PENÍZE,  Transformace

O BOHATSTVÍ

Dobře tedy, 

pojďme vzít opak tohoto, 

pojďme myslet z hlediska vědomí nedostatku tak, 

že vědomí o nedostatku jde asi takto. 

Pojďme vzít předmět hojnosti nejprve u lidí, 

kteří mají nedostatek vědomí vztaženého k hojnosti, 

mají tento špatný předpoklad o kterém si myslí, 

že existuje konečná hromada prostředků, 

která je nějak  rozdělená mezi vás všechny

a obvykle si myslí, že je nečestně rozdělená 

a nerozumí, 

že  jejich prostředky jsou exponenciálně expandující 

následkem jejich touhy (protože oni nemají žádné touhy).

  

Nerozumí  tomu, že prostředky se chystají změnit na zdroje. 

Myslí o  ekonomice tak, jaká je dnes! 

A jak znají stav věcí, cpou ho do své představy. 

Jinými slovy, zdroje nejsou vedené potrubím z jiné planety, 

zdroje vzrůstají myšlením a myšlenky se zhmotňují ve zdroje,

které se s nimi vibračně shodují.

 Takové vědomí o nedostatku peněz 

to je temné uvědomění ohledně peněz 

a je to nepochopení, 

jaký je zde nekonečný tok všeho 

a když cítíte absurdnost tohoto,

pak to může ve vás vyvolávat mnohem optimističtější pocit o tomto tématu.

Naproti tomu můžete cíleně

sami sebe myšlením vsadit do optimistického módu, 

což znamená, 

musíte najít způsoby jak dosáhnout dobrého pocitu o tomto tématu 

a to je jednoduše proces

mluvení k sobě a vědění, 

jak se cítíte při tomto mluvení a vědění, co cítíte. 

Tak řekněme , 

že předmět na kterém pracujete je předmětem pocitu

větší finanční prosperity 

a řekněme , že aktuální realita je,  

že opravdu nejste podporováni ke stupni, 

abyste mohli zaplatit vše, co byste chtěli, 

a cítíte toto omezení vztažená k vaší finanční situaci 

a tak jestli se

právě díváte na to, kolik peněz máte, 

a to ve vás aktivuje zodpovědnost ve vztahu k nim, 

jestli se díváte na váš zvyšující výdej 

a díváte se na realitu 

toto specifické myšlení vás drží v místě 

kde nechcete být, 

dokonce vám bere další podporu z místa, 

kde už nechcete být a tak, 

ani nepoznáte, 

že to není správný přístup.

Banka a peníze v tom je podmínka, 

cesta, kterou prociťujete je bez podmínek, 

negativní nebo pozitivní je bezpodmínečný,

soustřeďovat se na něco, co je konečné – má limity, 

to má v sobě hodně podmínek. 

Lidé často hovoří o bezpodmínečné lásce 

a často nechápou, co to znamená  

a my mluvíme o bezpodmínečné lásce, 

bezpodmínečném zarovnání vibrace, 

bezpodmínečné  jasnosit, 

bezpodmínečném blahobytu, 

který, když o něm mluvíte jako o braní,

což vás všechny ve skutečnosti mate 

a vy tím zamítne režim zarovnání své vibrace s hojností. 

Jakmile však zastavíte blokování tohoto proudu, 

jakmile zastavíte držení korku pod vodou, 

pak se znovu vynoří a plave a 

zde jsou všeobecné směry myšlenek, jako:

„Líbilo by se mi být tím předmětem ekonomiky “  

mám rád ten předmět ekonomiky, 

mám rád představu (myšlenku) dovnitř a ven, 

mám rád ten proud peněz, který teče směrem ke mně 

jako když mi to někdo jiný hází,

mám rád tok korun 

a miluji vědění toho, že to není žádná marnivost, 

že nemohu plýtvat penězi,

protože jimi podporuji někoho, kdo živí své děti. 

Mám rád znalost toho, že neplýtvám penězi 

protože podporuji svou ekonomiku, která někomu dalšímu přináší prospěch, 

mám rád proudění korun skrze mě, 

mám rád tento proud a miluji, jak to teče dovnitř a ven

stejně jako dýchání, 

mohu v tom cítit pohodu právě teď, 

mám rád představu blahobytu 

mám rád pocit prosperity,

mám rád znamenitost, 

mám rád vidět kolik peněz ke mě může proudit, 

mám rád když je ekonomika zaměřená na specifickou oblast, 

mám rád obnovu města, 

mám rád obnovu sousedství, 

mám rád renovaci mého vlastního domu, 

mám rád obnovu mých vlastních dopravních prostředků, 

mám rád obnovitelnost, 

mám rád zajišťování zdrojů, 

mám rád toto tečení-proudu , 

mám rád hojnost ,

mám rád porozumění toho, že nikdy nekončící hojnosti tak snadno ke mě proudí,….” 

Toto jsou opravdu všeobecná sdělení, 

kdy jimi nejste v žádném případě podráženi 

protože neříkáme nic, 

co je problematické pro vás mít rádi ohledně hojnosti.

“Mám rád vědění toho, že zde v není žádné ztenčení proudu”, 

to je důležité pro vás pro odpočinek.

A pamatuje si, 

“mám rád vědění, že když utratím peníze, 

že jimi přispívám na pozitivní cestu, 

líbí se mi, že peníze proudí skrze mě, 

mám rád rovnováhu peněz proudících skrze mě, 

dovnitř a ven dovnitř a ven ne ven ven ven ven ven ven ven ven v  

a dovnitř a ven, dovnitř a ven dovnitř a ven dokonce – dovnitř, dovnitř, dovnitř, dovnitř a ven, ……. 

Myšlenky budou vtékat do vás 

a není žádný nedostatek myšlenek, 

tam jde jen o to, být ve vnímavém módu (režimu) 

a tak jestli jste v nechápavém módu, 

pak říkáte, že jste bez představ – myšlenek, 

a zde my řekneme ano, myšlenky jsou všechny kolem

a mohou být přenesené k vám, 

jen vy přijímáte balíček, který odpovídá vašemu módu.

A nefunguje to tak, že řeknete,

dej mi myšlenku a já budu ve vnímavém módu, 

vnímavý mód a myšlenky budou téct právě stejně 

jako když mi dáte peníze 

a  pak se budu cítít úspěšný…. 

Vy musíte najít myšlenkovou sadu,  

vy musíte najít vibrační soulad,

vy musíte najít emocionální naladění

aby to mohlo umožnit proudu k vám téct. 

A jen vy můžete říci, kdy to uděláte! 

Tak jestli chápete svou jasnost o nedostatku 

nebo peněžním nedostatku, 

v každém případě nedostatku způsobeného vámi, 

a nebuďte na sebe tvrdí, 

a je to logické, že jestli jste v prostředí,

kde se lidé obávají o peníze, 

kde vám říkají, 

že jste marnotratní, 

kde jejich stěžování si Vám 

že jestli zužitkujete svůj Zdroj nebo cokoliv co to je, 

že plátváte a drancujete,  

protože tito lidé, na základě zvyku dívat se na věci  omezeným způsobem,

vám nedovolí tuto hojnost peněz

a hojnost jasných myšlenek.

Vy jste si tak všeho vědomi, 

když dáváte pozor na obyvatelstvo vašeho světa 

a na to, co jiní dělají, 

že se právě ptáme, 

zkusili jste trochu myslet myšlenky u kterých se cítíte lépe, 

když si je myslíte,  

a sledovat , 

co se děje s blahobytem 

když začnete umožňovat ve vaší zkušenosti?

Vždy budou ti, 

kdo praktikovali vědomí nedostatku tak dlouho, 

že jsou si jisti, 

že jste jejich problém 

ale vy nejste 

a tak dlouho jak je necháte myslet si, že jste jejich problém 

oni nenajdou řešení, 

protože vy nejste jejich problém  

a tak výroky, 

které řeknete o hojnosti ve všech oblastech bytí 

vám pomohou umožnit nebo neumožnit to,

jak k vám váš blahobyt bude proudit.

Abraham Hicks, volný překlad + fota: Maia Špačková