Abraham

JEN MYŠLENKA STOJÍ MEZI VEŠKERÝM DOBREM, KTERÉ MÁME HOTOVÉ

Jak se setkáváme, ať už čtete něco, co jsme napsali, nebo posloucháte něco, co jsme řekli, chceme, abyste pochopili, že vše, co nabízíme a každé slovo, které Esther překládá z naší Vibrace, je nabízeno se záměrem vám pomáhat obnovit vaše povědomí o platných předpokladech, které se shodují se Zákony Vesmíru. 

Protože když začnete vědomě chápat tyto Zákony tak, jak jsou a když je vědomě vyzkoušíte, dokážou vám, pokaždé, bez výjimky, platnost těchto pravd: 

 1. Jste tvůrcem své vlastní reality
 • Byli jste hodnotní předtím, než jste se soustředili do tohoto těla, a stále jste i nyní, když jste zde, bez ohledu na cokoliv.
 • Jste více Nefyzický Vibrační Zdroj než Bytost z masa, krve a kostí, kterou vidíte zde ve svém fyzickém těle. 
 • Zákon Přitažlivosti odpovídá každému stejně. 
 • Zákon Přitažlivosti, který odpovídá každému a na všechno, říká, to, co je samo sobě podobné, je přitahováno, takže ať je aktivní jakákoli Vibrace, Zákon Přitažlivosti ji činí aktivnější tím, že přináší více věcí, které tomu odpovídají.
 • Jste Zdrojová Energie, s perspektivou, na kterou Zákon Přitažlivosti odpovídá; a jste fyzicky zaměření, První Linie, geniální tvůrci, tady v První linii myšlenek, ve vašich úžasných tělech, v této časoprostorové realitě dokonalé různosti – a Zákon Přitažlivosti odpovídá i na tento váš aspekt.
 • Jak Zákon Přitažlivosti odpovídá na oba Vibrační aspekty vás samotných, cítíte harmonii nebo ne, obou těchto Vibračních vztahů. Čím se cítíte lépe, tím více je vaše fyzická část v souladu s tou druhou vaší částí. Čím hůře se cítíte, tím více je tato část, tato fyzická část vás samotných mimo soulad s touto vaší druhou, nefyzickou částí. 
 • Když život ve fyzické formě způsobí, že víte, co nechcete, tak to má za následek, že víte, ať už to řeknete, nebo ne, co opravdu chcete. A když to nastane, vyzařujete Vibrační požadavek, který vaše větší část vás obdrží, odpoví na něj a stává se tím okamžitě a Zákon Přitažlivosti, v tu chvíli začne odpovídat na tuto nově zformovanou Vibrační verzi vás samých.
 • Existuje Vibrační Realita, která se neustále hromadí, což je skutečné Vy. Je zde fyzická realita, zaklepáni na dřevo, manifestovaná, aktualizovaná realita, „mohu ji cítit, ochutnat, očichat, slyšet či dotknut se jí“. A tato realita je jen trochu odlišná než Vibrační realita než ta, která je již manifestovaná. Mysleli jste na ní dost dlouho, že nyní se ukazuje a dává o sobě vědět podle toho, jak jste vibrovali. 
 • Všechno, co prožíváte je manifestační indikátor vašeho Vibračního mixu. 
 • Dobré Bytí, které jste vy, které je ve stálém procesu započínání, je tak velké a trvá tak dlouho, že Dobré Bytí bude vždy triumfovat – ale někteří musí chcípnout, aby jej zažili! 

Tyto semináře o Zákonu Přitažlivosti, kde zdůrazňujeme pochopení Umění umožňování 

(což znamená nalezení zarovnání s tím, Kým skutečně Já Jsem), 

nabízíme vám, abychom vám pomohli přijít do Vibračního sladění s tím, 

kdo skutečně jste, 

abyste žili život tak, jak jste jej zamýšleli; 

být v povznesení, v dobrém pocitu, vysílač Čisté Pozitivní Energie, 

být skutečně láskou, kterou popravdě jste. 

Nejvíce dominantní předpoklad, který je nepochopený ve vaší fyzické realitě je, 

že když někdo provede něco, s čím nesouhlasíte, 

je pro vás dobré na to upozornit, jinak toho můžete mít více. 

