• Transformace

    ABRAHAM: „Věci mi vždy vychází.“

    “Věci mi vždy vychází”  “Věci mi vždy vychází.”  “Nehledě na to, jak to v jakoukoliv chvíli vypadá,  věci mi vždy vychází.” Myslíme tím,  abyste nejprve vyprávěli hlavní myšlenku příběhu.  Mluvte obecně…  “Povznáším druhé,” řekli byste.  “Miluji pomáhání druhým,”  “Umím se dobře vyjadřovat,”  “Byl jsem vždy dobrý lídr,”  “Užívám si tuto interakci,”  říkejte to, co jste už zjistili, že rádi děláte,  a co víte o sobě,  a pak říkejte obecná tvrzení, která říkají:  „A má cesta se neustále rozvíjí. Je zábavné to sledovat. Jsem si vědom,  jsem dychtivý a připravený.  Když je inspirace silná,   dokáži se hnout rychle.“ Ve skutečnosti vám říkáme…  a tohle je jediné jemné vedení,  která vám dáváme, …

  • MAIA TEXTY

    TELEVIZE – prostředek kontroly vaší frekvence

    Začneme informacemi, které jsou víceméně dostupné a v laboratořích prověřené. Jakmile je televize zapnutá, celá levá strana mozku má tendenci upadat do hladiny Alfa. Tato hladina má spojení s úrovní, ve které se nacházíme v meditativním stavu nebo při usínání.  Co tento fakt znamená? Skutečnost, že do sebe vpouštíme všechny informace a to hluboko do podvědomí, aniž bychom si toho byli vědomi a měli možnost tyto informace nějakým způsobem kriticky zhodnotit. Překreslovací frekvence televize v lidech navozuje hypnotický stav a tato frekvence souvisí s tím, jakou rychlostí se obnovuje obraz, což činí 50 až 60krát za vteřinu. Existuje výzkumný program DARPA, který je dotován US armádou a ten si klade za cíl vyvinout překreslovací…