Já Jsem,  PENÍZE

AFIRMACE PRO ODVEDENÍ NEŽÁDOUCÍCH ZJEVENÍ VE VAŠEM SVĚTĚ

Proto, Milovaní, 

povstaňte v Síle, Aktivitě, Autoritě vaší „JÁ JSEM Přítomnosti“! 

Převezměte velení 

a řekněte vnějšímu zjevení:

„Nemáš sílu! 

Drž se dál od mého světa! 

Můj svět je svět Mocné JÁ JSEM.

Je řízen a poslušen mé Přítomnosti! 

Žádná lidská věc se ho nemůže dotknout! 

Od teď stojím Svobodný,

navždy Osvobozený od všech lidských vlastností! 

Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,

Tvá autorita je jedinou Aktivitou v mém světě! 

Prohlašuji Tvou Dokonalost za jedinou vládnoucí Přítomnost v mé mysli, mém těle a v mém pocitovém světě. 

Udržuj to očištěné, zkrášlené a osvobozené od každého sváru, 

aby se Tvá Sláva mohla vylévat vpřed 

a žehnat celému lidstvu, 

s nímž přicházím do styku. “

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková 

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  V tuto chvíli znovu zdůrazním jednu velmi důležitou věc, pro ještě větší uvědomění.
  V tomto Vesmíru Svobodné vůle to funguje tak, že bez vašeho svolení vám do vaší svobodné volby Stvořitel nezasahuje.
  Když tedy každý den nedáte svolení k tomu, aby ve vašem světě mohl Stvořitel skrze vaši JÁ JSEM Přítomnost (což je Bůh) vytvářet Dokonalost, kterou již máte ve své Větší Existenci hotovou, nestane se tak, protože Bůh naprosto Dokonale s Tou Největší Možnou Láskou k vám, vám nenaruší vaši Svobodnou vůlbu (i když je třeba nevědomá – jen vy sami si vybíráte, čemu věnujete pozornost, i když si to někdy neuvědomujete).
  V tomto Vesmíru se naprosto bez vyjímek ctí Svobodná vůle.

  A to je to Největší Tajemství, které bylo před lidmi ukryto.
  Kdyby lidé toto věděli a bylo jim řečeno, jak s tím zacházet,
  byl by zde na Zemi již viditelný Ráj, jež by neměl v celém širém Vesmíru obdoby.