• MAIA TEXTY

  SÍLA TVOŘENÍ

  Ukrývá se v nás jako prazákladní energie vesmíru. Každá lidská bytost na této planetě je dokonalým tvůrcem. Ať již vědomým či nevědomým. Po dlouhé věky lidé svou energii tvoření odevzdávali  a nechali ji řídit jinými. Ve skutečnosti i toto odevzdání své moci  stojí určité úsilí a energii. Vždy v tom hrála roli forma volby. Být Mocnou a Dokonalou bytostí,  vzdáti se všeho  a sehrát svou roli bezmocné oběti,  chce velkou dávku kuráže. Odevzdat svou vůli do cizích rukou a přitom nevědět,  čí vlastně jsou. Obětovat všechny své možnosti  a ztratit spojení sami se sebou. Jak velkolepá hra. Přitom pochopení a uchopení našich schopností  nás každým dnem znovu a znovu očekává s otevřenou náručí.…

 • Já Jsem

  NEMÁTE PONĚTÍ O TOM, JAK OHROMNĚ SILNÁ JE VAŠE POZORNOST

  Vidíte,  svět se vtáhl do omezení a podmínek,  které existují jen tím,  že věnujete pozornost vnějším věcem.  Když rozdělíte svou pozornost od „Přítomnosti“ k tomu,  co je ve vnějším světě,  máte větší sklon  vtáhnout do svého světa to vnější, než to co je „Přítomnost“,  protože tam byla vaše pozornost dlouho upřena.  Říkám vám,  že ještě nemáte ponětí o tom,  jak ohromná je vaše pozornost.  Může vás přivést k Dokonalosti,  nebo vás vtáhnout do zapomnění,  tak je Mocná.  Vidíte, toto je podstata:  Neexistuje žádná vnější, technická Dokonalost,  která by mohla nahradit Dokonalost „Přítomnosti“.  Nyní může „Přítomnost“ uvést do činnosti technickou Dokonalost,  ale pokud je pozornost upřena pouze  na vnější technické metody, namísto…

 • Já Jsem,  Videa

  I AM SPIRIT ALIVE

  Před 25 lety jsem žil v údolí řeky Keapana na Kauai se svou ženou a 3 syny.  Každý den jsem jezdil do Hanalei a zpět, kde jsem pracoval v mém obchodě.  Po několika měsících každodenního objíždění ostrova jsem si všiml,  že majestátní mystická krása Kauai byla každým dnem intenzivnější.  Jednoho dne jsem se tedy zeptal Kauaie:  „Mohu prosím sdílet tvou mocnou a nevýslovnou krásu se světem jako silnou léčivou frekvenci?“ A jednoho dne mi Kauai zazpíval tento chorál : I AM SPIRIT ALIVE, I AM…  I AM LOVE ALIVE, I AM…  WE ARE SPIRIT ALIVE, WE ARE  WE ARE LOVE ALIVE, WE ARE

 • Já Jsem

  PROHLÁŠENÍ PRO VĚČNOU SÍLU

  „Z Tvé Čisté Esence  přijímám teď a navždy Tvou Sílu,  Tvou Moudrost,  Tvé Porozumění Uplatňování Tvých Velikých  a Úžasných Zákonů,  abych mohla produkovat  a udržovat Tvou Dokonalost  ve svém Životě, mysli, těle, domově a světě.“   Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  ZVYK PRO DOKONALOST

  Vibrace jsou Energií v aktivitě  a musí být něčím kvalifikovány. Pulzací v celé podstatě  je působení „Božího dechu“.  Při dýchání myslete na toto:  „JÁ JSEM Dokonalá Energie každého dechu  který dýchám,  JÁ JSEM čistá atmosféra mého světa.“ Vytvořte si zvyk  neustále kvalifikovat svůj svět Dokonalostí.  Starý zvyk myšlení o nedokonalosti  naplňuje váš svět minulostí.  Nyní je důležité mít na paměti:  neustále naplňujte svůj svět Dokonalostí.  Ráno,  jako první věc,  kterou uděláte, postavte se na nohy  a s citem řekněte:  „Já JSEM Přítomnost, která dnes naplňuje můj svět Dokonalostí.“   Když přijdou jednotlivci  a zeptají se na určité použití Zákona,  vždy uveďte své prohlášení těmito slovy:  „Jste jedinec Svobodné vůle,  ale…

 • Já Jsem

  ASISTENCE LIDSTVU

  Také jsem stál v omezeném fyzickém těle.  Dokážete si na jednu minutu představit,  co by to znamenalo být zcela Svobodní  v Těle Světelné Látky,  které byste mohli vzít kamkoli do Vesmíru,  kam jste se kdy chtěli dostat  – že byste mohli jít  a z první ruky získat informace,  týkající se vší Moci Aktivity Života?  Takové je Mé privilegium  – tedy Má Schopnost poskytnout lidstvu asistenci,  jako jsem to udělal Washingtonovi, Lincolnovi,  a všem,  když to bylo potřebné pro ochranu Ameriky. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • MAIA TEXTY

  VĚŘÍM A VÍM 

  Každá cesta, aby fungovala, by měla být přizpůsobena stavu úrovně vnímání dotyčného člověka. Například – PŘITAHOVÁNÍ SI HOJNOSTI. Člověk žijící v podnájmu s nedostatkem peněz těžko uvěří tomu,  že zítra bude jezdit v nejluxusnějším voze  a žít v rozlehlém domě na několika akrovém pozemku apod… Svou VÍRU a VÍM je užitečné budovat krůček po krůčku. Ve skutečnosti, tzv. Duchovní vývoj člověka“ není o ničem jiném,  než o postupné změně víry…. Nejprve jsem schopen něčemu věřit  a když na základě této víry získám první zpětnou vazbu,  že tato mnou vytvořená víra pro mě funguje,  pak se tato víra mění ve VÍM  a tímto se lidská bytost posouvá ve své sebedůvěře  a…

 • Abraham

  ABRAHAM: „Věci mi vždy vychází.“

  “Věci mi vždy vychází”  “Věci mi vždy vychází.”  “Nehledě na to, jak to v jakoukoliv chvíli vypadá,  věci mi vždy vychází.” Myslíme tím,  abyste nejprve vyprávěli hlavní myšlenku příběhu.  Mluvte obecně…  “Povznáším druhé,” řekli byste.  “Miluji pomáhání druhým,”  “Umím se dobře vyjadřovat,”  “Byl jsem vždy dobrý lídr,”  “Užívám si tuto interakci,”  říkejte to, co jste už zjistili, že rádi děláte,  a co víte o sobě,  a pak říkejte obecná tvrzení, která říkají:  „A má cesta se neustále rozvíjí. Je zábavné to sledovat. Jsem si vědom,  jsem dychtivý a připravený.  Když je inspirace silná,   dokáži se hnout rychle.“ Ve skutečnosti vám říkáme…  a tohle je jediné jemné vedení,  která vám dáváme, …