Já Jsem,  Transformace

SAINT GERMAIN O POLITICKÉ SITUACI 1938

Pokud jde o dnešní situaci v Rusku, pánové, 

kdybyste o tom věděli a viděli pravdu, nespali byste. 

Neznáte ani setinu tragédie, 

která se tam děje. 

Nemáte tušení o tragédii, která se stala ve Španělsku. 

Vidíme a známe podmínky, které se dnes dějí v Orientu. 

To, čemu říkáme zlověstná síla, 

je hromadění a nahromadění sil a moci ničení 

– k obrovskému ničení! 

Hromadí a hromadí moc, 

která jednoho dne rozdmýchá aroganci a nevědomost lidí, 

aby se pokusili zamířit její mocné ničení do vaší země, Ameriky! 

Kdybyste viděli a znali, jako já, podmínky, 

které jsou dnes ve vašem světě 

– mezinárodní špionážní systém, 

který vám krade vaše nejniternější tajemství, 

krade tajemství každého národa, 

který učinil pokrok – lidé by se probudili! 

Lidstvo by se mělo probudit!

 Ve vesmíru existuje pouze jedna Síla, 

která může lidi upozornit na tyto věci. 

Existuje pouze jedna Síla, 

která jim umožňuje zabránit těmto věcem. 

Je to jejich Výzva k této Mocné Přítomnosti, 

té „mocné JÁ JSEM“! 

Ta je bude pobízet a přiměje je, 

aby byli ve střehu a na stráži, 

že i podle pocitu z doteku člověka ve vnějším světě budou znát motiv, 

který tam je. 

To je to, co dnes lidstvo potřebuje! 

V Americe existují tisíce lidí, 

kteří jsou dostatečně citliví na to, 

aby cítili motiv jednotlivce, 

který přichází s destruktivním záměrem do vaší země. 

Dovolte mi, abych vám řekl, pánové, 

že každý agitátor, 

ať už je v Americe pod jakoukoliv záminkou, 

je drápem té zlověstné věci, 

která dnes drží Evropu, 

a to nenápadně v každé představitelné zámince. 

Podívejte se dnes na odbory v Americe. 

Kdysi byly založeny za účelem poskytování pomoci a byly čestné 

– a podívejte se dnes! 

Jaká zlověstná věc to tam řídí. 

Požehnaní, kteří následují směr této agitace, 

nevidí, do čeho jsou zatahováni. 

Nyní se mnozí probouzí a chápou věci, 

která je do toho zatáhly, 

aniž by na světě dosáhli úspěchu 

a připravili své rodiny o jídlo. 

Podmínky neharmonie přispívají ke zničení jednotlivce. 

Tím komunistickým prvkem nelze dosáhnout ničeho 

– pouze destrukce. 

Pánové, nenechte se tím oklamat 

a kdekoli máte příležitost ukázat lidem pravdu, 

zkuste to. 

Pokud by tedy nebylo Božské pomoci, 

která se snaží poskytnout Americe Ochranu, 

Amerika by dnes byla v agónii. 

Nemylte se! 

Víme, že nadejde čas, kdy lidstvo musí poznat podmínky, 

kterým čelí, 

aby pochopilo a začalo volat Velkou Sílu Světla, 

aby konalo, 

aby rozpustilo a ovládlo tyto podmínky, 

když to nemůže udělat člověk.

Dnes neexistuje žádný člověk, 

který by mohl dosáhnout čehokoli, 

jakéhokoli výsledku bez Znalosti této „Přítomnosti“, 

protože Život zaujal svůj postoj. 

Lidstvo dostalo Svobodnou Vůli 

a mělo dlouhý čas a příležitosti zvolit si, 

jak tuto energii využije. 

A většinou to používalo destruktivně. 

Myslím tím, že hněvem, kritikou a odsouzením 

nabíjí své světy pocitů, 

což je zcela destruktivní 

a je to jediná věc, 

která brání zdraví, úspěchu a síle v činnosti lidstva. 

Jedná se o jednoduché Zákony, 

ale jsou Všemohoucí, 

pokud jde o váš individuální život a život národa. 

Národ je výsledkem lidské mysli a myšlení, 

že několik jedinců může vodit miliony lidí za nos! 

Ten den je pryč, pánové! (potlesk) 

Velké kosmické světlo, 

které nabíjí atmosféru Země, 

a velká Pomoc Kosmických Bytostí a Vzestoupených Mistrů 

nabíjí do světa pocitů lidstva toto probuzení 

a odpor k této děsivě ničivé síle. 

Pánové, pamatujte, 

že nemáte co do činění s něčími názory, 

ať už jsou lidské nebo Naše Vlastní, 

ale máte co do činění v každém okamžiku svého života 

s Energií a kvalifikovanou Látkou. 

Čím dříve se probudíte, 

tím dříve zvládnete pravomoci a podmínky, 

kterými se řídí vaše individuální činnost 

a nemůžete to udělat, 

dokud to nepochopíte.