Když je to realita, čím více ukazujete na to, co nechcete, 

tím více udržujete sebe sami v trvalém Vibračním vzorci, 

který vám neumožňuje to, co chcete. 

Nejsilnější předpoklad, který ve vás chceme aktivovat, což jsme vám slíbili, 

který vám bude sloužit vždycky, je: 

Víra je pouze myšlenka, kterou stále udržuji v mysli. 

Víra je myšlenka, kterou stále myslím. 

Víra je jen můj zvyk myšlení; 

je to pouze praktikovaná myšlenka – víra je jenom myšlenka, 

na kterou velmi myslím.

Nyní, proč na tom záleží? 

Protože když něco chcete a věříte v opak tohoto, 

vaše opačná víra vám zabrání v tom, 

aby se to stalo. 

Když něco chcete a věříte v to, není zde žádné oddělení; 

nabízíte jeden signál a Zákon Přitažlivosti vám to přinese právě teď. 

Ale když něco chcete a pochybujete o tom – když to chcete a nevěříte tomu, 

v tu chvíli nabízíte opačné vibrace 

a můžete se držet takto v tomto vzorci navždy. 

„Chci to, ale …“ „Chci to, ale …“  „Chci to, ale …“ 

„Bylo by to hezké, ale pro mne tohle nefunguje.“ 

„Opravdu bych rád měl toto a toto, ale chtěl jsem to tak dlouho…“ 

Když se udržujete v těchto prohlášeních, 

když pokračujete čelení této realitě, 

když stále bubnujete stylem, toho, co je, 

udržujete v sobě aktivní Vibrační vzor. 

Víra je jen to, co si stále myslíte a opakujete 

a je to jen tento systém víry, co vás udržuje od věcí, které chcete. 

A jediná věc, která vás drží od toho, kdo opravdu jste a co opravdu chcete, 

je pouze myšlenka, kterou si stále opakujete. (Zapsali jste si to? 🙂 )

„Takže, když víra je jen myšlenka, kterou si myslím 

a která je v protikladu k tomu, co chci, 

pak důvod proč nemám to co chci je, 

že udržuji tuto protikladnou myšlenku.“ 

Není to zajímavé? 

Evidentní, ale zajímavé, zcela novým způsobem rozhodným způsobem. 

„Když tedy víra je pouhá myšlenka, kterou udržuji v mysli, 

co takhle myslet na myšlenku, 

které nevěřím dost dlouho na to, abych jí uvěřil? 

Když víra je jen myšlenka, kterou myslím, 

proč tedy nemyslet nadějnou myšlenku?“ 

„To je stupidní, Abrahame.  Fakta tomu odporují. Fakta …“ 

Ó ano, to je ta falešná premisa, o které jsme hovořili, že? 

To je opravdu statické. 

„Takže myslíš, že jsem stavěl svůj život na falešném předpokladu tím, 

že jsem čelil realitě a cítil jsem, 

že to legitimizuje věnovat mou pozornost této nechtěné věci?“

I Esther občas řekne, 

„Ale Abrahame, to je pravda, to je pravda“? 

jako by to byl nějaký předpoklad na to tomu dávat svou pozornost. 

Víra je jenom myšlenka, kterou si myslíte. 

A vy, jako lidské bytosti, jste přístavy pro mnoho neproduktivních myšlenek, 

největší mezi nimi: 

Nejsem dost dobrým nejsem hodnotný, ….

Není vítězství bez bolesti…. 

Musel jsem se narodit pod špatnou hvězdou… 

To musí být karma …. 

To je pravděpodobně chyba mé matky … 

To je chyba vlády … 

Vy chcete věřit těmto falešným předpokladům, že? 

Je to chyba vlády, kdyby byla jiná, všechno by bylo jiné.

To, co vám chceme říci je, 

vezměte si zpět svou sílu tím, 

že si vzpomenete, že víra je jenom myšlenka, 

kterousi udržujete v mysli. 

„Víra je jenom myšlenka, kterou si udržuji v mysli. 

