Já Jsem,  PENÍZE

TATO ENERGIE PRO VÁS MŮŽE PRODUKOVAT ZLATO, STŘÍBRO, PENÍZE, JÍDLO, OBLEČENÍ, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, …

Přeji studentům, aby pochopili, 

že před každým vědomým léčením z mé strany 

jsem si ve své vlastní mysli vždy uvědomoval, 

že: „’JÁ JSEM‘ jediná léčivá Přítomnost“

a jako ta „Neomezená JÁ JSEM Přítomnost“ 

jsem měl Právo, Sílu a Schopnost, 

skrze tuto Přítomnost, 

přikázat veškeré vnější činnosti mysli, 

aby mlčela a poslouchala Její Příkaz. 

Když jsem tedy mluvil s jednotlivci, 

mluvil jsem s tou autoritou „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

kterou jsem rozpoznal 

jako jedinou působící Inteligenci a Sílu, 

která může jednat. 

Uvědomoval jsem si vnější aktivitu myslí lidí kolem Mě, 

ale jak jsem vám řekl dříve, 

teprve když jsem začal používat: 

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život“, 

se plnost Mého Poslání 

a to, jak mělo být splněno, zcela odhalilo.

 

Toto je konkrétní bod, 

který bych chtěl dnes studentům zdůraznit: 

že v každém z nich je stejná „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“, 

kterou jsem použil k dosažení Dokonalosti Této Mocné Přítomnosti. 

To se lidstvu v té době zdálo jako konání zázraků. 

Ujišťuji vás však, 

že to bylo jen vědomé uvedení do činnosti 

a používání Kosmických zákonů, 

které se vás vždy týkají

 – abyste byli vámi uvedeni do činnosti 

prostřednictvím vědomého vedení. 

Chybou, kterou studenti dělají 

a která oddaluje jejich dosažení, 

je pocit, 

že jednají falešně, 

když provolávají Dokonalost, 

kterou ještě nevidí projevenou

jejich vzhledu nebo činnost. 

Upřímně vám říkám ze Své vlastní zkušenosti, 

že musíme uznat Jednu Přítomnost, Inteligenci a Sílu, 

a pak ji prohlásit za svou vlastní v každé naší myšlence a činnosti. 

Je to jediný způsob, 

jak může být tato Mocná Dokonalost 

přenesena do vnějšího vzhledu a do plnosti vašeho použití!

I když se Tato Dokonalost ještě neprojevila – zdánlivě! 

– by vás nemělo odradit od uplatňování 

a prohlašování Dokonalosti za svou vlastní, 

protože každý s průměrnou inteligencí se musí zastavit 

a uvědomit si, 

že Energie, Životní princip, který používá, 

je Bůh, 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnost.“ 

Proto je jeho Přítomnost, Síla a Energie vždy soběstačná.

Při uplatňování této Mocné Přítomnosti a Aktivity 

ji vědomě uvádíte do činnosti ve svém Životě, domově, světě a záležitostech. 

Dnes, stejně jako v době Mého dosažení, se zdá, 

že finanční boj je nejdůležitější; 

a přesto v dosahu vaší vědomé manipulace a řízení Mocné Energie,

Substance a Bohatství kolem vás, 

„máte vše!“, 

čím k sobě přitáhnete ono Úžasné, 

všudypřítomné Bohatství Boha. 

Když říkáte „JÁ JSEM“, 

uvádíte to do činnosti, 

abyste naplnili svůj vědomý požadavek.

 

Jedna z prvních a nejmocnějších věcí, 

která se v mém vědomí vyjasnila, 

byla Moje schopnost, schopnost každého, 

kvalifikovat tuto Energii, vědomě řízenou, 

s čímkoli, 

co si zdánlivá potřeba vyžadovala. 

Energie tedy může pro vaše použití produkovat zlato, stříbro, 

peníze, jídlo, oblečení, dopravní prostředky 

nebo cokoli, o co vědomě žádáte.

To vše musíte tvrdit s odhodlaným vědomým úsilím, 

které ví, 

že ve vědomém požadavku mluví a jedná „JÁ JSEM Přítomnost“!

Proto má veškerou Moc a Autoritu obléci cokoli, 

co je požadováno, 

svým druhem substance. 

Ve vědomí, 

že jste „JÁ JSEM Přítomnost“ působící v každém okamžiku, 

musíte vědět, 

že jste, ten okamžik uznání, 

nepřemožitelný magnet přitažlivosti 

– který způsobuje, 

že každá aktivita Vesmíru k vám spěchá, 

aby naplnila vaši poptávku. 

Jediný důvod, proč to tak nevypadá, 

je ten, 

že někde ve vašem vědomí je pocit nejistoty, 

ohledně vaší schopnosti, vaší autority, 

nebo Všudypřítomnosti jednat; 

ale ujišťuji vás, 

jako ten, kdo dosáhl a prošel „úplným procesem dosažení“, 

že je potěšením, výsadou Mou i druhých, 

předložit vám tyto jednoduché Zákony, 

přesto Mocné a Nepřemožitelné ve své činnosti 

– což vám poskytne Svobodu a Nadvládu nad všemi věcmi, 

které se vám zdají být takovou horou překážek. 

Jak budete pokračovat v přijímání 

a používání těchto Zákonů ve své činnosti, 

zjistíte, 

že dosahujete Nadvlády nejen nad jedním živlem, 

ale nad všemi čtyřmi živly 

– zemí, vodou, vzduchem a ohněm.

Ježíš Kristus, volný překlad + fotografie: Maia Špačková