MAIA TEXTY,  PENÍZE,  Transformace

SOULAD S FINANČNÍM BLAHOBYTEM

Velmi rád umožňuji svou finanční prosperitu.

Mám moc rád ten pocit umožňování si příjmu finanční prosperity.

Miluji pocit přijímání finanční prosperity.

Miluji pocit souladu.

Miluji bytí ve hojnosti.

Vím, jak se tam dostat. 

Vím, jak tento proces funguje. 

Dnes vím mnohem více, než včera a dokáži určit, jaká cesta vede k přijímání a která ne. 

Chápu to nyní tak, jak jsem to nikdy předtím nechápal.

Tento proces umožňování si příjmu finanční prosperity je zábavný.

Nyní tento proces tvoření chápu více než kdy předtím.

V mnoha aspektech mého života začínám vidět důkazy tohoto tvoření.

Miluji pocit umožňování si finančního blahobytu.

Vím, že je to záležitost slaďování mé vibrace.

Vím, že podle pocitů poznám, jak dobře se mi daří.

Vím, že dobrý pocit je odpovědí a je to to, k čemu směřuji.

Vím, že se dokáži dobře zaměřovat na určitá témata.

Uvědomuji si, že téma peněz je takové, na které jsme se nějakou chvíli zaměřovala ne čistě pozitivně.

Vím, že mohu změnit své myšlenky o čemkoliv.

Dnes vím mnohem více než předtím a chápu tento proces tvoření víc než kdy jindy.

Miluji nabízet vibraci mé finanční prosperity ještě předtím, 

než o tom začnu vidět fyzické důkazy.

Miluji vědět to, že Zákon přitažlivosti je důsledný.

Již teď začínám vidět, jak se energie pohybuje kupředu.

Začínám vidět zhmotněné části mého finančního blahobytu v zakázkách pro mou firmu, 

v těch, 

které se zhmotnily a v těch, 

které jsou rozjednány 

a moc se těším na ty, 

které jsou na cestě ke mně.

Cítím, že existuje vibrační rovina, kde jsem šťastný a prožívám ohromné nadšení.

Cítím, že jsem na cestě tam.

Nesejde na tom, jak dlouho to bude trvat…směřuji k tomu.

Lepším se v tom každý den.

Cítím neustálou inspiraci.

Velmi oceňuji to, v jaké finanční prosperitě se nacházím teď.

Jsem hrdý na to, kam jsem došel.

Slouží mi to skvěle.

Mám finančně zabezpečeny mnohé potřeby sebe a mé rodiny.

Miluji to, kde jsem teď a moc se těším na to, kam jdu.

Očekávám stále větší proud finanční prosperity a vím, že se mi to stále lépe daří.

Očekávám dobré výsledky, jak svou mysl stále udržuji v lépe pociťujícím místě. 

Právě tam jsem.

Cítím stálou inspiraci.

Velmi se oceňuji za to, kam jsem došel.

Miluji svou firmu.

Miluji své účty.

Miluji svou prosperitu.

Miluji své obchodní nadání.

Miluji vize, které ke mně přichází.

Miluji vyjednávací schopnosti, kterými jsem obdařen.

Vím, že mě Zdroj (Já Jsem Přítomnost) hluboce miluje.

Vím, že mě můj Zdroj (Přítomnost) věčně podporuje a inspiruje.

Mám k dispozici obrovskou lásku.

Text + foto: Maia Špačková