MAIA TEXTY

V TEĎ JE ŽIVOT

„Přítomný okamžik“ je mnohými způsoby interpretován 

a mnoha způsoby chápán.

Jako většina věcí, má i tento význam mnoho vrstev.

Je však nepopiratelné, že je to hlavní atribut ŽIVOTA.

Nezaměnitelná částečka celku, 

kterou má vepsanou každá duše ve svém hard disku.

Pochopením skutečného významu „přítomného okamžiku“ 

se mnohé věci v životě změní.

Někdo si vykládá přítomný okamžik jako stav, 

kdy má „pouze být“ v procesu života bez jakýchkoliv představ o něm, 

z čehož se může vyvodit, 

že součástí přítomném okamžiku nejsou sny a představy o tom, 

jak má život vypadat.

Že je tento okamžik pouze výsledkem toho,

co je, 

a jedinec se tím má nechat unášet.

Vše má však hlubší význam, 

než se na první pohled může zdát.

Být v „přítomném okamžiku“ znamená, 

být soustředěn pouze na Život.

Být ve svém systému víry oproštěn od možností, 

které může přinášet imaginární budoucnost. 

Tedy, v tom nejhlubším významu to značí, 

být osvobozen od zahrnutí smrti do svého systému víry, 

jako předpokladu pro svůj stav bytí.

Pokud tedy přijmeme „přítomný okamžik“ ve své ryzí podstatě, 

jsme celou svou existencí, včetně fyzického těla,

pouze v čase, 

kterým je nekonečná přítomnost. 

Naše buňky na tento stav velmi rychle reagují.

Pak existují pouze ve věčném stavu bytí.

Setrvat v přítomnosti na věky,

či velmi, velmi dlouho ve stavu, 

který je dnes, 

nemusí být pro někoho moc lákavé.

A tak „přítomný okamžik“ nabízí další úroveň svého pochopení.

Jako mocné, tvořivé bytosti máme neustále při sobě 

ten nejmocnější nástroj pro ovlivňování reality, 

která se nás bytostně týká.

Tímto nástrojem je „myšlenka“.

Myšlenka ovlivňuje hmotu, 

proto je nejdříve myšlenka, 

až poté vše přichází jako její výsledek.

Mnoho lidí se domnívá, 

že musí tvořit lepší skutečnost tak, 

že myslí na to, že něco teprve bude.

A v tom tkví veliký omyl, 

který manifestuje lidem nenaplněný stav.

Je zapotřebí plně pochopit aspekt „přítomného okamžiku“ a tvoření, 

který funguje v rámci Vesmírných zákonů.

Jako lidské bytosti nemáme tyto nástroje tvoření proto, 

abychom se pouze se svým současným stavem smířili

a neustále ho replikovali do své zkušenosti.

Ke změně je důležité pochopit princip, 

na kterém je tvoření postaveno.

Pokud pro sebe něco chceme 

a kontrasty zde na Zemi viděné slouží k rychlému ujasnění si tohoto,

pak je zapotřebí pochopit, 

jakým způsobem to, co chceme, 

můžeme přivést do své reality.

Toto vědění stojí na skutečné chápání „přítomného okamžiku“.

Do něj bychom měli přenést všechny své touhy,

které jsou ve své plnosti v přítomnosti existující.

V tom se skrývá princip tvoření.

Pokud tedy přijmeme „přítomný okamžik“ jako základ života, 

veškeré věci, které pro sebe chceme, 

do něj musíme také přivést a cítit je.

Poznáním tohoto principu se staneme velmi úspěšnými stvořitely 

všech svých přání, 

a tato zkušenost tvoří náš růst,

podporuje proud života

a podněcuje radost z tohoto stavu bytí.

Pouze tvořením takové reality, jakou chceme

a zdokonalením tohoto způsobu bytí,

ovládáme skutečné Mistrovství

a to je důvodem,

proč do fyzické reality všichni přicházíme.

Žít pouze radostný, úspěšný život!

Setrvávání v „přítomném okamžiku“ je tím,

co vede k manifestaci jakéhokoliv přání.

Vizi musíme mít právě TEĎ a také ji tak cítit.

Naše emoce jsou dokonalým navigačním systémem, 

který nám vždy a přesně ukazuje, 

zda v této plné přítomnosti jsme.

Jakékoliv zklamání, obavy, strachy, pochybnosti jsou produktem toho, 

že jedinec nahlíží do budoucnosti či minulosti. 

Ty v přítomnosti nejsou

a aby v nich mohl pátrat, 

musí je ve své mysli vytvořit a aktivovat. 

Lidé jsou těmito aspekty času ovlivňováni více, 

než si myslí

a ty zasahují do jejich přítomnosti.

S touto verzí času jako je minulost a budoucnost, 

se v lidském světě čaruje, a to jedince přivádí do situací, 

ze kterých marně roky hledají východisko.

Mnoho lidí např. propadá iluzi, 

že aby jejich přítomnost byla taková, jakou ji chtějí mít, 

musí nejdříve dlouze nahlížet do imaginární minulosti a tu tzv. vyčistit.

Jak veliký je to omyl.

Minulost již dávno není součástí vašeho teď. 

Při jakékoliv příležitosti nahlížet do ní a pokoušet se pochopit věci, 

které již neexistují, 

zaměřená pozornost způsobí, 

že je virtuální minulost opět přiváděná k životu 

a ta pak velmi významným způsobem 

zasahuje do současných prožitků

a významným způsobem mění bod přitažlivosti jedince.

Nepodléhejte těmto druhům terapií s domněním, 

že z vás udělají nového člověka.

Opak je pravdou.

Udržují vás ve starém módu.

Pokud nejsou vaše vzpomínky radostné a povznášející, 

slouží pouze k tomu, aby vaši přítomnost zatížily.

Někdo to pak nazve „osudem“, nebo moderně „karmou“.

Navyklé způsoby pojetí času brání jedinci žít plnohodnotný život.

Přivádějí do jeho života zbytečné zátěže traumat, 

které se ho dávno netýkají, 

ale on si je svými myšlenkami tvoří znovu a znovu a znovu,

aby se ubezpečil, jak je život složitý

a jak proto, 

aby byl šťastný a naplněný,

musí něco velmi těžkého udělat.

V jednoduchosti je vždy ta největší síla.

Vše máte prostřené před očima, 

ale způsoby myšlení,

které ve všem hledají komplikovanost, 

blokují tento pohled a skutečné pochopení.

Otevřete svá srdce a žijte život v TEĎ.

Přiveďte do tohoto okamžiku všechny své sny

a prociťte je, že se právě dějí.

Čím více splněných přání ve svém životě zažijete, 

tím více budete chápat hluboké aspekty přítomného okamžiku, 

jako nástroje pro opravdový ŽIVOT

a váš věčný růst.

Text + fotografie.: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP