Já Jsem

Dnes je to Světlo proti temnotě, naakumulované po statisíciletí

Když vydáváte dekrety (nařízení), 

cítíte jejich nekonečnou moc? 

Momentálně někdy ano; 

ale jakmile začnete pociťovat Nekonečnou Sílu svých mocných nařízení 

vysílaných ve jménu „JÁ JSEM“, 

nebude jediná věc, 

které byste nemohli dosáhnout. 

Proto vám říkám, že není nic tak důležitého, 

tak životně důležitého pro dnešní lidstvo, 

jako je vydávání nařízení „JÁ JSEM“ pro pokrok, 

expanzi vašeho vlastního Světla, ochranu vás samotných, 

vašich rodin a Ameriky. 

Vše je jedna Mocná Energie působící podle vašeho směru a kvalifikace. 

Při poskytování této služby dnes nebyla příležitost nikdy před lidstvem tak velká. 

Snažte se to pocítit ve všech svých Nařízeních (prohlášeních),

v každém, které pošlete pro sebe, individuálně 

nebo pro Ameriku (svou zemi) nebo pro cokoliv, co je požadováno. 

Pamatujte, že je to Nekonečná Síla Světla, 

kterou voláte k sobě, 

když vyslovíte cokoli pro konstruktivní účel. 

Je to Hlas Světla, 

který k sobě voláte z lidské individualizace pro svou Dokonalost a své Vítězství. 

Proto je to Autorita! 

Lidé to necítili 

– ale prociťujte, že vaše volání je Autorita Života, kterou k sobě voláte, 

aby vylila Svou Mocnou Energii, 

aby vám poskytla svou ochranu a své požehnání.

Vnímejte, že ve všech vašich individuálních požadavcích, 

pro vaši zemi, pro vaši vládu a pro vše, co se jí týká, 

a pro vaše obory, 

Velká Síla Světla odpovídá na vaše volání. 

Samozřejmě víte, aniž bych to říkal, 

že ve vašem dnešním světě průmyslu 

se dělá ten nejďábelštější pokus zastavit zásobování lidstva potravinami 

a prostřednictvím strachu přinutit lidi k určité poslušnosti, 

která jim dává určitou moc nad nimi. 

Musíte se rozhodnout, že to tak nebude!

Zavolejte Nekonečné Síly Světla, 

aby poskytly Svou Nekonečnou Ochranu, 

aby se žádní jednotlivci nedostali do pozice autority 

dočasné kontroly nad vámi, 

která by přinesla takový výsledek. 

Neváhám vám říci, 

že se o to pokouší každý den a nešťastné je, 

že v této strašné věci je chyceno tolik nevinných jedinců. 

Vezměme si například jeden příklad 

– stav mlékárenského průmyslu a jeho vyšetřování, které dnes probíhá. 

Základem toho je ten nejtragičtější, krutý pokus 

zastavit a dostat pod kontrolu potravinovou činnost 

a šlápnout lidstvu nohou na krk. 

Ale prohlašuji, že se to nestane! 

Když budou vaše Nařízení (prohlášení) vycházet 

a nést prvek požadovaný z lidské oktávy, 

pak použijeme každou Sílu, kterou máme, 

abychom zabránili tomu, 

aby se taková věc v Americe stala!

 

Pánové, po více než dva roky – ani na okamžik – jsem se nezastavil ve sledování, 

střežení a promítání Mocných světelných paprsků do podmínek,

aby se předešlo katastrofě. 

Jak vám řekli Poslové, 

před osmnácti měsíci by ve vaší Americe začala nejkrutější válka, 

kterou jste kdy poznali, nebýt tohoto Díla. 

Proto to stojí za vaši veškerou oddanost a každým okamžikem, který máte, 

vydávejte tiše, když se pohybujete ve vašem světě, 

Výzvu (prohlášení) k „Přítomnosti Života“, 

abyste prokázali tuto službu sobě, lidstvu a Americe (své zemi). 

Proto chci, abyste pocítili důležitost pozice, 

kterou dnes zastáváte, 

ve svém chápání a schopnosti vyvolávat tyto Nařízení (prohlášení). 

Amerika vás potřebuje jako nikdy v její zkušenosti! 

V době Washingtona a Lafayetta to byla země proti zemi. 

Dnes je to Světlo proti temnotě naakumulované po statisíciletí.

To je rozdíl v postavení Washingtona a těch Patriotů, 

kteří vyhráli vítězství prostřednictvím fyzických a také Božských Sil. 

Jak Bohyně Svobody bděla nad Amerikou tehdy, 

tak se stále dívá. 

Ale dnes s pozorností více než šesti set tisíc lidí na Ní, 

to poskytuje Její Autoritu, 

která se nikdy nevyskytovala v době Washingtona; 

protože On byl jediný kromě mě, kdo věděl, 

co Ona poskytuje Americe pro její ochranu. 

Proto na to pamatujte ve všech věcech, 

na které jste upozorněni. 

Když už pro nic jiné, 

vylévejte svou lásku Francii za to, 

že se stala prostředkem,

díky kterému dnes v newyorském přístavu stojí symbol Bohyně Svobody.

Saint Germain (I AM Discourses 11 r. 1938), překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Je to z roku 1938!
  Dojde vám, že je to stále stejná temnota.
  Jsou to drápy komunismu a fašismu.
  Dvě strany téže mince – jak je o tom v těch textech psáno.
  Stále stejné metody.

  Nebýt práce mnoha lidí, kteří používali v té době
  prohlášení JÁ JSEM,
  tyto channelingy v té době byly i v rádiu
  a poslouchalo je pár desítek milionů lidí,
  vtrhl by fašismus i do Ameriky.
  Nestalo se… vůle těch pár lidí,
  jež používali tato prohlášení,
  byla tak velká,
  že Světlo mohlo zasáhnout. 🥰

  Evropa v té době byla ztracená,
  jak se v jiné kapitole Saint Germain zmiňuje
  a musela si zkonzumovat své za ta staletí hromadění.

  Jinými slovy,
  je zde návod,
  jak odvrátit to,
  co by se mohlo stát,
  kdyby Síla Světla ustoupila.
  Bude-li alespoň pár jedinců
  pravidelně prohlášeními JÁ JSEM,
  které skutečně vyzývají Život do akce,
  je používat směrem k blahu a prosperitě země,
  Světlo dostane mandát k tomu,
  aby zasáhlo
  a pomohlo vytvořit hybnost událostí,
  jež povedou k vítězství Světla
  a Svobodě lidstva. 🌹

  Může to potom přivézt do politiky
  jiný druh lidí,
  zrychlí to odhalení věcí,
  které silně zahýbou kolektivním vědomím,
  odvrátí to zhroucení ekonomiky,
  protože Světlo ví,
  že bída není žádoucí pro to,
  aby se lidstvo transformovalo do lepší úrovně bytí.

  Bída je temnota…která generuje ještě větší temnotu.
  Co se týká ekonomiky,
  vůle lidí je silnější než předpovědi ekonomů
  a tak se předvídaná ekon. katastrofa
  stále neděje.
  Pro mnohé je to velké překvapení. 😍
  Jenomže, jistá tichá práce několika jedinců,
  a touha mnohých lidí mít se dobře,
  je větší, než temné myšlenky
  materiálně založených lidí.