Já Jsem

ŠTĚSTÍ

To, co všichni hledají, 

je štěstí, 

někdy nazývané blaženost, 

a přesto mnozí, 

kteří ho tak vážně hledají, 

nevědomky přešlapují kolem klíče k tomuto štěstí.

Jednoduchým klíčem k Dokonalému štěstí 

a jeho inherentní udržovací síle, 

je SEBEOVLÁDÁNÍ a AUTOKOREKCE. 

Toho je tak snadné dosáhnout, 

když se člověk naučí, 

že „JÁ JSEM Přítomnost“ a její Inteligence

ovládá všechny věci.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková