Já Jsem

ČISTÁ ENERGIE BOHA

Kdykoli říkáte „ JÁ JSEM“, 

uvádíte do pohybu  Čistou Energii Boha,

bez ovlivnění jakýmikoliv lidskými koncepty.  

Je to jediný způsob, 

jak držet Energii Boha nezamořenou lidskou kvalifikací. 

Rozhodným používáním těchto afirmací

brzy obdržíte enormní výsledky.

„ JÁ JSEM Čistá Inspirace.“ 

„ JÁ JSEM Čisté Světlo aktivní právě zde.“ (Vizualizujte to nyní skrze své tělo). 

„ JÁ JSEM toto Čisté Odhalení všeho, 

co chci vědět.“

 

Držte otěže své Moci navždy v sobě. 

Lidé mají strach z objetí této Ohromné Božské Moci 

a bojí se nechat ji fungovat. 

Co tam je v Bohu, 

aby se toho báli? 

Jeho činnost je Čistá a Dokonalá,  

a jestliže nedosáhnete tohoto objetí Ohromné Čisté Moci Boha,  

jak můžete očekávat, 

že ve svém světě obdržíte dokonalost?

 

Říkejte:

“JÁ JSEM navždy osvobozen 

od veškeré lidské nedokonalosti.”

“JÁ JSEM Vzestupující Bytost

právě teď!”

A vězte, že:

“Toto tělo je chrám žijícího Boha

a vzestupuje právě teď.”

Lidská stránka je takový pochybovačný a kritizující Tomáš.

Všechny instrukce, které vám jsou dány,

může student prokázat sám sobě každodenní aplikací.

Říkejte často:

“JÁ JSEM Řízení Moci této Aktivity

a proto to je vždy normální.”

Skrze vaše uznávání této JÁ JSEM Přítomnosti

je vám zaručen úspěch na každém kroku.

Věčná Svoboda

od všech omezujících lidských konceptů.

(Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)