MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

EVOLUCE LIDSKÉHO TĚLA  

Vnímám lidské tělo jako obrovský Vesmírný dar. 

Dar, který je tvárný, věčně trvající a skrze který jsme si plně vědomi svého Já Jsem – přímého spojení se Zdrojem.

Fyzické tělo je součástí evolučního vývoje.

Nevyvíjí se pouze vědomí, ale i fyzická těla. 

Každé fyzické tělo spěje směrem ke svému zdokonalení.

To, co se děje s lidským vědomím, děje se i s vědomím všech vašich buněk.

Každá buňka si je vědoma sama sebe a každá má jasnou představu o svém nejdokonalejším vzoru. Každá chce dosáhnout své nejlepší představy sama o sobě a přesně ví, 

co má pro tento cíl udělat.

Tato slova však nekorespondují s tím, co vídáme ve vnějším světě.

Proč mnohá lidská těla chátrají a časem přestávají fungovat?

Proč buňky nedělají to, čeho si jsou vědomi, že mohou dělat?

Proč se zdá, že je většina lidí mimo harmonii a trpí nějakou nemocí?

Podstata tohoto stavu je v bránění buňkám konat ve směru jejich jasné představy toho, 

jak mohou nejlépe fungovat a být.

I když má každá buňka své vědomí a svůj jasný perfektní vzor, je podřízená vědomí majitele fyzického těla.

Je tedy nucena poslouchat vibraci nadřazeného vědomí, tedy vědomí člověka.

A tak, i když by tělo bez přítomnosti myšlenek nadřazeného vědomí VŽDY konalo pouze ve směru prosperity, dokonalosti, stále proudící životní energie a věčnosti, programy a zaměření majitele těla ho nutí vykonávat vše podle jeho, většinou nevědomých instrukcí, 

jež mu poskytuje svou vibrací každý den.

Jelikož většina lidí nevědomě zaměřuje pozornost na nedostatek času, nedůvěru v inteligenci těla, na nemoci a neštěstí druhých, na své nedostatky apod., 

nutí své fyzické tělo fungovat v této převládající vibraci.

S uvědoměním si této podstaty dojde k naprosté evoluční expanzi lidských těl. 

Je dobré si na začátku uvědomit, že neexistuje jiný objekt, kterému by se lidé ve svých myšlenkách věnovali více, než je jejich fyzické tělo.

A každá myšlenka, každý pohled na svět prochází skrze filtr vašeho těla a vše je ovlivněno tím, jaký pocit z něj máte.

Lidé jsou naučeni hledat na sobě nedostatky a přehlížet věci, které jsou krásné. Už od narození jsou varováni před nechtěnými věcmi a většina z nich tento ostražitý postoj přebrala.

Co se týká tématu vnímání svého fyzického těla, proběhlo několik studií, které prokázaly, že když se lidé dívají na druhé, vidí je mnohem krásnější, než sami sebe.

A rozdíly těchto pohledů a vnímání jsou velmi odlišné.

Když k tomuto vědeckému závěru připojíte znalost Zákona přitažlivosti, hledíte na podstatu toho, proč lidé za nějakou dobu začínají postrádat svou svěžest, krásu a zdraví.

Všímáním si svých nedostatků každý den přitahují více a více toho, na co zaměřují svou pozornost.

Nejenom že oni sami začínají mít ze sebe stále více špatný pocit, ale jejich emoce k tomu spojené jsou velmi mocným tvořivým nástrojem, který přivolává a zhmotňuje jejich vibrační podstatu. A z tohoto pocitu a místa mimo „sladění se svým Zdrojem“ velmi často přichází na scénu konání. 

Snaha zahnat nechtěné věci přitahuje ještě více nechtěného.

V tomto bodě začíná první moment stárnutí podle předlohy.

První pozorování vráseček, šedin, povolených bříšek a zadečků apod. 

Někdo nad touto skutečností rezignuje (ale v myšlenkách se stejně úpěnlivě zaobírá svým tělem a přispívá k pokračujícímu chřadnutí), nebo urychleně pospíchá pro nějaký chirurgický zásah, který má stejně omezené trvání, jako i omezené možnosti.

Tvrdit v tomto okamžiku, aby se lidé smířili s tím, jak vypadají a v jakém stavu je jejich tělo, je bláhové. Všichni vědí, jak vypadají a jak se cítí a také ví, jak by to mohlo být lepší. V této chvíli nejde o to, přesvědčovat vás o tom, že současný stav musíte prohlašovat za „perfektní“, protože každá bytost bude vždy usilovat o něco, co přesahuje to, co je. 

Je však zapotřebí pochopit podstatu tvoření. 

To, že záleží na tom, jakým směrem se zaměřujete. 

Podle toho přitahujete do své zkušenosti buď více nechtěného, nebo více toho, co chcete.

Když se soustředíte na myšlenky, které jsou v souladu s vaším Zdrojem – JÁ JSEM Přítomností, 

máte u nich vždy dobrý pocit. 

Tento způsob zaměření způsobí, že k sobě budete přitahovat ještě více věcí, ze kterých „dobrý pocit“ budete nadále mít.

Ohledně vašeho fyzického těla to znamená, že trénujete zaměření pozornosti na to, 

co se vám na vás líbí. 

Osvojujete si nový způsob zaměření, který ve vás vytváří dobré cítění.

Velmi skvělou pomůckou, hlavně co se týká fyzického těla nejvíce, 

je pomocná otázka “Nebylo by hezké, kdyby…?“

Tento druh otázky úplně eliminuje odpor, který může vzrůstat, 

pokud používáte pozitivní afirmace ve chvíli, 

kdy neustále pozorujete své nedostatky.

Tento druh otázek, které začínají „Nebylo by hezké kdyby…?“ vás zaměřují pouze na jeden konec tyče – na ten konec, který obsahuje vibraci toho, co chcete. 

Jemně, bez odporu starých paradigmat 

a vzbuzují u vás nadšení, 

souhlas a pozitivní očekávání. 

Pokud však ve chvíli, kdy máte vůči svému fyzickému tělu nějaké výhrady, 

používáte tzv. „pozitivní afirmace“ např. Jsem krásně štíhlá (i když si všímáte, že máte 20-30 kg nadváhu), budete mít v takovém prohlášení obsaženy obě vibrace – toho, 

co chcete i toho, 

co nechcete 

a co CO JE (co pozorujete)!

To je důvod, proč většině lidí pozitivní afirmace nefungují.

Proč často nefungují diety?

Protože většina lidí si je vědoma toho, CO JE.

A když se rozhodnou se svou váhou něco udělat, neustále se u toho zaměřují na hmotu a na skutečnost, kterou vnímají. A ze svého pocitu nedostatku stále přitahují více nedostatku. V myšlenkách se více zaměřují na to, že jejich tělo nevypadá tak, jak chtějí a tím u sebe neustále drží hmotu, kterou nechtějí.

Tento princip platí úplně na všechno – na dlouhověkost, na krásu, na mládí, na zdraví, na peníze, na vztahy, na věčný život, na duchovní růst, na talenty, na spirituální schopnosti apod.

Další velkou překážkou k tomu, aby lidé získali to, co chtějí, je zvyk pozorovat tělesné zkušenost jiných lidí. Postupně nabydou dojmu, že to, co prožívá někdo jiný se svým fyzickým tělem, musí být zákonitě i jeho vlastní zkušenost. 

Avšak Zákon přitažlivosti reaguje pouze na vaše myšlenky – ať již jsou skutečné nebo imaginární, současné nebo vzpomínky. 

Proto jakýkoliv důkaz, který vidíte v okolním světě na cizích fyzických tělech, je pouze projevem zvyku myšlení a zaměřování se těchto osob. 

Když si tuto podstatu uvědomíte, rozplyne se důvod k tomu, aby vás cizí zkušenosti děsily a vyvolávaly ve vás pocit zranitelnosti.

Neexistuje něco, co lidé nazývají „nezměnitelný“ stav.

Neexistuje degenerace, která se nemůže stát zdravím.

K tomu ale musíte pochopit princip Zákona přitažlivosti.

A pak projevit vůli vědomě se zaměřovat a soustředit pozornost na věci, 

ze kterých máte dobrý pocit.

To vás přivede do souladu s vaším Zdrojem, který jediný zná odpovědi na vše a ví podrobně, co chcete a zná cestu, jak se k vám vše, co chcete, dostane.

V tomto okamžiku se nacházíte v evoluci lidského fyzického těla, které vám může poskytnout více, než nabízí lidská těla z pozice nesouladu se Zdrojem.

Nemusíte kvůli evoluci opouštět fyzické tělo a znovu se narodit.

Když pochopíte, co tvoří vaši vibraci, 

dosahujete na obrovský potenciál vývoje fyzického těla, 

který můžete žít v tomto životě, 

a tak dlouho,

jak jen budete chtít

a podle toho budete zaměřeni.

A můžete začít právě TADY a TEĎ.

Tak, jak budete zanechávat odpor, 

jako když olupujete vrstvy cibule, 

budete se více dostávat do souladu 

a tím si umožníte vychutnávat si plody evoluce, 

které tam na vás čekají.

Můžete se PRÁVĚ TEĎ znovu narodit.

PRÁVĚ TEĎ.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

8 komentářů

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, jak jsem již napsala na Fb, ta fotka je úžasná a Tvá inspirace dokonalá. Moc děkuji za článek, opět pro mne jako na zavolanou (už se nedivím, jen mám vždy velkou radost a moc si toho cením! )❤❤❤
  Mé poznání je toto, před pár lety jsem měla tělo i tvář takové, jaké bych ráda měla navždy. Bohužel jsem si toho v té době nebyla vědoma a vůbec jsem to neoceňovala. Naopak jsem jela v tom programu o kterém píšeš a hledala nedokonalosti, kterým jsem věnovala pozornost. Postupně přibyly… Ač jsem se několik let zaměřovala na jejich „odstranění“, stále jsem jim věnovala pozornost. Navíc mnoho článků a řečí s mnoha lidmi, že je to takto normální a běžné a děje se to všem… Už jsem začala být trochu zoufalá, že to nedokážu otočit, protože prostě nevím jak…
  Před pár týdny přišel impuls od jedné úžasné Japonky, která má super videa na face jógu i krásné jemné cviky pro tělo, které mě velmi baví a dělá mi velkou radost se tomu věnovat. Ač jsem se tomuto věnovala i dříve, tady to dokonale zapadlo do souladu s tím, že mě to moc baví. A pak přišel jeden silný kontrast, který mě upevnil v rozhodnutí to opravdu otočit a teď přišel Tvůj článek. To je prostě dokonalé!!! ❤
  Dala jsem si do mobilu na základní stránku fotku, kde se vnímám jako nejkrásnější ve svém životě a tak se mám na očích velmi často a pokaždé oceňuji 🙂

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   velmi oceňuji tento Tvůj skvělý příspěvek,
   který je dokonalým doplněním mého textu.
   Ještě mám na cestě další inspirace na toto téma.
   A vím, že se budou hodně líbit,
   protože tam bude i další návod,
   jak postupovat v ladění myšlenek ve směru toho,
   co chceme.
   Např. u takové běžné každodenní činnosti jako je ranní úprava,
   kdy na sebe koukáme do zrcadla.

   Obličejová gymnastika je super věc,
   kdy akcí můžeme dosáhnout velmi hezkého vylepšení
   a to nás pak posune v pocitech dopředu,
   že pak nacházíme lépe pociťované myšlenky a pak tvoříme i myšlenkami.

   Já si také v jednom období,
   kdy jsem vypozorovala jisté změny na obličeji nežádoucím směrem,
   velmi pomohla vrátit svou tvář do stavu,
   který pociťuji i o něco lepší, než na prvních stránkách.

