Já Jsem,  Zdraví a Krása

TĚLO SLEDUJE VAŠE SMĚŘOVÁNÍ

Prosím vás, Milovaní Studenti, 

nepokračujte v omezování se lidskými koncepty. 

Prohlaste a pociťte svou úžasnou schopnost 

používat tyto Zákony 

a nasměrovat tuto Mocnou Energii 

na vaši Svobodu a Dokonalost. 

Uvědomte si, 

že vaše lidská forma není hustý, hmotný výtvor, 

s nímž je obtížné manipulovat. 

Ciťte jej jako transparentní látku, 

která sleduje vaše sebemenší směřování.

Mluvte ke svému tělu! 

Přikažte mu, 

aby bylo silné, vnímavé 

pouze k Vědomí Nanebevzatých Mistrů, 

aby bylo dokonalým vyjádřením Božské Síly „Mocného JÁ JSEM“, 

a aby převzalo Jeho Krásu Formy a Vyjádření.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková