MAIA TEXTY

ZHMOTNĚNÍ SNŮ

Aby mohlo dojít ke zhmotnění vašich nových zdokonalení, musíte předpokládat, že již jste tím, čím chcete být. Vše musíte nejdříve napevno umístit do vaší představivosti, aby to mohlo růst.

Většina z vás, kdo tato slova čtete, jim naprosto přesně rozumíte.

Znáte tyto principy tvoření a přesně víte, co stojí před tím, než se jakákoliv věc materializuje.

Když však dočtete článek a vstoupíte do běžného denního života, můžete zjistit, že máte jistou tendenci jednat ve vědomí toho, co je. Toho, co vidíte, co jste si o sobě osvojili v myšlenkách a toho, co si myslíte, že je pravděpodobné, aby se stalo.

A i když všechny tyto vesmírné principy ukotvujete do svého vědomí, v každodenní realitě možná více čelíte tomu, co vidíte a co se kolem vás odehrává.

Lidé jsou od malička intenzivně cvičeni k tomu pozorovat okolí a věnovat mu více pozornosti, než energii směřovat do svého nitra a svých představ toho, jak chtějí svůj život mít.

A přitom hluboké pochopení prvního odstavce článku naprosto úplně mění celé vaše bytí.

Máte božský nástroj – představivost, kde můžete spřádat jakékoliv vize o tom, jakými věcmi chcete být obklopeni, jaké zážitky chcete zažít, jací chcete být a pak cítit a prožívat tuto skutečnost ve své mysli.

V tuto chvíli přestáváte uvažovat způsobem: stanu se tím, modlím se, že to dopadne, doufám že to vyjde, potřebuji více toho a toho apod. Místo toho cítíte JÁ JSEM ta Přítomnost toho všeho. Čím více se tímto přesvědčením naplníte, tím rychleji Ona tvůrčí síla převezme Moc nad vaším životem a začne do něj vnášet svou Dokonalost ve všem, co si přejete. A i když píši, že převezme moc nad vámi, vy jste tím rozhodovacím a vládnoucím článkem který vybírá, volí a směřuje své touhy. A JÁ JSEM Přítomnost (Zdroj) pak koná skrze vás. 

Tento jiný způsob bytí od vás vyžaduje, abyste uvažovali jako Bůh, který již má všechnu Dokonalost, po které vyslal svou touhu.

Je zapotřebí se oprostit od toho, že „doufáte“, že se tam někdy dostanete.

Musíte cítit a představovat si, že tam jste.

Odložte všechny pochybnosti a zapomeňte na všechna „až “ či „jak “.

Prožívejte, co nejvíce to jde, ve svém nitru to, že vaše toužebné přání máte. Buďte velmi tvrdohlaví a neoblomní ve své představě, ať už se kolem vás děje cokoliv.

Uvědomte si, že vše, co vás v okolním světě obklopuje, vzniklo nejdříve v představě lidí.

Na počátku byla myšlenka, až poté se věc zhmotnila. To si připomínejte každý den.

Jak řekl svatý Pavel: „Co lze viděti, nevzchází z toho, co se může jeviti.“

Vaše představivost je bez omezení a díky ní můžete na Zemi přinést úplně nové, originální projevení. Vyhněte se tomu, abyste omezili svou představivost na to, co vidíte kolem sebe.

Odstraňte zaujatost tím, „co je “ tak,

že si neustále připomínáte to, že do tohoto bodu, kde se nacházíte právě teď, vás přivedla vaše dřívější víra v tuto skutečnost. 

Víru si můžete zvolit – buď se rozhodnete pro obyčejnou úroveň bytí a zůstanete v tom, co je, nebo svou víru nasměřujete směrem ke splnění vašich tužeb a z neviditelného zhmotníte viditelné.

Pokud se chcete povznést a být tím, kdo manifestuje ve svém životě své sny, musíte změnit to, co jste si o sobě mysleli a ztotožnili se s tím jako s „pravdou“, která vás dovedla na toto místo.

Odvraťte svou pozornost od názorů typu „S tím nejde nic dělat, Takhle to zkrátka je, Taková je realita, To se prostě stává, Takový je život,“ apod. Jsou to velmi hluboké programy, které vám vytváří omezení a uzavírají vás před tím, kým skutečně jste. 

Všechny lidské zkušenosti, které se staví jako „zákony reality“ vyjádřené prohlášeními tak to prostě chodí apod., neříkají nic o tom, co je, nebo není možné, ale pouze vyjadřují to, kam ti dotyční lidé směřovali svou energii. Mnohdy jen opakovali zkušenosti jiných generací, protože byli naučeni tvořit myšlenky jen jistým směrem.

Chcete-li dnes ve svém životě něco nového, nemůžete přitom dělat to, co jste dělali včera.

Přestaňte tedy hodnotit svůj život na základě toho, co vám říkají vaše smysly.

Zapomeňte na logiku a prolněte se se svou představivostí.

Tam dlí Bůh, kterému nic nechybí, ale který ví, že JÁ JSEM bez omezení, věčně trvající.

Jak řekl Albert Einstein: 

„Logika vás dostane z bodu A do bodu B.

Představivost vás dostane kamkoliv.“

Text a fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, které si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při četní dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000