MAIA TEXTY

SÍLA TVOŘENÍ

Ukrývá se v nás jako prazákladní energie vesmíru.

Každá lidská bytost na této planetě je dokonalým tvůrcem.

Ať již vědomým či nevědomým.

Po dlouhé věky lidé svou energii tvoření odevzdávali 

a nechali ji řídit jinými.

Ve skutečnosti i toto odevzdání své moci 

stojí určité úsilí a energii.

Vždy v tom hrála roli forma volby.

Být Mocnou a Dokonalou bytostí, 

vzdáti se všeho 

a sehrát svou roli bezmocné oběti, 

chce velkou dávku kuráže.

Odevzdat svou vůli do cizích rukou a přitom nevědět, 

čí vlastně jsou.

Obětovat všechny své možnosti 

a ztratit spojení sami se sebou.

Jak velkolepá hra.

Přitom pochopení a uchopení našich schopností 

nás každým dnem znovu a znovu očekává s otevřenou náručí.

Kdy skončí tu hru na nebohou oběť 

či hrůzostrašného manipulátora?

Obě role mají stejný základ – absenci lásky.

Vnitřní Síla se nemůže dočkat spojení s vámi, 

abyste se skrze ni transformovali.

Stejně jako se v tomto čase mění celá Země.

Vše vždy začíná a končí „myšlenkou“.

Kolik měří myšlenka?

Jak daleko máme k vytouženému cíli?

A dosáhnutí našich cílů je velmi důležité.

Cesta je krásná věc, 

ale bez manifestace cíle pozbývá svého smyslu.

Bez dosažení cílů ve své „tvořivosti“ 

byste brzy pozbyli chuť cokoliv tvořit.

A přestali se zajímat o svůj přirozený potenciál.

Uvelebte sami sebe v této Síle,

nechte proniknout plný potenciál své tvůrčí síly

do svého vlastního světa.

Odevzdejte se Nejvyšší Autoritě,

která je JÁ JSEM.

Ať se to nemusí v tomto čase tak někomu jevit,

je to ten nejhlubší PLÁN obsažený ve všech plánech,

jež se rozehrávají kolem nás,

aby strhly naši pozornost

od jediné skutečné Moci.

Hojnost všeho dobrého

je podřízena skryté zákonitosti

a vlévá se do života člověka

pouze tehdy,

je-li zaměřen na Zdroj této hojnosti,

Boha uvnitř sebe

a tím je JÁ JSEM.

Text + foto: Maia Špačková