MAIA TEXTY,  Transformace

SÍLA POZORNOSTI

Lidé jsou vibrační bytosti a své naladění neustále vysílají.

Je to forma žádání a Vesmírné Síly, jejichž jsou svou „Já Jsem Přítomností, svým Zdrojem života“ součástí,

na to okamžitě reagují. 

Jakmile svou vibrací žádáte, je vám ihned dáno.

Jedním z nejmocnějších nástrojů, kterým můžete celý tento proces přesně řídit,

je vaše vlastní schopnost cílit pozornost.

Když se díváte kolem sebe na různé věci, vždy zaměřujete svou pozornost. 

Když se zaposloucháte do slov a zúčastňujete se rozhovorů, věnujete tomu pozornost. 

Když čtete, udržujete pozornost. 

Když sledujete film či jiné žánry, stále zaměřujete pozornost.

Vše, čemu věnujete svou pozornost, se stává součástí vaší vibrace

a tímto zvete do svého světa (své reality) ekvivalent svého nabízeného vyzařování. 

Takto lidé tvoří svou Pravdu. 

Pravdu, která je složením toho, v co věří, co stále sledují a co očekávají,

že je pravděpodobné a co se může, dle jejich přesvědčení, stát.

Kdykoliv tedy věnujete pozornost věcem, tak jak jsou, 

bráníte expanzi toho, kým skutečně jste.

Kladete odpor Projevení Dokonalého Života a nekonečného potenciálu nadbytku všeho, co si jen dokážete představit. 

Všechny vaše touhy, všechna hojnost vašeho života, fyzického těla, okolí, přírody, vztahů…toto vše leží hotové kolem vás a je to na dosah vaší ruky. 

A tento blahobyt každého z vás, který je mnohem větší než hmotný majetek všech nejbohatších lidí na této planetě,

je jen tak daleko, nakolik jste přiblíženi k tomu, kým skutečně jste.

Jak blízko stojí vaše přesvědčení a pocit, že jste skutečně Mocné Božské Bytosti?

Že máte všeho nad všeho, o vše je postaráno a je vám ihned dáno?

Že cítíte a žijete už teď tu Dokonalost vašeho Zdroje (JÁ JSEM Přítomnosti) v plné důvěře?

Tak takto vzdálená, či přiblížená, je vaše hojnost a bohatství bez jakéhokoliv omezení.

Mít to, co CHCETE, nebo to, co JE?

Toť otázka…

Odpověď je ve vašem rozhodnutí a sebekontrole toho, jak uplatňujete svůj tvořivý nástroj „pozornost“.

Kam ji každý den cílíte, 

ať už vědomě, 

nebo nevědomě.

(Text + foto: Maia Špačková)