Víra je jenom myšlenka, kterou si udržuji v mysli. 

Víra je jenom myšlenka, kterou si udržuji v mysli. 

Začínám tomu věřit! 🙂

Víra je jenom myšlenka, kterou si udržuji v mysli. 

Víra je jenom myšlenka, kterou si udržuji v mysli. 

Když si myslím myšlenku, aktivuje to Vibraci a když to aktivuje Vibraci, 

můj bod přitažlivosti naskočí. 

A tak, když udržuji myšlení stejné myšlenky, 

udržuji také aktivaci stejného bodu přitažlivosti 

a Zákon Přitažlivosti odpovídá stále této aktivní Vibraci, 

pak pokračuji v získávání výsledků, ne protože je to pravda, 

ne protože je to je realita, 

ale protože to je konzistentní odpověď Zákona Přitažlivosti na myšlenku, 

kterou si udržuji ve své mysli.“

Jestliže to je myšlenka, kterou si udržujete ve své mysli a dostáváte výsledek, 

který nechcete, nebylo by tedy prozíravé začít myslet jiné myšlenky?

„Ó, Abrahame, to se nezdá logické. Chceš po mě, abych myslel předstíral myšlenky na cosi pohádkového, vysněného? Chceš, abych dal svou hlavu do oblak či do písku? Chceš, abych předstíral, že něco, co není, že je?“ 

Ano! 

„Chceš, abych fantazíroval? Chceš, abych si představoval? Chceš, abych používal slova, která nejsou pravdivá?“ 

Ano!

„Chceš, abych předstíral, že jsem štíhlík, když jsem tlustý?“

Ano!

„Chceš, abych předstíral, že prosperuji, když jsem chudý?“

Ano! 

Chceme, abyste mysleli myšlenky, které jsou v souladu s tím, co chcete, 

dokud jim neuvěříte. 

A když myslíte na myšlenky, které jsou v souladu, dokud jim neuvěříte, 

Vesmírná síla vám dá důkaz pro vaši víru. 

Ale pokud to potřebujete vidět předem, než tomu uvěříte, nemůže to přijít. 

Musíte tomu uvěřit, než to uvidíte. 

Co je víra? 

„Víra je jen myšlenka, kterou udržuji ve své mysli.“ 

Tak co jsme právě řekli? 

Musíte udržet myšlení té myšlenky, dokud to nepřijde. 

Musíte udržovat myšlenku, dokud tomu neuvěříte – a když tomu uvěříte – je to. 

Je to tak jednoduché. Skončili jsme. 🙂

Tak co vás na tom tak rozptyluje? 

„Realita. Fakty.“

Co? 

Všechno, co vidíte a nazýváte realitou je jen koagulovaná, sjednocená 

a kombinovaná myšlenka, na kterou někdo myslel dost dlouho. 

Když se Esther zeptá, „Abrahame, nemohla bych přemýšlet o tomhle, protože to je pravda?“

řekneme všechna pravda je něco, čemu dost lidí, nebo osob, dávalo dostatek pozornosti dost dlouho, že se to stalo myšlenkou, kterou udržovali v myslích, mysleli a mysleli a mysleli a mysleli a mysleli a mysleli a mysleli, až to přitáhlo svůj ekvivalent.

Existují druhy věcí ve vašem okolí, kterým věříte, 

které se shodují s tím, co chcete. 

A pak jsou věci ve vašem okolí, kdy věříte, 

že odporují tomu, co chcete. 

Jak byste je někdy vyřešili?

Jak poznáte aktivní přesvědčení ve vás, 

že vám dobře poslouží a jak poznáte že ne? 

Jak rozeznáte prospěšné od škodlivého? 

Ty prospěšné pociťujete lépe. 

U těch škodlivých se cítíte špatně, když na ně myslíte. 

„Ale Abrahame, je tolik myšlenek celý den, na které myslím, 

že opravdu nemám nějaký pocit u nich.“

Pokračujte v jejich myšlení, stanou se většími 

a docela brzy to zvíte. 

Jinými slovy, to je krása Zákona Přitažlivosti: 

V rané fázi nemusíte být schopní rozeznat rozdíl. 

