Já Jsem

UPEVNĚNÍ STÁLÉHO PROUDU DOBRA KAŽDÝ DEN

Nyní, 

jako přípravnou aktivitu pro každý den, 

navrhuji, 

aby studenti s velkou radostí 

a pevností po ranním osvěžení tiše prohlásili 

– a věděli, 

že Síla tohoto prohlášení je soběstačná: 

„JÁ JSEM „vládnoucí Láska, 

Moudrost a Moc 

s její doprovodnou Inteligentní Aktivitou, 

která dnes působí ve všech věcech, 

které si myslím, nebo dělám. 

Přikazuji této Nekonečné Aktivitě, 

aby se odehrávala každou chvíli 

a byla udržující Stráží ve mně tak, 

že se pohybuji, mluvím a jednám pouze v Božském Řádu.“ 

Pak si během dne, 

kdykoli na to pomyslíte, 

pevně uvědomte toto:

„JÁ JSEM Velící Vládnoucí Přítomnost, 

pohybující se během dne všude přede mnou 

– přikazující dokonalý mír a harmonii 

ve všech mých aktivitách!“ 

Tímto způsobem odemknete dveře 

pro nepřetržitý výlev této Inteligentní Přítomnosti, 

která promění váš svět 

a zabrání vám kontaktovat neharmonii jakéhokoli druhu, 

což vám umožní mít tento stálý proud Vnitřního míru a harmonie 

ve všech vašich vnějších kontaktech.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková