Abraham,  Zdraví a Krása

DŮVOD VŠECH NEMOCÍ A UZDRAVENÍ Z NICH

Jediný způsob, jak může přijít nemoc, 

je zablokovat tok energie životní síly do buněk těla. 

Avšak, když se velmi silně soustředíte na zdraví, 

říkáte buňkám svého těla: 

„Nebudu zasahovat do vašeho procesu nasávání tolika životní síly, 

kolik si přejete, 

a ve skutečnosti mocně zesílím život, 

silovou energii, kterou hledáte, 

abyste obnovili rovnováhu v buněčné struktuře.“ 

A tak jsou buňky schopny se uzdravit mnohem rychleji než normálně, 

protože k nim zesilujete tok životní síly. 

Takto mohou nastat „zázračná uzdravení“: 

silné zaměření na cítění se dobře přináší blahobyt, 

protože to je přirozený stav všeho ve vesmíru.

Když vaše noha prudce narazí na dřevěnou lavici, 

vaše buňky okamžitě zahájí proces obnovy rovnováhy. 

Myšlenkový směr, 

který je všem lidem vštěpován od narození, 

však říká: 

„Doba hojení bude úměrná rozsahu poškození.“ 

Tento proud myšlenek je tak silný, 

že lidem trvá zotavení ze zranění mnohem déle, 

než by měl!

Ujišťujeme vás, 

že pokud by vás od narození učili, 

že tělo je přirozeně zdravé, 

že má mocné schopnosti čerpat léčivou životní sílu dle libosti 

a že zotavení i z vážných zranění může být rychlé a úplné, 

vaše planeta by byla naplněna vitálními, šťastnými a zdravými lidmi!

Důvodem všech nemocí a všech uzdravení z nemoci 

je odmítnutí nebo povolení energii životní síly proudit. 

Můžete si to zapsat jako jeden ze svých zákonů, 

které tak rádi navrhujete! 

Můžete tomu říkat Zákon Blahobytu.

Abraham Hicks (Esther a Jerry Hicks)

Překlad + fotografie: Maia Špačková