Abraham

PROČ NĚKDO ZTRATÍ SEBEDŮVĚRU

Jerry: 

Obvykle mluvím o vlastních zkušenostech, protože jsem si tak jistý o tom, 

co se dělo a jak jsem se u toho cítil. 

Jak si pamatuji, jako malé dítě jsem si hodně věřil. Nebál jsem se ničeho. 

Cítil jsem se schopen dosáhnout čehokoliv. Pak během let, jak šel čas, 

začal jsem přijímat kritiku druhých, začal jsem pociťovat kritiku vůči sobě 

a ztratil jsem své Sebevědomí a sebedůvěru. Stal jsme se téměř introvertní. 

Dnes, když vidím malé děti, jak přichází statečně a s vysokou sebedůvěrou, 

vzpomínám, jak jsem se cítil také, tak. Ale potom je vidím, jak postupně, 

krok za krokem upadají a jejich sebedůvěra se snižuje. 

Můžete mi vyjasnit, proč zažíváme tuto erozi sebe oceňování 

a jak se tomu můžeme bránit? 

A jak můžeme pozvednout tato sebe ocenění na vyšší úroveň?

Abraham: 

Máš pravdu – pouze skrze vaši vlastní zkušenost můžete něco pochopit. 

A to zejména kvůli tomu, že váš život zapříčinil, že expandujete, 

že vysíláte rakety touhy do vašeho vibračního Vortexu Tvoření, 

ale opravdová znalost či porozumění je prožívaná jen tehdy,

když si umožníte se chytit a splynout s těmito raketami. 

Nikdy neprožijete žádnou znalost tím, že zkoušíte zachytit rakety někoho druhého. 

Proto slova neučí! 

Pouze vaše vlastní životní zkušenost vás učí. 

To je důvod, proč jste tak zuřivě nezávislý od samého počátku, 

nechcete brát cizí slova a chcete vlastní zkušenost, 

udělat své vlastní rozhodnutí, chcete si vybrat svou vlastní svobodu. 

Nic z tohoto chtění nikdy neustoupí nebo se nezmenší. 

Popravdě se stane větší. 

Důvodem, proč statečnost, se kterou jste se narodili obvykle slábne, je to, 

že si umožňujete se stát roztěkaní, mimo Vortex. 

Jinými slovy necháváte druhé, aby vás přesvědčili, 

že je důležitější dávat pozornost tomu, jak se cítí oni, 

místo toho, jak se cítíte vy! 

Každý pocit, který cítíte, indikuje váš vztah k Vortexu. 

Když se cítíte sebejistí, znamená to, 

že vaše myšlenky jsou v perfektní shodě s vaším Zdrojem uvnitř vás 

a ten pocit vychází zevnitř vašeho Vortexu Tvoření. 

Když se cítíte v rozpacích, znamená to, 

že vaše současné myšlenky neodpovídají tomu, 

jaký pocit z vás má nyní Zdroj ve vás. 

Takže když na vás vaši partneři, vaši učitelé, nebo přátelé promítají 

svůj nesouladný postoj, 

ve snaze vynutit si od vás příjemnější chování k nim samým 

a vy na jejich nesoulad odpovíte modifikací svých myšlenek, 

slov nebo chování k nim, 

pak odvracíte svou pozornost od vašeho vlastního, 

skutečného naváděcího systému a od vašeho Zdroje sebedůvěry! 

Nejde o to, že by to vaše sebevědomí nahlodalo, ale spíše o to, 

že si nedovolíte jeho neustále doplňování. 

Jak hledáte jejich souhlas, jste odváděni od vaší fontány energie obnovování Zdroje. 

Opět je to hledání Lásky na všech špatných místech. 

Abyste pozvedli druhé, 

musíte je směřovat do jejich vlastní fontány znovunaplnění. 

Nepomůžete jim tím, že je požádáte, 

aby reagovali na váš souhlas či nesouhlas. 

Mnoho z vás se domnívá, 

že cesta k pozdvižení druhých je sprchovat je vaším vlastním souhlasem. 

Ale když vás hledají, k osvěžení svého bytí a vy máte jiné věci, 

kterým chcete věnovat svou pozornost, budou v problémech.

Nebo, když vás hledají a vy sami nejste napojení na proud obnovy, 

nemáte jim co dát a opět jsou v problémech. 

Ale když jim pomůžete porozumět tomu,

že mají zdroj obnovy, 

který je nezávislý na ostatních lidech 

a oni musí pouze pochopit povahu jejich vlastního Vortexu Tvoření 

a často se s tím sladit, 

pak jste jim nabídli opravdové pozdvižení, 

které jim slouží nezávisle na tom, 

co prožívají celé dny.

Ukázka je z knihy: VORTEX – Esther a Jerry Hicks    

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP