MAIA TEXTY,  PENÍZE

BOŽSKÉ PRÁVO NA PENÍZE? 

Každý člověk má kolem sebe nashromážděné ohromné bohatství 

skrze své veškeré minulé životy, 

které vytvořil prostřednictvím svých tužeb, 

jež během životů vyvolával. 

Je toho ohromná magická pokladnice, která je navždy pouze jeho. 

Kdyby z ní dokázal odteď nepřetržitě čerpat ohromnou finanční hojnost, 

na její vyprázdnění by potřeboval více jak 20 dalších vtělení. 

Jediný důvod, proč to lidé nedokáží je to, 

že se po narození chytnou do vibrační pasti 

a málokdo je schopen si to uvědomit 

a změnit svou vibraci tak, 

aby otevřel dveře stálému přílivu hojnosti a bohatství, 

které mu patří 

a nikdo na světě jej o něj nemůže připravit.

Vibraci nedostatku tvoří hojná kritika, 

přesvědčení že bohatí jsou vždy nepoctiví, 

přesvědčení o vlastní neschopnosti, 

smýšlení, že peníze přichází jen skrze fyzickou práci 

(což je pro jednoho jedince velmi limitující) 

a další a další bariéry, 

které lidé nevědomě během let, jak vyrůstají ve společnosti, 

nasbírají a přijmou za své vlastní myšlenky, 

jež jejich život zrcadlí.

Součet všech těchto věcí vytváří to, 

co každý člověk sám ze sebe vyzařuje 

a jak mu na to Vesmír odpovídá.

Vesmír odpovídá vždy a přesně.

Proto je pravdivé: 

„Když požádáš, je ti okamžitě dáno.“

Žádání je o vysílání specifické vibrace,

která je vždy vyslyšena 

a je na ni Vesmírnými silami přesně reagováno.

Je to největší tajemství Života, 

které bude v těchto letech maximálně projeveno.

Text + foto: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, které si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při četní dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000