 

Osoby, místa a podmínky jsou obviňovány z věcí, 

které existují, 

ale vnímání (a kvalifikace) Energie a Látky, 

která prochází lidmi, 

je skutečnou příčinou! 

Je to pravda 

– existují síly, s nimiž máte co do činění. 

Bez nutnosti rekvalifikace Látky a Energie 

by pocity a myšlenky lidstva nebyly ničím. 

Tato Energie Života, 

která proudí skrz každou lidskou formu, 

než se dotkne hlavy jednotlivce, 

je zcela čistá a Dokonalá 

a bude-li ponechána sama sebou, 

bude produkovat Zdraví a Dokonalost. 

Ale jakmile je toto, 

což je pocit, 

v lidstvu zesilováno, 

lidstvo se obléká svárem a pokud to nezastaví, 

bude pokračovat v omezeních, 

až do jejich ztělesnění. 

Sledoval jsem, 

jak civilizace přicházejí a odcházejí. 

Příčina je pokaždé stejná. 

Měli byste se, pánové, zajímat o to, 

že na začátku finančního pádu každého národa je nadměrné zdanění. 

To je dráp zlověstné síly, 

která z jednotlivců vytahuje samotnou životní podstatu, 

dokud se nerozpadnou kvůli nedostatku finančního příjmu, 

který potřebují. 

Tak tyto zlověstné věci dostanou své drápy na krk lidstva 

a civilizace zahynou. 

To se dnes děje ve Španělsku, Anglii, Rusku a Orientu.

 

Budete mi věřit, když vám řeknu, 

že v dnešním světě je pět jedinců, 

kteří jsou silou světa v lidské oktávě? 

Jejich jemné drápy se dostaly mezi lidstvo skrze strach. 

Nejprve předstíráním požehnání, 

aby vytvořili v lidstvu strach 

a tím si udržely svou nadvládu. 

Právě tak, 

jako vaši gangsteři, 

kteří ve městech dnes drželi nad jedinci vládu strachem, 

ale když má někdo odvahu povstat 

a povolat je k odpovědnosti, za to, čím jsou, 

pak destruktivní jedinci zmizí a jejich síly se zastaví. 

Říkám vám, že lidstvo se musí probudit 

a postavit se společně proti těmto hanebným věcem.

Pánové, můžete mi říci: 

„No, v mojí pozici, co bych dnes mohl dělat?“ 

Předpokládejme,

že máte velmi omezené finance, 

a předpokládejme, 

že vaše pozice v Životě není z lidského pohledu vnímání nijak působivá, 

a řeknete Mi: 

„No, co bych mohl udělat?“ 

Pánové!

Ve jménu svého Boha můžete dělat jednu z nejmocnějších věcí na světě: 

Pronášejte tyto Mocné Dekrety, 

které vchází do mentálního a pocitového světa lidstva 

a poskytnete službu, 

kterou si nedokážete představit 

– protože touto Silou z vaší „Přítomnosti“ je vyvoláno Světlo, 

vibrující stejně jako vlny, 

které prochází mentálním a pocitovým světem lidstva, 

působí na pocity lidstva 

a rozrušuje je Sílou Světla, která není ničivá.

Drazí lidé, 

agitace znamená pouze válku, 

zato volání „Přítomnosti“ do akce, 

Síla Světla a Lásky, 

znamená Mír a Vítězství, 

které je Věčné!

Každá agitace, která rozdmýchává válku, 

se neustále dokola opakuje, 

život za životem, 

civilizace za civilizací 

a s jakým výsledkem? 

Ti, kteří vstoupili do ztělesnění za definitivním účelem, 

jsou odříznutí od Životního Proudu 

a místo toho jsou posíláni zlými jedinci jako dobytek na porážku, 

a to bez důvodu, 

kromě toho, 

že několik supů si naplnilo kapsy trochu více zlatem 

– to je Všechno!

Skutečná příčina války na Zemi nikdy nebyla! 

Jsou to zlověstné drápy lidstva, 

které čekají na nějakou jednoduchou příležitost 

rozdmýchat hněv a zmatek mezi lidmi, 

aby začala válka národů. 

Probuďme se, pánové, 

a ve jménu vašeho Boha, 

vašeho Světla, 

poskytněme tuto pomoc prostřednictvím 

těchto Mocných Prohlášení. 

I když jste v soukromí svého domova 

a pronášejte tato Prohlášení s velikou silou a citem 

– nemusíte je však říkat moc nahlas. 

Jen je tichým, mistrovským tónem řekněte tiše, 

pro lidstvo, 

tato Prohlášení opakujte každou volnou chvíli. 

Je lepší je vyjádřit hlasitě, 

ale když nemůžete, 

pak potichu poskytněte tuto pomoc lidstvu. 

Nemáte ponětí, co by to udělalo.

Saint Germain, překlad + fota: Maia Špačková

3 komentářů