• MAIA TEXTY

  HRANICE MYSLI

  Všichni se nacházíme v zóně svobodné vůle tohoto Vesmíru. Co tato informace znamená? Pouze to, že je vše dovoleno, protože vše v sobě skrývá esenci prvotního Stvořitele. Kdo se tedy dokáže vymanit z konceptu dobra a zla, získá mnohem širší náhled nad událostmi, které se dějí a dít budou. A sám pochopí svou vlastní roli a své možnosti v tomto dění. K tomu, abychom byli schopni dát průchod své „vlastní vůli“, potřebujeme informace = Světlo. A to je to, co se intenzivně děje na planetě a co se začíná intenzivně dít i v našich tělech (v naší DNA). Nějakou dobu jsme byli informováni ze vně, ale postupně začínáme být informováni ze svého nitra. Je…

 • MAIA TEXTY

  POKORA: Program slabosti a malosti

  Náboženské doktríny jsou velmi hluboko uložené v lidské DNA, a protože se duchovní svět v mnoha ohledech stal náhradou za náboženství, vkrádají se i do něj jisté staré manipulativní programy. Není účinnější manipulace, než vyvolat u druhých pocit vinny a připomenout jim, že mají být POKORNÍ. Pak hledající člověk, jenž stále hledá – uvnitř cítí, že zatím nenašel nic, co by ho učinilo celistvým a plně vědomým sám sebe a tak sám sebe považuje za nedokonalého a omezeného, lehce podlehne tomuto zhoubnému programu, jenž kolem něj vystaví zdi, které mu zabrání v přijmutí plnosti „božství“. Velmi mě překvapilo, když jsem našla význam slova POKORA. Pozorně sledujte… „Pokora (latinsky: humilitas, rusky: smirenomudrije, německy: Demut, anglicky: humility) je jedna ze sedmi ctností, je to pocit,…

 • MAIA TEXTY

  NESMRTELNOST MÁME V NAŠÍ DNA 

  V každém z nás jsou skryté všemocné schopnosti, které jsou skryté proto, že jsme jednoduše přijali naučená omezující paradigmata zvenčí, jelikož je to pro nás pohodlné a tímto jsme  se vzdali své „vlastní tvořivé síly“. Ve své podstatě jsme „ohromně tvořivé a mocné bytosti“ s nekonečným potenciálem a vše co potřebujeme k tomu, abychom si vytvořily báječné a pestré životy, máme od narození přirozeně při sobě. Např. Poslední výzkumy o účinnosti léků ukazují, že léky jsou funkční, pokud se lidem řekne, na co mají účinkovat. Pokud se jim tato informace neřekne, léky mají menší léčivou schopnost než placebo. Ano, takovou Moc máme! Nepotřebujeme žádný zásah z vnějšku, protože jediný, kdo může spustit změnu…

 • MAIA TEXTY

  PŘESVĚDČENÍ: Ať jsou jakákoliv, vždy budete mít „pravdu“

  Přesvědčení jsou velkou neviditelnou silou, která vede váš život. Mnohým lidem do konce jejich vlastního života nedojde, jak moc je vše, co je potkalo, ovlivněné tím, jakou víru o všech věcech, které vnímají, jim někdo naimplementoval již v raném dětství a v průběhu jejich života. A oni sami ji pak mnohokrát za den nevědomě potvrzovali tím, co říkali, na co se dívali, o čem přemýšleli apod. Někdo by mohl zvolat: „Pane bože, a jak to mám rozluštit?!“ Zjemnit svou citlivost a vnímání tím, že si dáte každý den jasný záměr dávat pozornost jen tomu, kde se cítíte dobře a to tím, že si vybíráte vědomě ty druhy myšlenek, ze kterých máte stále lepší pocit, vyhledáváte…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  ČIŠTĚNÍ BUNĚK POMOCÍ PŘEDSTAVIVOSTI  

  Tato meditace vytváří nové paradigma „důvěry ve fyzické tělo a jeho schopnost samo regenerace“. Berte ji jako inspiraci pro vaši tvořivou sílu,  jež je cenným nástrojem pro usměrnění vaší pozornosti na to,  co ve svém životě opravdu chcete. Doposud nám směr naší pozornosti diktovala média pomocí stejných obrázků a poslouchání stejných příběhů. Stejně tak společnost opakovala dokola stejné myšlenky, aby nedošlo k nedorozumění a vy jste se náhodou nevydali do jim neznámého paradigmatu. Přitom každý z nás tvoří realitu a tato znalost patří mezi nejstřeženější tajemství samozvaných pánů tohoto světa. Každý z nás má přirozenou schopnost uzdravit se a zregenerovat se do stavu dle své vlastní představivosti a nasloucháním opravdových potřeb vašeho fyzického těla. Vše co potřebujete k…

 • MAIA TEXTY

  OCHRANA PŘED USNUTÍM + FIALOVÝ PLAMEN PRO LENOCHY

  Popíši vám zde proces, který již více jak rok používám před každým usnutím a na konec přidám svůj příběh, který předcházel pravidelnému uchopení tohoto popsaného nástroje. Dá se říci, že jakmile po meditaci se Zlatým Světlem ulehnu do své postýlky, již mi automaticky nabíhá sama představa a slova, která u toho pronáším. Saint Germain říká pravdivá slova o tom,  že jakmile něco děláme skutečně pravidelně,  po nějaké době kumulace této energie se to stává samo udržitelné  a v podstatě se to samo řídí. A tak, před spaním začínám takto: „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, Vytvoř kolem mne neproniknutelný Sloup Zlatého Světla, Skrz který ke mně proniká jen Tvá Dokonalost!“ A vytvořím si krátkou představu Světelného…

 • MAIA TEXTY

  PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ

  Když slova “Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí “prohlašuje člověk,  který je odpojen od znalosti vesmírných zákonů, pak si pod „Pravdou“ představuje naimplantovaný tzv. slušný a počestný způsob života pro všechny s morálním kreditem,  který vytvářejí lidé stojící v disharmonii. Slovo Lásku zaměňují za oddanost a obětavost systému, falešným konstruktům, lidem a bližnímu svému. Za lež považuje něco, co je pro druhého pravdou v jeho osobní realitě.  Nejblíže své čisté vibrační podstatě je nenávist, která je zcela jasná. Pokud bychom implantovali tato slova z pohledu neznalosti Zákona Přitažlivosti, pak bychom museli „lásku a pravdu“ násilím vnutit všem. Což by mělo paradoxně za následek,  že by tato jejich falzifikovaná „pravda a láska“ vyprodukovala ještě…

 • MAIA TEXTY

  LÁSKA

  Láska, nese nejvyšší vibraci, přesto jí neumíme porozumět v její plnosti. Proto toto slovo může v některých lidech vyvolávat protichůdné pocity. Děje se to skrze nedorozumění v důsledku „hry“, která zde na Zemi vytváří „informační chaos“ a skrývání pravé podstaty věcí a slov. Zasahují nás vzorce víry, jež poskytují silným slovům překroucené významy. Přesto – voda se nemýlí – a jasně ukazuje, co „Láska“ je. Láska je ta nejkreativnější substance, která je vdechnuta „Svobodě a rozmanitosti Tvoření“. Pokud se oddám čisté esenci „Lásky“, stávám se plně vědomým Stvořitelem, který skrze Lásku k sobě miluje všechna svá stvoření. Skrze svou Lásku jim poskytuje Svobodu v jejich následném tvoření, aniž by soudil a opravoval jejich výsledky. Skutečná Láska si ve své podstatě…