MAIA TEXTY,  PENÍZE

REALITA UKAZUJE NABÍZENOU VIBRACI

Jelikož k manifestaci u většiny dochází s jistým zpožděním, pak realita ukazuje na vibraci, která byla nabízena v minulosti.

To se moc rádo slyší, jelikož lidé mají vždy lepší pocit z naděje, že už je teď všechno jinak. Pokud se tedy takový člověk soustředí na to, že si záměrně vybírá dávat převážnou část pozornosti a dělat to, z čeho má jen dobrý pocit, posune se z naděje směrem k vědění.

Pokud však i z tohoto informačního bodu nadále dlouze sleduje realitu a setrvává ve starých programech zaměřování se, používá stále stejné věty o jejichž významu nepřemýšlí, pak pokračuje dál ve stále stejném nabízení své vibrace. Tudíž jeho realita nejenže odráží minulou vibraci, ale on dál přitahuje ve stejném vyzařování, nebo i o něco více nesouladném, než bylo to minulé.

I když manifestace přichází až po nabízené specifické vibraci s jistým časovým odstupem, ten čas je individuálně dlouhý.

Není to nějaký psaný zákon, že u toho, či onoho má být časový rozestup takový či onaký.

Ten čas mezi tím, o co žádáte a mezi tím, než se vám to fyzicky manifestuje je tak dlouhý, jak dlouho nabízíte oba konce vibrace. Což znamená, že sice žádáte, ale zároveň se soustředíte na absenci toho, co chcete.

„Já chci být v proudu peněz, ale ony nepřicházejí a nepřicházejí a nepřicházejí…z čeho zaplatím ten nájem?“

„Já chci být zdravý a vitální, jenže ta noha ne, a ne přestat bolet.“

To jsou příklady, kdy lidé nabízí oba konce vibrace.

Některé ani nenapadne, že by takovýmto způsobem mohli být sami příčinou toho, že se jim nedaří tak, jak by si představovali. Protože důvod proto, v jaké finanční situaci se nachází, je zaměstnavatel, vláda, geny, korporace, ilumináti, ovládání mysli či populární „ctnostné a duchovní je nic nechtít“ apod.

Ale ani ti, co si například přečetli mnoho knih o Zákonu přitažlivosti ještě nemusí mít vyhráno.

Částečně vědí, jak tyto principy fungují, ale plně si neuvědomují, co tvoří jejich bod přitažlivosti – jejich vysílaná vibrace. 

Dokonce nemusí ani jasně vnímat, jaké emoce cítí, protože tak dlouho byli zvyklí nabízet smíšené vibrace, že se míjí s místem „jasnosti“.

Pak tvrdí, že nezáleží na to, co říkají, co píší, jaká slova nejčastěji používají.

Nebo se konejší tím, že i když jejich situace dlouhodobě vykazuje absenci toho, co chtějí a oni se neustále potýkají s finanční, zdravotním či vztahovým nedostatkem, je všechno v pořádku, protože to, co vidí a zažívají, je přeci výsledek minulé vibrace, a tak mohou setrvat ve svých každodenních zvycích bez plného uvědomění, co ve skutečnosti dělají a jakou vibraci prostřednictvím tohoto nabízejí; čímž zhmotnění jejich tužeb stojí pár kroků před nimi jako návnada na rybářském prutu.

Jenomže vstoupit do proudu a začít nabízet čistou vibraci toho, co chci, 

přitahuje rychlou manifestaci. 

Čím čistší je vibrace, tím rychlejší je zhmotnění všech žádostí.

Být v proudu znamená,

že se k vám věci hrnou ve stále větším množství, 

že vás peníze obklopují všude a sype se jich na vás víc a víc a víc, 

že zdraví do vás proniká silnou energií, 

příležitosti se na vás valí jedna za druhou, 

že vysněné vztahy přichází tak rychle, že se nestačíte ani nadechnout, 

inspirace vtrhává do vašeho života takovým tempem, 

že někdy zatoužíte mít více rukou a nekonečný den.

Pokud však někdo přijímá vždy jen částku peněz, 

která stačí na pokrytí jeho nákladů + něco málo na víc, 

sem tam nachází nějaké drobné, 

pokud se smířil s jistým chřadnutím svého těla a s jistými bolestmi se kterými se učí žít, 

pokud cítí, že mu tvořivost nejde tak od ruky a zlehka – musí se více snažit, 

pokud neustále naráží na těžkosti ve vztazích

…pak si takový člověk neumožňuje své skutečné bohatství. 

Pak se v Proudu jen mírně brouzdá a je prozatím bez poznání toho, 

jaké to je, nechat se nést bez námahy.

A to vše se děje ne proto, že je špatný, nebo méně nadaný, nebo má vadné geny…ale protože ještě moc jasně nevnímá své pocity, protože nerozpozná, jakým způsobem nabízí vibraci čistou a vibraci smíšenou, protože dál setrvává ve starých způsobech vyjadřování, ve starých způsobech zaměřování se na nesouladné věci, ve starých způsobech pozorování detailů nechtěného, ve starých způsobech pozorování toho, CO JE.

Dám jeden konkrétní příklad toho, kdy je nabízena smíšená vibrace, aniž by si to lidé uvědomovali, a přesto je to hojně používané.

Máte nějaké chtění…například chcete si něco koupit, ale na bankovním účtu vám chybí peníze a výplata se zpozdila. Čekáte a čekáte a najednou se objevila na výpisu částka a vy řeknete a někdy i vícekrát při jistých konverzacích:

“Konečně mi přišli peníze na účet!“

A je to hotové, poznámkou „konečně“ vibrujete oběma konci vibrace. 

Vibrujete jak úlevou a radostí z peněz, tak i těžkostmi a napětím, 

kterými byl jejich příjem provázen. 

A tak vyzařujete podobnou vibraci, kterou jste vyzařovali v minulosti, 

abyste si do budoucna přitáhli další těžkosti s příjmem svých peněz.

A tak, i když je vaše realita odrazem minulé vibrace, je stále velmi výhodné být bdělí v teď a cíleně směřovat svou pozornost na to, z čeho máte dobrý pocit. 

Dobrý pocit je navigací, že je vaše vibrace shodná s vibrací vašeho Zdroje (Přítomnosti Boha „JÁ JSEM“ ve vás).

Čas od času je dobré podívat se při jízdě i do zpětného zrcátka s vědomím toho, že vše je váš vlastní výtvor do posledního detailu. 

A pak se zase mnohem delší cestu dívat vpřed – myšleno tím cíleně směřovat pozornost na věci, ze kterých cítíte dobré pocity a zároveň si představovat to, 

jak si užíváte těch věcí, které chcete, aby se staly součástí vaší reality.

K tomu všemu přiřadit vědomé vyjadřování se, 

protože tam kde je slovo, jsou pocity.

Často velmi automatické, 

tak jak jste se je naučili od okolí od raného dětství.

Toto vše ode mne napsané jednoduše vystihují slova Saint Germaina:

„To, na co jste zaměřili svou pozornost, 

vstoupí do vašeho bytí tak jistě, 

jako den následuje po noci, 

protože je to Zákon; 

a nic nemůže změnit tento Zákon.“

Text + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

  • Avatar photo

    Maia

    Kromě slovíčka „konečně“ je to i slovíčko „už“.
    Obě vám smíchají vibraci a vysíláte dopředu …Vesmíre, pošli další překážky a těžkosti. 😉😘