Já Jsem,  PENÍZE

Veškerá Láska, Světlo, Dobro a Bohatství proudí do vašeho Života

Vstoupíte-li do Této Přítomnosti, 

která, bude-li udržována, 

přivede vás do plné Svobody. 

Pouze tehdy, 

když se vnější (já) stane dostatečně poslušným 

a dá se veškerá síla Velké Vnitřní Přítomnosti, 

člověk najde mír a odpočinek v tomto Mocném uznání.

V tom klidu a odpočinku proudí Mocná řeka Energie, 

jako horský potok protékající úrodným údolím, 

lemovaný květinami a dokonalou vegetací.

Takže v Míru, který překračuje chápání, 

se pohybujete stále více 

a nacházíte tu Věčnou řeku Energie proudící do 

a skrze vaši Bytost, 

šířící své požehnání a bohatství do vašeho Života a zkušeností, 

kamkoli jdete.

I když je pravda, že Inteligence je kanál, 

skrze který musíte přijímat, 

ale když s hlubokou upřímností pociťujete Pravdu „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

zjistíte, 

že ticho bude stále větší a větší, až jednoho dne: 

„Uvidíte dveře vašeho stvoření otevřené před sebou dokořán 

a vykročíte s otevřenou náručí do této Svobody, 

dýchaje vůni čisté atmosféry éterického světa, 

kde budete moci formovat tu plastickou hmotu do Dokonalosti všeho, 

na čem spočívá vaše touha.“

Děláte tak skvělý pokrok; 

nenechte se vyrušovat nebo znepokojovat žádným strachem z osob, 

míst, podmínek nebo věcí, 

neboť „Přítomnost Světla“ stojí před vámi a vábí vás, 

abyste mohli být drženi v Jeho láskyplném objetí 

a přijímat Jeho bezmezné Bohatství, 

které má pro vás v zásobě.

Přeji každému z vás, 

abyste šli sami někdy během dne alespoň na pět minut 

a mluvili se svou „JÁ JSEM Přítomností“ asi takto: 

„Velká Mistrovská Přítomnosti, kterou JÁ JSEM! 

Miluji a zbožňuji Tě. 

Dávám Ti zpět plnost veškeré Tvůrčí Síly, veškerou Lásku, 

veškerou Moudrost 

a skrze tuto Sílu, kterou jsi, 

Ti dávám plnou Moc, 

abys zviditelnila do mých rukou a k použití 

naplnění každé mé touhy. 

Už si nečiním nárok na žádnou Moc jako na svou vlastní, 

protože nyní opravňuji Tebe, 

jedinou a nepřemožitelnou Přítomnost v mém domě, 

mém životě, 

mém světě a mé zkušenosti. 

Uznávám Tvoji plnou svrchovanost a velení všem věcem; 

a když je mé vědomí upřeno na úspěch, 

Tvá Neporazitelná Přítomnost a Inteligence převezme velení 

a rychle vnáší naplnění do mé zkušenosti 

– dokonce i rychlostí myšlenky!“

„Vím, že jsi vládcem času, místa a prostoru. 

Proto požaduji teď uvést do viditelné činnosti 

každou Tvou Dokonalost. 

Stojím si naprosto pevně za tím, že to plně přijímám, teď a navždy, 

a nedovolím, 

aby má mysl zakolísala, 

protože teď vím, 

že jsme Jedno! „

Milovaní studenti, 

můžete do toho přidat nebo vetkat cokoli jiného, 

co si přejete pro svůj požadavek; 

a ujišťuji vás, 

že pokud v tom dokážete žít 

– zažijete otevření stavidel Boží Hojnosti.

Myslím, že bych vám měl vysvětlit: 

nejdůležitější a nejžádanější věc, 

kterou může kdokoli udělat, 

je upevnit si ve své mysli tu jedinou trvalou nutnost, 

a to udržet ji, 

dokud nedosáhnete tak hluboko a pevně do Této „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

že veškerá Láska, Světlo, Dobro a Bohatství 

proudí do vašeho Života a prožitku Vnitřní Pohánějící Sílou, 

do níž nemůže žádná vnější osobnost kdykoli a kdekoli zasahovat.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP