• MAIA TEXTY

  CHCETE POMOCI? Musíte dát svolení

  Je veliký rozdíl mezi silami Světla a působením temnoty. Světlo ke své podpoře potřebuje vaše svolení.  Ať již ve formě žehnání, děkování, žádání, tvoření vizí, afirmacemi apod.  Princip Světla po vás vždy chce, abyste dali svolení, jelikož jinak by zasahovalo do vaší „svobodné vůle“.  Světlo si je ve své Moudrosti plně vědomo, že kdyby bez souhlasu zasahovalo do vašeho rozhodnutí, připravilo by vás o vaše Vítězství, o tu nejcennější věc na vaší cestě. Požádej a je ti dáno. Vždy a téměř okamžitě. pouze osobní vibrace lidí nedovolí, aby ihned zažívali zhmotnění toho, oč žádali. Tato vibrace je odpovědí na jejich skutečné myšlenky a přesvědčení. I přes to se jejich pokladnice v neviditelném světě plní…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  REALITA UKAZUJE NABÍZENOU VIBRACI

  Jelikož k manifestaci u většiny dochází s jistým zpožděním, pak realita ukazuje na vibraci, která byla nabízena v minulosti. To se moc rádo slyší, jelikož lidé mají vždy lepší pocit z naděje, že už je teď všechno jinak. Pokud se tedy takový člověk soustředí na to, že si záměrně vybírá dávat převážnou část pozornosti a dělat to, z čeho má jen dobrý pocit, posune se z naděje směrem k vědění. Pokud však i z tohoto informačního bodu nadále dlouze sleduje realitu a setrvává ve starých programech zaměřování se, používá stále stejné věty o jejichž významu nepřemýšlí, pak pokračuje dál ve stále stejném nabízení své vibrace. Tudíž jeho realita nejenže odráží minulou vibraci, ale on dál přitahuje ve stejném vyzařování,…

 • MAIA TEXTY

  PEČUJETE O SEBE, NEBO SE O SEBE STARÁTE?

  K těmto slovům mě inspirovala věta, kterou jsem před pár dny četla:  „Kdyby se staral každý sám o sebe, bylo by o všechny postaráno.“ A jak to už bývá, žádná taková inspirace není náhodná, protože o rozdílnosti vibrace jednoho slova, které citát obsahuje, jsem přemítala už chvíli před tím. Podstata této věty je velice moudrá a ve skutečnosti by s mírně jiným vyjádřením vystihovala přesně Zákon přitažlivosti.  Začnu tedy nejdříve výběrem slova, jež lidé nejčastěji v této souvislosti používají a které ve skutečnosti tak trochu mění podstatu této myšlenky. Slovo „starat se“ není tak vibračně čisté, jak na první pohled vypadá. A ano, automaticky většina lidí s myšlenkou péče o sebe pojí slovo „starám se o sebe.“…

 • MAIA TEXTY

  VYSTOUPENÍ Z KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ

  Pokud necháte tělo jeho vlastním způsobům, bude se každý den řídit informacemi z kolektivního vědomí lidstva. Co je tam za programy? Je tam plán, jak se obecně mají těla chovat,  jak mají reagovat na něco, čemu lidstvo říká chronologický čas. Je tam předloha pro strádání, nemoci,  vykazování vnějších projevení v závislosti na čase,  včetně konečného řešení jako je fyzická smrt. Kolektivní vědomí obsahuje celou plejádu postupů, podle kterých se lidská těla chovají, pokud vědomí jedince není zcela pod jeho kontrolou a nevykonává jasné individuální příkazy požadované každý den. Pokud je tělu jasně přikázáno, je povinno splnit každé přání svého velitele. Tak je naprogramováno. Prvním krokem k tomu, aby vaše tělo…

 • MAIA TEXTY

  ZMĚNIT ŽIVOT = ZMĚNIT PRAVDU

  Změna života souvisí se změnou toho,  co očekáváte a čemu věříte. Když jste v nějakém očekávání, znamená to,  že máte dominantní myšlenku  a Zákon přitažlivosti vám ji znovu a znovu posílá. Proto tomu věříte a odůvodňujete to tím, že je to PRAVDA. Ale proč je to „pravda“? Jen proto, že si to dokola myslíte a stále se té myšlenky držíte,  ta se stává vaší převládající vibrací.  Zákon přitažlivosti na vaši převládající vibraci odpovídá  a učiní toto vaše přesvědčení ve vaší materiální zkušenosti samozřejmé. A vy pak řeknete:  „Je to pravda!“ Je důležité si uvědomit,  že když sledujete evidentní „fakta“ – jako jsou násilí, válka, nemoci, chudoba, krize, utrpení, stárnutí,  či…

 • MAIA TEXTY

  VŠE, CO JE TEĎ, JE VÝSLEDEK PŘEDEŠLÉ VIBRACE

  Až si uvědomíte tento detail, mnohé se vám změní. A o značnou část se změní i vaše vibrace. Je mnoho z vás, kteří začínají znát podstatu tvoření zde na Zemi. Jinými slovy, na svých zkušenostech poznáváte principy toho, jak funguje život sám o sobě. Že není výsledkem náhodného působení, ale že má velmi jasné zákonitosti. A ten, kdo těmto zákonitostem skutečně dobře porozumí, stává se „vědomým tvůrcem“ svého života zde na Zemi a skrze tento plně vědomý stav bytí postupně dosahuje vrcholu toho, proč sem přišel. Zpočátku u mnohých převažuje velká snaha změnit všechno hned, rychle a bohužel v doprovodu starých návyků myšlení. A to se stává příčinou toho, proč některé věci…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  VESMÍRNÝ MANAŽER

  Mnoho lidí při hledání svého životního poslání užívá slovo „uspokojovat“. Ráda bych upozornila na to, že slova mají svou specifickou vibraci  a slovo „spokojenost“ stojí na pocitové hranici hned vedle „nudy“. Ve slově spokojenost je uložena vibrace většiny, která je spokojená.  Spokojenost je vzdálená od radosti, vášně a nadšení!  Ale těsně sousedí s pocitem „nudy“.  Spokojenost se vyvolává po ukojení základních pudů, ukonejší na malou chvíli,  avšak je bez produkování tvořivých emocí jako je „radost, vášeň, nadšení“. Teprve „nadšení, radost a vášeň“ je tím,  co „umožňuje“ proudit bohatství a hojnosti z vašeho Zdroje do fyzického života.  Další věc je spojování svého „poslání“ nebo něčeho, z čeho cítíte nadšení, radost, či vášeň, předem s programem „uživení se“.…

 • MAIA TEXTY

  NESMRTELNOST MÁME V DNA

  Mnohé schopnosti, které lidé nevyužívají, nebo se neodváží na ně ani pomyslet, jsou před nimi skryté jen proto, že věří své nedokonalosti skrze cizí myšlenky, jež jsou masovou sugescí předávanou z generace na generaci, a tím se nevědomě vzdali své Moci a svých schopností stvořit vše, po čem touží a být jedinou ovládající autoritou svého vlastního světa. Ve své podstatě jsme „velmi tvořivé a mocné bytosti „s neohraničeným potenciálem a vše, co potřebujeme k tomu, abychom si vytvořily svět takový, po kterém sníme, máme od narození při sobě. Jeden z důkazů toho, že všemu dáváme moc jen my sami, se povedl při zkoumání efektivity léků.  – Poslední výzkumy o účinnosti léků ukazují, že léky jsou…