Ale čím déle na to myslíte, tím více se stanou aktivní 

a tím více mají síly přitažlivosti 

a tím je výsledek více evidentní. 

Právě tak, jako že jste to věděli, že by se mohlo… 

Toto je perfektní prostředí pro tvůrce ke tvoření 

a vy jste to věděli, 

když jste sem šli. 

Ukázka je z knihy VORTEX: Esther a Jerry Hicks

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

7 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Tento text je perfektním základem
  pro pochopení toho, jak to s námi doopravdy je.
  Jak funguje Zákon přitažlivosti,
  co stojí mezi námi
  a zhmotněním našich tužeb. 🥰 🍀

  Jak jednoduché je vytvořit víru v to,
  že jsme v našem Proudu Bohatství a Nadbytku.
  Ve skutečnosti ani běžné afirmace nejsou špatné.
  Mám takové tušení,
  že to do ezoteriky vnesl někdo,
  kdo afirmaci neposkytl dostatek času
  a jeho výsledek byl, že se mu nic nezhmotnilo.
  A pak nastalo to,
  že dlouho opakovaná myšlenka z něčí neblahé zkušenosti,
  se stává obecnou pravdou, které se mnozí chytí,
  aby zablokovali svůj Proud Blahobytu.
  I v duchovním světě. 😉

  Takže, PRAVDA je jednoduchá.
  Tvořit si svou „víru“ je jednoduché.
  Umožnit si skrze novou víru je jednoduché.
  Jednoduchost se mění v Jedno s Duchem. 😘🌹🥰

 • Avatar photo

  Eva Mrázková

  Když něco chcete a věříte v to, není zde žádné oddělení;

  nabízíte jeden signál a Zákon Přitažlivosti vám to přinese právě teď.

  Ale když něco chcete a pochybujete o tom – když to chcete a nevěříte tomu,

  v tu chvíli nabízíte opačné vibrace

  Jak začít věřit něčemu o čem pochybuji? To je pro mě to nejtěžší, ačkoliv vím, jak ZP funguje. Jak v sobě změnit toto nastavení? Strašně ráda bych uvěřila, ale něco uvnitř mě to bojkotuje. U témat, na kterých mi nezáleží to jde celkem snadno, ale u témat na kterých mi záleží mi to prostě nejde.

  • Avatar photo

   Maia

   EVO
   vzpomeň si,
   když v dětství Tě přesvědčovali o nějaké myšlence,
   se kterou jsi nesouzněla,
   protože jsi ještě měla jasné vedení Zdroje,
   tak tam byl nejdříve nějaký odpor,
   ale postupně Tě nutili tu myšlenku tak dlouho opakovat,
   až jsi uvěřila.
   Např. Že bez práce nejsou koláče.
   To je hodně přijatá víra, se kterou děti nejdříve vůbec nesouzní. 😉

   A stejný princip je i opačný.

   Je dobré si právě z tohoto textu ujasnit,
   kdo jsme, jaké jsou Vesmírné principy,
   a zde je to velmi jasně a stručně řečeno…
   A na tomto základě stavět novou víru tak,
   že to, co chceme,
   stále a stále opakujeme, píšeme, přemýšlíme o tom,
   až se postupně začnou u toho projevovat emoce
   a stane se to naší vírou
   a díky této nové víře se nám postupně
   otevřou kanály,
   které nám naší víru „povtvrdí“. 🙂

   Tak je to zařízené ve Vesmíru a musí se stát,
   protože to je Zákonem. 🙂

 • Avatar photo

  Eva Mrázková

  Maio, moc děkuji za radu, je to tak, jak píšeš, jen mi to jde pomalu. U některých témat, je to tak silně vryté do podvědomí, že se ten starý program stále a stále zapíná. Moc děkuji za radu, jdu na to(-:

 • Avatar photo

  Eliška Nováková

  Článek jsem četla dvakrát a stejně jako by mi tam něco podstatného chybělo, nebo naopak nadbývalo a bylo to příliš rozvláčné ( samozřejmně jen moje vnímání 😉 ) a až po přečtení Tvého příspěvku Maio, mi to dává smysl. Děkuji 🍀😊👍❤