• MAIA TEXTY

  SNY

  Tentokrát nejde o sny ve smyslu „tužeb“,  které chcete, dnes je to o snech, které se vám zdají,  když spíte. Někteří lidé v nich hledají hluboká tajemství  a ti kreativnější stvořili mnoho snářů,  aby byla tato záhada rozluštěna. Je to fajn hra, ale k poznání toho,  co vám chtějí sny říci a co o vás říkají,  stačí mnohem méně, než dlouze listovat v tlustých snářích a dešifrovat význam toho,  co se vám zdálo.  Vaše sny vám v jednoduchosti pouze ukazují,  kam se se svými myšlenkami dlouhodobě ubíráte. Než se něco odehraje ve skutečnosti  v důsledku zaměření vaší pozornosti,  nějakou chvíli to trvá.  Ve svých snech jste v blízkém kontaktu se svým Zdrojem a Ten vám…

 • MAIA TEXTY

  PTÁT SE „PROČ“, NE „JAK“

  Důležitá věc v procesu tvoření. V čem je rozdíl? Lidé jsou během běžného života,  ale i prostřednictvím některých motivačních knih,  povzbuzováni k tomu,  aby se ptali JAK. Jak k tomu bohatství přišel? Jak dosáhl svého úspěchu? Jak se mu podařilo zvítězit? Jak došel ke svému cíli? JAK získal podporu? JAK začal? JAK došel k tomu a tomu? JAK vytvořil to a to? A protože se lidé ptají na to JAK, nedosahují často toho, co by si pro sebe přáli, nebo musí vynaložit veliké úsilí, aby měli maličký kousek ze svých snů. Při pokládání otázek JAK se aktivuje rozumová část mysli, která při hledání odpovědí předloží mnoho těžkých úkolů a překážek.  Prostřednictvím naučených postupů,  vám rozum začne poskytovat falešný…

 • MAIA TEXTY

  FYZICKÁ NESMRTELNOST: Změna lidského paradigmatu 

  Naděje na život do 160? Mozkové buňky přežijí tělo i dvojnásobně. „Neustále se prodlužuje délka lidského života.  Takže pokud se člověk bude dožívat 160, neztratí přitom své neurony,  které nemají pevně danou životnost,“  říká spoluautor studie Lorenzo Magrassi,  neurochirurg na univerzitě v italské Pavii. Celý článek ZDE:  http://www.novinky.cz/veda-skoly/294517-nadeje-na-zivot-do-160-mozkove-bunky-preziji-telo-i-dvojnasobne.html Název článku nic o fyzické nesmrtelnosti nenapovídá,  ale jasná zpráva se nachází uvnitř.  Nenápadně, ale přeci ano.  Jako všechny nejdůležitější informace,  které jsou vždy podány nenápadně a velmi stručně,  aby unikly pozornosti většiny.  V této větě:  „Vědci postupně rozkrývají mechanismus stárnutí.  Nicméně mozkové buňky se zdají připravené na věčnost,  a životnost mozku tak omezují v podstatě „další podpůrné systémy“.“ MOZKOVÉ BUŇKY SE ZDAJÍ BÝT PŘIPRAVNÉ NA VĚČNOST!…

 • MAIA TEXTY

  FYZICKÁ NESMRTELNOST: Smrt je „program“, který znehodnocuje DNA

  Fyzická smrt je „program“. Lidská DNA je jím znehodnocována. Přijmutím smrti jako nevyhnutelnosti bytí,  se vypínají nekonečné potenciály našeho genetického kódu. Proto je uspána většina schopností lidského těla a mysli. Lidé jsou programováni k přesně vymezenému času dožití, podle požadavků té, či oné doby. Houževnatost a poslušnost člověka stačí k tomu,  aby byl bez námahy programován celý rod lidstva. Skrze staletí, tisíciletí, desetitisíciletí s několika výjimkami, které jsou z historie vyjmuty a postaveny do role legend, o kterých máte smýšlet jen jako o pohádkách. Čím déle zde lidé jsou, tím se stane více pravděpodobné,  že se DNA obnoví do původního stavu. To je pro jisté energie nežádoucí. Akceptování smrti jako nevyhnutelného faktu je součástí…

 • MAIA TEXTY

  VYTVOŘTE SI SVÉ NEBE

  Když se řekne slovo „NEBE“, většina si představí místo,  kam odchází duše po smrti za odměnu, obzvláště tehdy,  když prožila život „plný obětování se pro druhé“  a zasvěcením svého života pomoci druhým. Tato hluboce zakořeněná víra (i v nevěřících)  byla vytvořena na principu – biče a cukru. Budeš sloužit druhým, protože tak se chová hodný člověk a za odměnu ti po smrti bude dáno vytoužené Nebe. Nebe je místo, kde jste plně sami sebou,  kde žijete v harmonii a v souladu se vším, kým jste – s Dokonalostí všeho, oč jste žádali při všech svých cestách po Zemi. Je tam klid, láska a vládne tam radost. V Nebi žijete s vědomím…

 • MAIA TEXTY,  Videa,  Zdraví a Krása

  KOMUNIKACE S BUŇKAMI

  Naše fyzické tělo je velice tvárné a vždy jasně odpovídá na naše zaměření a tvoří to, co nám dovoluje naše víra a přesvědčení. Autor videa: Allegria Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček (www.jajsem.com) Hudba použitá ve videu: The Piano Guys – Love Story by Taylor Swift ————————————————————————————————————————————————— Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem.  Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu.  Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek.  Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to,  abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení.  Pokud se vám stránky…

 • MAIA TEXTY

  KRITIKA A PROSPERITA FYZICKÉHO TĚLA

  Časté sledování vnějšího světa, jeho kritizování či komentování  ovlivňuje tělo na buněčné úrovni více, než si lidé umí představit. Kritika je velmi silné slovo,  a proto se od tohoto konání mnoho lidí distancuje.  Stojí si za tím, že nejsou kritičtí…avšak mnoho věcí ve vnějším světě  neponechají bez komentáře či myšlenky o tom,  že to vědí lépe, že by to dělali líp apod. Bohužel, i tyto nevinně vypadající návyky,  ke kterým jsou lidé od mala cvičeni rodinou, okolím, školou, společností, se zrcadlí nejenom v tom, co k sobě přitahují za další okolnosti,  aby si vibračně potvrdili to, co před tím sledovali,  ale co se také silně promítá do jejich fyzického těla  a zpětně…