Já Jsem

NADVLÁDA NAD VŠEMI VĚCMI

Když říkáte „JÁ JSEM“, 

rozpohybováváte to do akce, 

aby to splnilo vaše vědomé požadavky. 

Jedna z prvních a nejmocnějších věcí, 

která se v Mém vědomí zjevila, 

byla Moje schopnost, a schopnost každého, 

kvalifikovat tuto Energii, 

vědomě řízenou, čímkoli, 

co má zdánlivá potřeba požadovala. 

Tato Energie může pro vaše použití produkovat 

zlato, stříbro, peníze, jídlo, oblečení, dopravní prostředky 

nebo cokoli, co vědomě žádáte. 

To vše musíte vyžadovat s odhodlaným vědomým úsilím, 

které ví, 

že ve vědomém požadavku je mluvení a jednání „JÁ JSEM Přítomnosti“.

A Ta má veškerou Moc a Autoritu 

obléknout se do požadavku jakéhokoliv druhu.

Vědomi si toho, 

že jste „JÁ JSEM Přítomností“ jednající po celou dobu, 

pak musíte vědět, 

že jste ten okamžik uznání, 

nepřemožitelným „magnetem přitažlivosti“

– což způsobí, 

že každá činnost Vesmíru k vám spěchá, 

aby splnila vaši poptávku. 

Jediným důvodem, 

proč se to nezviditelní, je to, 

že někde ve vašem vědomí je pocit nejistoty, 

ať už ohledně vaší schopnosti, 

vaší autority, 

nebo Její všudypřítomnosti jednat;

ale ujišťuji vás, 

že jako člověk, 

který dosáhl a prošel úplným procesem dosažení, 

je Mým potěšením a výsadou, 

umístit před vás tyto jednoduché Zákony,

přesto však ve své činnosti Mocné a Neporazitelné 

– jež vám poskytnou Svobodu 

a Nadvládu nad všemi věcmi, 

které se vám zdají být horou překážek na vaší cestě.

Ježíš Kristus (I AM Discourses), překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP