• MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  NABÍJENÍ TĚLA

  Malá inspirace kterou praktikuji dvakrát denně,  ráno a večer před spaním, již několikátý měsíc. Postavím se, nohy u sebe, natáhnu ruce nad sebe dlaněmi vzhůru a představím si na vteřinku,  jak do mých dlaní stéká od Přítomnosti Zlaté Světlo. Pak stáhnu ruce dolů k obličeji a dlaně rukou vedu po obou stranách tváří  (dotýkám se svého těla – jakoby ho tím hladím), krku, obou stran hrudníku, břicha,  po stehnech až dolů k nártům obou nohou a říkám nahlas tato slova: „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, nabíjej mé tělo Svou Dokonalou souměrnou Krásou, Svým Dokonalým Zdravím, Věčným Mládím, Věčným Životem, Svou Dokonalou Inteligencí a Aktivitou.“ (Aktivitou končím na nártech nohou). A znovu opakuji několikrát…

 • MAIA TEXTY

  SÍLA TVOŘENÍ

  Ukrývá se v nás jako prazákladní energie vesmíru. Každá lidská bytost na této planetě je dokonalým tvůrcem. Ať již vědomým či nevědomým. Po dlouhé věky lidé svou energii tvoření odevzdávali  a nechali ji řídit jinými. Ve skutečnosti i toto odevzdání své moci  stojí určité úsilí a energii. Vždy v tom hrála roli forma volby. Být Mocnou a Dokonalou bytostí,  vzdáti se všeho  a sehrát svou roli bezmocné oběti,  chce velkou dávku kuráže. Odevzdat svou vůli do cizích rukou a přitom nevědět,  čí vlastně jsou. Obětovat všechny své možnosti  a ztratit spojení sami se sebou. Jak velkolepá hra. Přitom pochopení a uchopení našich schopností  nás každým dnem znovu a znovu očekává s otevřenou náručí.…

 • Já Jsem

  NEMÁTE PONĚTÍ O TOM, JAK OHROMNĚ SILNÁ JE VAŠE POZORNOST

  Vidíte,  svět se vtáhl do omezení a podmínek,  které existují jen tím,  že věnujete pozornost vnějším věcem.  Když rozdělíte svou pozornost od „Přítomnosti“ k tomu,  co je ve vnějším světě,  máte větší sklon  vtáhnout do svého světa to vnější, než to co je „Přítomnost“,  protože tam byla vaše pozornost dlouho upřena.  Říkám vám,  že ještě nemáte ponětí o tom,  jak ohromná je vaše pozornost.  Může vás přivést k Dokonalosti,  nebo vás vtáhnout do zapomnění,  tak je Mocná.  Vidíte, toto je podstata:  Neexistuje žádná vnější, technická Dokonalost,  která by mohla nahradit Dokonalost „Přítomnosti“.  Nyní může „Přítomnost“ uvést do činnosti technickou Dokonalost,  ale pokud je pozornost upřena pouze  na vnější technické metody, namísto…

 • Já Jsem,  Videa

  I AM SPIRIT ALIVE

  Před 25 lety jsem žil v údolí řeky Keapana na Kauai se svou ženou a 3 syny.  Každý den jsem jezdil do Hanalei a zpět, kde jsem pracoval v mém obchodě.  Po několika měsících každodenního objíždění ostrova jsem si všiml,  že majestátní mystická krása Kauai byla každým dnem intenzivnější.  Jednoho dne jsem se tedy zeptal Kauaie:  „Mohu prosím sdílet tvou mocnou a nevýslovnou krásu se světem jako silnou léčivou frekvenci?“ A jednoho dne mi Kauai zazpíval tento chorál : I AM SPIRIT ALIVE, I AM…  I AM LOVE ALIVE, I AM…  WE ARE SPIRIT ALIVE, WE ARE  WE ARE LOVE ALIVE, WE ARE

 • Já Jsem

  PROHLÁŠENÍ PRO VĚČNOU SÍLU

  „Z Tvé Čisté Esence  přijímám teď a navždy Tvou Sílu,  Tvou Moudrost,  Tvé Porozumění Uplatňování Tvých Velikých  a Úžasných Zákonů,  abych mohla produkovat  a udržovat Tvou Dokonalost  ve svém Životě, mysli, těle, domově a světě.“   Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  ZVYK PRO DOKONALOST

  Vibrace jsou Energií v aktivitě  a musí být něčím kvalifikovány. Pulzací v celé podstatě  je působení „Božího dechu“.  Při dýchání myslete na toto:  „JÁ JSEM Dokonalá Energie každého dechu  který dýchám,  JÁ JSEM čistá atmosféra mého světa.“ Vytvořte si zvyk  neustále kvalifikovat svůj svět Dokonalostí.  Starý zvyk myšlení o nedokonalosti  naplňuje váš svět minulostí.  Nyní je důležité mít na paměti:  neustále naplňujte svůj svět Dokonalostí.  Ráno,  jako první věc,  kterou uděláte, postavte se na nohy  a s citem řekněte:  „Já JSEM Přítomnost, která dnes naplňuje můj svět Dokonalostí.“   Když přijdou jednotlivci  a zeptají se na určité použití Zákona,  vždy uveďte své prohlášení těmito slovy:  „Jste jedinec Svobodné vůle,  ale…

 • Já Jsem

  ASISTENCE LIDSTVU

  Také jsem stál v omezeném fyzickém těle.  Dokážete si na jednu minutu představit,  co by to znamenalo být zcela Svobodní  v Těle Světelné Látky,  které byste mohli vzít kamkoli do Vesmíru,  kam jste se kdy chtěli dostat  – že byste mohli jít  a z první ruky získat informace,  týkající se vší Moci Aktivity Života?  Takové je Mé privilegium  – tedy Má Schopnost poskytnout lidstvu asistenci,  jako jsem to udělal Washingtonovi, Lincolnovi,  a všem,  když to bylo potřebné pro ochranu Ameriky. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • MAIA TEXTY

  VĚŘÍM A VÍM 

  Každá cesta, aby fungovala, by měla být přizpůsobena stavu úrovně vnímání dotyčného člověka. Například – PŘITAHOVÁNÍ SI HOJNOSTI. Člověk žijící v podnájmu s nedostatkem peněz těžko uvěří tomu,  že zítra bude jezdit v nejluxusnějším voze  a žít v rozlehlém domě na několika akrovém pozemku apod… Svou VÍRU a VÍM je užitečné budovat krůček po krůčku. Ve skutečnosti, tzv. Duchovní vývoj člověka“ není o ničem jiném,  než o postupné změně víry…. Nejprve jsem schopen něčemu věřit  a když na základě této víry získám první zpětnou vazbu,  že tato mnou vytvořená víra pro mě funguje,  pak se tato víra mění ve VÍM  a tímto se lidská bytost posouvá ve své sebedůvěře  a…