MAIA TEXTY

ZASVĚŤME SVŮJ ŽIVOT „SLUŽBĚ SOBĚ“

Nacházíme se v zóně svobodné vůle.

Co tato informace znamená?

Pouze to, že je vše dovoleno, protože vše v sobě skrývá esenci prvotního Stvořitele.

Kdo se tedy dokáže vymanit z konceptu dobra a zla, získá mnohem širší náhled nad událostmi,

které se dějí a dít budou.

A sám pochopí svou vlastní roli a své možnosti v tomto dění.

K tomu, abyste byli schopni dát průchod své „vlastní vůli“, potřebujete informace = Světlo.

A to je to, co se intenzivně děje na planetě a co se začíná intenzivně dít i v našich tělech (v DNA).

Nějakou dobu jsme byli informováni ze vně, ale postupně začínáme být informováni ze svého nitra.

Je na čase radikálně změnit názor na sebe a zbořit všechny hranice mysli.

Je čas pozvednout se ze svých dennodenních dramat a událostí a začít chápat, co se právě děje s vývojem lidstva a jeho vědomím.

V ideálním případě začneme cítit, že tvoříme v každém okamžiku svou identitu a vše,

co prožíváme v běžném životě. 

Že tvoříme pouze my sami.

V tuto chvíli bude zapotřebí začít velmi dobře rozlišovat, co a kdo přichází z nebes.

Rýsuje se potenciál pro naše oklamání, protože je snadné nás klamat.

A tak je na čase velmi zhluboka pochopit základní kámen tohoto systému, ve kterém se nacházíme – a to, ŽE TVOŘÍME SAMI SEBE A SVOU REALITU SVÝMI MYŠLENKAMI.

A takto máme potenciál vytvořit nový svět, novou Zemi a tím poskytnout nový plán a novou možnost.

Tato planeta do teď fungovala na velmi nízké vibraci, na vibraci přežití a bezmoci.

Když se rozhlédneme skrze své cítění, můžeme vnímat zmatek a strach některých lidí,

kterým se rozpadá vše, čím byl jejich život doteď definován.

Tento chaos nového vědomí přináší na planetu ti, kteří v sobě ukotvují Světlo=informace.

Takže, do jisté míry toto hroucení přichází s tím, jak se vyvíjíme,

že jsme svou vlastní inspirací a živoucím příkladem pro ostatní.

Je těžké představit si sebe jako bořitele jen proto,

že máme určitý systém víry, co se týká destrukce?

Pokud se v tomto paradigmatu zasekneme, staneme se velmi spoutanými ve vnímání reality.

A jak vnímáme realitu se odráží i v tom, jakou realitu budeme prožívat.

Proto je nezbytně nutné, abychom prozkoumali hranice, které jsme si sami určili.

Začít toto stanovení hranic jasně vidět, a vědět, co si myslíme, že dokážeme a co ne.

Tyto hranice nás poutají k této přítomné verzi reality.

Hranice, které jsme si stanovili nám brání v pohybu s novými informacemi, které nás probouzejí.

Když začneme odstraňovat různé vrstvy reality poutané na naše stanovené hranice

– tomu se říká „duchovní povznesení“.

Nést Světlo je, z pohledu zajetého lidského života v přesně vymezených hranicích, nelehký úkol.

Nejdříve je zapotřebí zjistit, co jsme ve svém fyzickém těle, jelikož je naším prodloužením MOCI zde na Zemi.

Naučit se ho řídit a používat – to znamená strhnout všechny naučené víry o tom, co fyzické tělo dokáže.

Není to žádné vězení z masa a kostí – to z něj vytvořila pouze lidská mysl.

Další věc, která je v této době extrémně důležitá, je naučit se strážit svou „vibraci“.

To znamená, nesnažit se „zachraňovat „kdekoho kolem sebe.

Je důležité v této chvíli udržet uvědomění a pochopení toho, co se děje.

Pokud jsme schopni udržet svou vibraci, děláme tu nejhodnotnější práci nejenom pro Zemi,

ale i pro další lidi, kteří se začínají probouzet.

Pomáháme především tím, že žijeme svůj život v harmonii se Světlem a s tím,

co víme.

ŽIJEME svou PRAVDU.

Tvořme své „nadšené Já“, které je Svobodné, radostné, když něco koná a nejvíce, 

když dosáhne toho, kvůli čemu koná.

Tato planeta potřebuje bytosti, které našli své „nadšené Já“.

Žijme své „Světlo“ – nežijme uzavření.

Říkejme, co víme, ale nestoupejme si na řečnický stupínek 

a nemávejme rukama jako fanatici.

Jednoduše řekněme:

„Tomu věřím a tohle žiji. To je má PRAVDA.

Když někdo řekne: „Buď opatrný ať neonemocníš.“

Řekněme: „Své tělo používám pouze pro zdraví. Má realita je bez nemocí. Takto to žiji já.“

Tím, že toto řekneme, vedeme ostatní k probouzení.

Říkejme, co víme, v běžných rozhovorech s příbuznými i přáteli a kdekoliv jinde.

Žijme své Světlo.

Zasvěťme svůj život „službě sobě“!

Zažádejme svou vnitřní Přítomnost o poslání, a ať nám ukáže, 

co máme dělat, k čemu jsme použitelní a uzavřeme s Ní smlouvu, 

v níž budeme sloužit sobě a povznesení své vibrace. 

A řekněme si jasně o odměnu.

Když sloužíme SOBĚ, povznášíme všechny kolem sebe.

Služba neznamená dělat ze sebe mučedníka a říkat: “Já vás všechny spasím.“

Služba znamená, dělat práci SÁM a žít tak, že každý, koho se dotkneme, 

je naší cestou ovlivněn.

Důvěřujme si.

Co to znamená?

Mít takové vnitřní vědění, že naše myšlenky vytvářejí náš svět, 

že si tím jsme naprosto jisti a VÍME to s božskou samozřejmostí.

KDYŽ NĚCO MYSLÍME, JE TO.

Konejme právě TEĎ.

Věci se mohou kdykoliv ocitnout „vzhůru nohama“

a do jisté míry se nám pak nemusí dostávat čas.

Pokud tedy budeme vše stále odkládat, odkládat a odkládat,

mohou nás následující události semlít v proudu dění.

Vibrace Lásky nese „tvoření“ a úctu ke každému stvoření a Životu.

Text + fota: Maia Špačková

4 komentářů

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, ten text je famózní! Už jsem ho přečetla třikrát a ještě mnohokrát budu, protože stále nacházím perly a úžasná uvědomění. U každého budu potřebovat čas na vstřebání… 😍
  Když se zastavím u vymanění se z konceptu dobra a zla, to je prostě geniální! Je pro mně snadné si to představit v souvislosti s přírodou. Žádný strom nebo rostlina nehodnotí, co je dobré a co špatné, prostě si rostou, protože to je jejich úkol a vytvářejí krásu. Nenechají se rozhodit posuzováním a hodnocením čehokoliv. Nedělají to ani zvířata, pouze my lidé. A i když se stavíme do role těch nejinteligentnějších, toto je jedna z věcí, u které o tom celkem pochybuji. 😅 Vzhledem k tomu, jaké to pak má dopady… A je jasné, že pokud od toho upustíme, změna je okamžitá a spustí to úžasné věci.
  Děkuji za to Světlo, které neseš a stále inspiruješ nás, abychom nesli to své!!! 🥰☀️❤️🧡💛

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   moc děkuji za skvělý komentář.
   Velmi přesně vystihuje podstatu. 🙂