MAIA TEXTY

POKORA: Program slabosti a malosti

Náboženské doktríny jsou velmi hluboko uložené v lidské DNA, a protože se duchovní svět v mnoha ohledech stal náhradou za náboženství, vkrádají se i do něj jisté staré manipulativní programy.

Není účinnější manipulace, než vyvolat u druhých pocit vinny a připomenout jim, že mají být POKORNÍ.

Pak hledající člověk, jenž stále hledá – uvnitř cítí, že zatím nenašel nic, co by ho učinilo celistvým a plně vědomým sám sebe a tak sám sebe považuje za nedokonalého a omezeného, lehce podlehne tomuto zhoubnému programu, jenž kolem něj vystaví zdi, které mu zabrání v přijmutí plnosti „božství“.

Velmi mě překvapilo, když jsem našla význam slova POKORA.

Pozorně sledujte…

„Pokora (latinsky: humilitas, rusky: smirenomudrije, německy: Demut, anglicky: humility) je jedna ze sedmi ctností, je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na tzv. „vyšší mravní požadavky“ a má tak důvěru, když se to od něho očekává, a ne když potřebuje neúměrně velebit sám sebe. Opakem pokory je pýcha (lat. superbia).

Pokora je skromné chování, nesobeckost a projevuje se u člověka, který respektuje druhé. Pokora vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí.“

Ano, pocit vlastní slabosti a neúplnosti nutí některé jedince upozorňovat druhé na to, aby byli pokorní. Aby si také uvědomili svou slabost a přestali si uvědomovat své „božské schopnosti“.

Bohužel, ať už se ohlédneme historicky tak daleko, jak sami dokážeme, nikdy za žádným pokrokem v jakékoliv lidské oblasti nestála POKORA.

V tu chvíli ti, kteří rozráželi „brány reality“, byli ti nejméně pokorní lidé.

Aby člověk přesáhl tradice a naučená paradigmata, musí si v tu chvíli být vědom své „neomezené síly a schopnosti“ získat vše, co CHCE. Tímto se mu otevřou brány realit a tato dotyčná osoba přináší do hmotného světa ty nejúchvatnější inspirace a neočekávaná řešení.

Jsme ve velmi speciální době.

V době, ve které se od nás „neskromně“ očekává, že změníme vše, na čem byla doposud založená naše víra v to, co člověk doopravdy je.

Z tohoto důvodu sem na Zemi přišli velmi vyspělé duše, které jsou zakódovány tak, aby si jako první vzpomněly na to, kdo doopravdy jsou a pomohly tak dalším duším pochopit, nakolik mohou držet svou realitu pod svým vedením.

V tomto naprogramování nemá „pokora “žádné místo.

Naopak – chtít něco, co doteď bylo pouze výhradním právem energiím, které sem na zemi přicházeli zcela odlišným způsobem než klasickou inkarnací, je o velkém sebevědomí.

Pokud jsem pokorný, uvědomuji si svou malost.

A jsem jako „malý“ nadále ovladatelný!

Bohužel, pokud si lidská společnost své „schopnosti“ neuvědomí, může dojít zániku ve jménu své „pokory“.

Jak vidíme, události se rozeběhly v jisté hybnosti, kde má hlavní slovo „pokora a skromnost“ ve jménu záchrany planety Země. Stále více vnucována jistými skupinami, za cenu, která může být i o „samotné existenci“. 

Zastaví lidstvo tuto falešnou víru včas, nebo se nechá zničit ve jménu „pokory a skromnosti“ a obětuje se ve jménu „nového náboženství“?

Pokud člověk dojde do bodu, kdy si uvědomí skrze své zkušenosti svou Moc a pochopí, kdo doopravdy je, vynaloží sám k sobě velké množství sebelásky, čímž se dostane do mnohem větší harmonie s celkem, než pomocí biče jménem „pokora“.

Každé slovo v sobě nese silnou energii a ta může našemu podvědomí dávat instrukce, kterých si nemusíme býti vědomi.

Náboženská manipulace vězí v naší DNA a s tím jde ruku v ruce sklon k zotročení.

Chceme-li začít budovat svou Svobodu, měli bychom přehodnotit svou slovní zásobu a vyjadřování.

Vyžaduji-li po někom trochu té „pokory“ – sám o sobě říkám, že jsem si nastavil omezující hranice.

A my jsme jen to, co si o sobě myslíme a co si o sobě připustíme.

Je to naprosto jednoduché – a proto tomu lidé nevěří.

Ve skutečnosti je duchovní vývoj pouze o tom, kolik omezujících přesvědčení o sobě jsme schopni odstranit. Zkušenosti, které zažíváme jsou pouze proto, abychom tomu, co doopravdy jsme, dokázali více uvěřit.

Na základě zkušeností se víra stane věděním.

A co nám o pokoře říká Prorok?

Prorok řekl: „Alláh říká: Ten, kdo je vůči Mně pokorný takhle (a položil dlaň na zem), toho Já povýším takhle (a Prorok zvedl svou dlaň co nejvýš k obloze).“

Prorok řekl: „Ten, kdo má ve svém srdci pýchy, byť jen o velikosti hořčičného semínka, nevstoupí do ráje.“

Alláhův posel vyprávěl: “Alláh řekl: Pýcha je Mou rouškou a Síla je Můj šat a ten, kdo se Mnou soutěží v napodobování těchto, toho já budu trýznit.“

Alláh říká: „A nevykračuj si po zemi troufale, vždyť zemi nemůžeš rozpoltiti a nedosáhneš výškou svou hor vrcholku.“ Syne Adamův, buď pokorný; nic ti nepatří navždy, tak proč být arogantní?

Tak vypadá silná manipulace slovy a výzva k pokoře a poslušnosti s vidinou „přislíbeného ráje“.

A přidám ještě další, velmi zajímavý text.

Směs polopravd se směsí strachu a nepochopení, jak lidský život funguje a jak moc jsou lidé obdařeni svou schopností tvořit, ne proto, aby seděli v koutku a báli se její manifestace.

„Pokora je to, že si člověk plně uvědomuje, že vždy se může mít ještě hůř, než se má a že si může prožívat ještě mnohem horší a těžší životní lekce a situace, než si kdy prožil a prožívá.

Pokora je tudíž to, že si člověk váží toho, co má a nechce za každou cenu stále něco dalšího.

Jen ten, kdo je vděčný za vše, co v životě má a nechce stále více. 

Jen ten, kdo si je vědom toho, že všechny jeho životní lekce jsou důsledkem chyb a že jsou lidé, kteří se mají ještě mnohem hůře, ten ví, co je pokora!“

Toto vše slovo POKORA obsahuje.

Jdete-li cestou tvoření své vlastní reality a otevírání svých schopností, dejte si pozor na slovo „pokora“, které může ve vaší mysli vytvářet velmi silné bloky a bránit vám k poznání toho, kdo doopravdy jste.

Zůstávejte raději v „lásce sami k sobě a uvědomění si, že každá lidská bytost má stejné možnosti, jako vy.“ A má právo je využít, či nevyužít – ale vy nenesete vinu za žádné z těchto jejich rozhodnutí.

Pak nemusíte přijímat žádná omezení spojená se slovem pokora.

Máte plné právo na vše, po čem toužíte.

A pamatujte si bez pokory:

„Proč mít zrnko písku, když můžu mít celou pláž.“

Nic nevystihuje lépe vaši „božskou podstatu“

a za čím jste přišli do této zóny Svobodné vůle.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  V této době je toto téma
  extrémně aktuální.
  Lidé cítí potřebu začít budovat novou společnost
  postavenou na úplně nových základech.
  A v tuto chvíli zde číhá velké nebezpečí!

  Jakmile v něčem bude mít místo „pokora“,
  lidé se dobrovolně sváží opět do omezujících okovů
  a stanou se jednoduše ovladatelnými.
  A „pokora“ je v mnoha rozhovorech,
  od mnoha autorit v alternativním světě,
  velmi často opakována.

  Skutečné spojení s tím, kým jsme
  za sebou zanechává jakkoliv „pokoru a skromnost“.
  Bez toho nemůžete uchopit sebevědomě svou přirozenou „Velikost“
  a získat svou skutečnou „Svobodu“!

  A tak vás jisté autority
  vedou do další úrovně svazování vašich skutečných schopností
  a toho,
  kým skutečně můžete být.

  Být Bohem ve své Velikosti,
  být Pánem svého Bohatého Života,
  bez ohledu na okolnosti,
  které jsou jen přesypávajícím se pískem
  a zítra mohou být pryč. 🥰😘
  Maia