Já Jsem

PŘÍMÁ CESTA DO SRDCE BOHA JE „JÁ JSEM“!

V Evropě v době před Francouzskou revolucí 

jsem pracoval stovky let v hmatatelné, viditelné podobě; 

i když vás ujišťuji, 

že bych mohl být docela neviditelný, kdybych si přál, 

ve snaze odvrátit destruktivní síly, které tehdy byly v akci, 

a pokusit se v té době vyvolat New Age. 

Jak se však nejčastěji stávalo, 

sobecké lidské síly působící prostřednictvím těch, 

kdo byli u moci, 

zasahovaly, 

a protože expanze Kosmického Světla nedosáhla stupně, 

jaký má nyní, 

nemohl jsem udělat nic, abych se přimluvil. 

Musel jsem se stáhnout 

a povolit setrvačnost lidského stvoření, 

aby se vydala svým směrem 

— odtud Francouzská revoluce. 

Chci, abyste věděli, přátelé, že nyní uspějeme. 

Věčné nařízení vyšlo: 

Člověk musí být svobodný! 

Směrem k realizaci této Svobody před vás nyní předkládám tuto Pravdu, 

abyste prostřednictvím svého vlastního upřímného úsilí 

s co nejmenší námahou mohli této Svobody dosáhnout. 

A chci být křišťálově jasný, 

že jedině když budete znát tu Pravdu a Praktikovat tuto Pravdu, 

budete svobodní 

– a tou Pravdou je: JÁ JSEM! 

Neboť JÁ JSEM je Velký Klíč a Heslo do Přítomnosti Boha 

– vašeho vlastního Božího Já 

– a je vaším vlastním individuálním vyjádřením Plného Projevení Boha V Akci. 

V průběhu věků existovalo mnoho ras a mnoho jazyků, 

z nichž každý měl svůj vlastní výraz pro Božství, 

a já nechci komentovat mnoho výrazů, 

které nyní mohou upřímní hledající používat; 

nicméně je to naděje Mistrů, 

a když říkám Mistry, 

mám samozřejmě na mysli Vzestoupené Mistry, 

že všichni studenti Světla pochopí a v každém okamžiku používají výraz: 

JÁ JSEM – nejen ve svém zprostředkování, 

ale v každém fázi jejich života a činnosti 

– a to je přivede jistě a stabilně, jak je to jen možné, 

prostřednictvím naší pomoci a jejich vlastního vytrvalého uplatňování, 

do jisté Nadvlády a Vítězství, 

které na ně čeká.

 

Nemohu to dostatečně zdůraznit, drazí. 

Neexistuje žádný jiný výraz, fráze, slovo, praxe nebo cvičení, 

které vás pozvedne do Vědomí Nanebevzatých Mistrů 

– což je Vědomí Boha 

– tak jistě a rychle jako vědomé použití a pochopení „JÁ JSEM“. 

Toto je jediné vědomí, 

kterého musí dosáhnout všichni upřímní studenti. 

Ačkoli se vyučuje mnoho takzvaných cest, 

nakonec neexistuje žádná skutečná cesta, drazí, 

ale jen přímá cesta – a „JÁ JSEM Ta cesta“. 

JÁ JSEM jsou Otevřené Dveře do samotného Srdce Boha 

– JÁ JSEM Přítomnosti. 

Pouze JÁ JSEM vám otevře cestu k naší přímé Vzestoupené Mistrovské Pomoci, 

která je nezbytná, 

chcete-li mít naši Aktivitu trvalého Povznesení nezbytnou pro konečný krok: 

Vzestup 

– což je vaše věčné odklizení se ze Země 

a váš vstup do další oktávy existence — Božské. 

Je to stejné Nanebevstoupení, 

kterého dosáhl Ježíš 

a kterého můžete dosáhnout i vy, 

s naší pomocí. 

Pouze prostřednictvím povznášející aktivity 

„JÁ JSEM Vzkříšení mé formy a mého světa“ 

je tento vzestup možný.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP