomocí nového kosmického programu, 

který bude v důsledku umožňovat drancování dalšího prostoru 

za hranicemi naší planety Země?

Je opravdu lidská bytost tak nemohoucí, 

že nemůže dojít daleko bez těchto „OMEZENÝCH TECHNOLOGIÍ“?

Nedokážeme bez nich nic stvořit?

Ani sami sebe uzdravit?

Proč nás tedy ti, 

co mají mnohem vyvinutější technologie, 

než nám jsou právě v této době předhazovány jako to nejlepší, 

co kdy člověk stvořil, 

tak urputně zkoumají?

Dokonce některé kvůli tomu unášejí i z této planety?

Proč jim za to stojíme, 

když jako „lidé“ nic nenabízíme (o čemž se nás snaží již statisíce let přesvědčovat)?

Co je v nás tak jiného, 

co nelze stvořit ani pomocí té nejvyspělejší technologie?

Ten klíč jsou EMOCE a naše schopnost „cítit“, 

které nás spojují se samotnou Mocí Stvořitele.

Jako lidé jsme jediní s interdimenzionálními emocemi ve vesmíru.

Emoce a schopnost cítit, je posvátný atribut Boha.

Máme schopnost měnit realitu.

Můžeme se pohybovat mezi jakoukoliv emocí, 

kterou si vybereme 

a emoce tvoří to, co nazýváme realitou.

Naše emoce a city jsou tak silné, 

že nás někteří s vervou zkoumají jako velmi rozvinutou rasu.

Naše emoce jsou tak silné, 

že se někteří živí naším STRACHEM.

A protože má každá věc svůj rub i líc, 

tak vám musí dojít, že to, 

co dokážeme vyprodukovat ve formě strachu, 

dokážeme vyprodukovat i ve formě Lásky.

Proto jsme tak unikátní a celou dobu se hraje jen o NÁS!

Ne o žádné technologie, nebo nerostné bohatství…

Dejte si to prosím dohromady s tím, 

co se děje kolem technologií v poslední době

a proč se rozehrávají další a další hry

jež produkují mnoho emocí strachu, nenávisti a zloby.

Kdo potřebuje zaměřit pozornost lidí novým směrem, 

ve chvíli, kdy již mnozí začínají směřovat sami do sebe?

Kdo potřebuje u lidí vytvořit nový systém víry 

a novou závislost na vnějších zdrojích?

Odpovědi hledejte uvnitř sebe…

již brzy začnou být jasnější, 

než televizní nebo internetové zpravodajství.

A co se týká Lásky…

Začněte nejdříve u sebe.

Milujte se se vším, 

co jste ve svém životě prožili, 

protože vše jste si stvořili sami.

Upusťte od slibů, které jste si v průběhu života dali 

– od slibů být osamocen, být obětí a bezmocný, 

od slibu být šaman nebo léčitel a tím být odsunut na okraj společnosti, nepochopen…

Vpusťte do svého života hojnost, lásku… Stvořitele.

Chtějte vibrovat tak vysoko, jak jen je to možné.

Otevřete se Světlu a dovolte si ho mít. 

Schopnost dovolit si a připustit cokoliv má v sobě velkou Sílu 

a život se začne odvíjet úplně novým směrem.

Nelpěte na tom, jak se vaše záměry stanou

…sami pak budete překvapeni tvořivostí, 

jak vám vaše vize a sny přijdou.

Tou nejdůležitější věcí je náš Život.

My a naše fyzická těla jsou tím Svatým Grálem.

My zde zprostředkováváme kontakt Nebe se Zemí.

My jsme zde a celý vesmír má za úkol o nás pečovat.

Naším úkolem je si to dovolit a připustit.

Naší prací je to, čemu věříme.

Je to ta nejlehčí a zároveň nejtěžší věc.

Stačí se jen rozhodnut,

na jakou píseň chceme tančit svůj Život.

Text + fota: Maia Špačková

One Comment

  • Avatar photo

    Radka

    Maio, nádherně shrnuto, super napsáno. Už nějakou dobu cítím, že to tak je, emoce jsou to nejvíc 🥰. Děkuji za tento text! 🥰 Poslední dobou se cítím velmi natěšeně a nadšeně z toho, co přichází. Je to neodvratné a už to žiju. Děkuji, děkuji, děkuji!!!❤❤❤🌍❤❤❤