   Takže mohu potvrdit,
   že téměř vše nežádoucí na obličeji,
   co ostatní považují za normální věc,
   když věří programu „stárnutí“
   je vratné, nejenom to,
   ale lze to i vylepšit do takového stavu,
   který jsme na obličeji nikdy neměli a jen po tom toužili.

   Když to vezmu čistě materialisticky,
   tak nosná myšlenka holek,
   co cvičí obličejová cvičení je,
   že skutečně poctivým pravidelným cvičením
   lze v obličeji mládnout o 15-20 let
   během půl roku až roku.
   A mnohé fotografie či videa, co jsem viděla,
   to opravdu potvrzují.
   Plastická chirurgie vedle tohoto cvičení
   stojí na hodně nízké příčce toho,
   co umí.

   Když k tomu připojíme tvoření ze Zdroje,
   pak to fakt nemá limit
   a lze změnit rysy obličeje ještě více, než obličejovým cvičením.

   Děkuji 🙂 🙂 🙂

   • Avatar photo

    Radka

    Maio, moc se těším na další inspirace a děkuji! A moc se také těším, až budu na své cestě ve fázi dokonalého tvoření ze Zdroje!!!❤❤❤

  • Avatar photo

   Gabriel

   Radko, to je úžasný příběh s otevřeným koncem. Ostatně všechno je otevřený konec, že 🙂
   Chci moc poděkovat za tvou odvahu takto vynést na světlo vlastní příběh.
   Tím, jak ke všemu přistupuješ a kudy jdeš, jsi na správné cestě
   Oceňuji Tě a vidím Tě, jak tuto cestu procházíš stále lehčím způsobem
   a jak se Ti daří dosahovat svých cílů a jak si kladeš další a další.
   Přeji Ti úspěch!

   • Avatar photo

    Radka

    Gabrieli, děkuji! Cením si Tvých slov!!! Vnímám u sebe velké posuny a tu lehkost, o které píšeš, vnímám stále zřetelněji. Je to díky tomu, že se více zaměřuji na jednu věc, ke které „na objednávku“ 😍 tady přichází dokonale inspirativní články. 😍 Jsem méně chaotická a lépe se mi pak daří. Není kam spěchat, vše má svůj správný čas. ❤❤❤

 • Avatar photo

  Kate

  Maio, clanek je dokonaly, ale co vic, na tech obou novych fotkach tak fantasticky zaris 😊
  A to je presne duvod, proc je pro me Tvoje tvorba tak vyjimecna, protoze je videt, ze skutecne zijes to, o cem pises. A ze jsi inspiraci pro ostatni, ze to vse je mozne… Takovych fotek at je klidne vice 😊!

 • Avatar photo

  Maia

  K tomuto tématu je velmi
  důležité připomenout to,
  jak se lidé nevědomě programují.
  I ti, co patří do skupiny
  těch tzv. probuzených,
  a dělají mnoho úžasných věcí,
  inspirují a jistým principům tvoření rozumí.
  Ano, mnohá témata se začínají chápat,
  i to, jak v tom jako tvořivá mocná bytost stojíme,
  ale co se týká lidského těla…
  Ajejej! 😍

  Neustálé opakování, jak tam všichni musí,
  neustálé mluvení o tom, jak jsou v jistém věku,
  škatulkování se do boxů např. „seniorů“,
  mluvení o sobě jako babička a dědeček,
  slavení narozenin a potvrzování si věku
  a tím dávání příkazů buňkám,
  jak mají tvořit,
  protože „pán“ si to tak žádá,
  apod.
  Je toho celá plejáda.
  A kampak se v tu chvíli vytratilo to,
  že si tvoříme svůj svět?
  Tělo, věk…to je speciální výjimka
  v celém širém Vesmíru? 😉😘

  Když poslouchám občas nějaké rozhovory,
  ve kterých je mnoho fajn věcí,
  a ti lidé jsou v mnohém inspirativní,
  tak mám někdy chuť fandit jako fotbalový fanoušek
  a volat:
  “Vždyť už to skoro máš!
  Zapoj do toho všechno!
  Přidej a jdi za hranici
  toho, o čem si myslíš,
  že je pevně dané!“ 😍🤩