Já Jsem,  Videa

I AM SPIRIT ALIVE

Před 25 lety jsem žil v údolí řeky Keapana na Kauai se svou ženou a 3 syny. 

Každý den jsem jezdil do Hanalei a zpět, kde jsem pracoval v mém obchodě. 

Po několika měsících každodenního objíždění ostrova jsem si všiml, 

že majestátní mystická krása Kauai byla každým dnem intenzivnější. 

Jednoho dne jsem se tedy zeptal Kauaie: 

„Mohu prosím sdílet tvou mocnou a nevýslovnou krásu se světem jako silnou léčivou frekvenci?“ A jednoho dne mi Kauai zazpíval tento chorál :

I AM SPIRIT ALIVE, I AM… 

I AM LOVE ALIVE, I AM… 

WE ARE SPIRIT ALIVE, WE ARE 

WE ARE LOVE ALIVE, WE ARE