• MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  TAJEMSTVÍ TRÁVY – SVOU SLÁVU SKRÝVÁ POD POKORNÝM ASPEKTEM

  Obnovení těla, mysli i ducha. Travní faktor je doposud velkým tajemstvím pro vědu. I přes to, že má největší sílu přesahující schopnosti veškerých známých živin, věda doposud nerozklíčovala složku,  která má největší regenerativní schopnost působit na těla zvířat i lidí. Pokud však někdo hledá klíč k obnově těla,  který otevírá veškeré jeho potenciály a spojuje tělo s Božskou Energií,  nemusí se probírat moudrostí duchovních knih či tajemnými grimoáry, stačí když na jaře v přírodě pohlédne pod své nohy,  kde nalezne největší záhadu hmotného světa.  Tím nejvzácnějším darem Země je tráva pod vašima nohama, po které bezmyšlenkovitě šlapete. Skrývá v sobě Božské tajemství a je mnohem více než potrava pro člověka a zvířata. Svou slávu skrývá…

 • MAIA TEXTY

  PŘEJI VÁM JASNOST A VĚDĚNÍ

  Čas je zde pouze proto,  abychom si mohli uvědomovat svůj růst. Do tohoto růstu je zahrnuto i naše fyzické tělo. V této sféře se růstem myslí poznání principů,  které působí nejenom na vnější realitu,  ale i na tu vnitřní.  Včetně naší buněčné struktury. Ta je ovlivněna vibrací,  stejně jako náš vnější svět. Jedno z nejhlubších poznání stojí v místě,  kde působí vibrace na strukturu buněk. Zde je ten „Svatý grál“,  o kterém hovoří legendy. Zde se otevírá brána,  kterou hledali všichni mágové tohoto světa. Chcete-li totiž magicky působit na okolní hmotu, musíte nejdříve zvládnout vibraci svého těla. Lidská bytost má obrovskou MOC,  která je schopná tvořit světy. Může na Zemi přinést cokoliv ze…

 • MAIA TEXTY

  PARTNERSKÝ VZTAH V SOULADU

  Když jsme zamilovaní, vidíme partnera pohledem,  jakým se na nás a na vše okolo dívá náš Zdroj (Bůh v nás). A tento Zdroj nás vidí v tom nejlepším světle  a poslední věc, kterou by udělal je to,  že by se připojil k naší sebekritice,  či ke kritice druhých lidí. A tak na počátku každého vztahu bývá tento velký soulad  a my se cítíme tak moc dobře a povzneseně.  Chce se nám skákat radostí, smát se  a být v kontaktu s touto milovanou osobou,  která nás díky tomu, jak ji vidíme,  přibližuje k našemu Zdroji. Po čase u jisté části lidí  nastává postupný odklon od tohoto souladu.  Začnou si u svého partnera všímat věcí,  které nejsou…

 • MAIA TEXTY

  SPOJENÍ S VNITŘNÍ PŘEDSTAVIVOSTÍ + představa od Saint Germaina

  Když se lidská bytost rozhodne vstoupit do svého Mistrovství, může si na počátku své cesty projít jistým obdobím,  kdy se jí zjeví některá vytvoření z minulosti, aby ji ukázala,  ve kterých místech má nevědomě otevřené dveře  jistým vlivům a starým programům, která stojí mimo soulad s jejím ryzím božstvím,  nebo-li jejím vlastním Zdrojem.  Zároveň však transformace těchto zjevených překvapení  posiluje její Moc a důvěru.  Slouží to k pevnějšímu zacílení,  pokud ta dotyčná osoba nepropadne hluboké bezmoci  a sebelítosti, nebo obviňování druhých, či okolních podmínek.  Než se Boží dítě = človek stane skutečným Mistrem,  může čas od času projít jistou zkouškou,  která je vždy jeho vytvořením.  Pokud však přijme svou zodpovědnost nad vším,  co…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  PO PROUDU PRO VRCHOLNÉ ZDRAVÍ

  Tento stav mě přiměl chtít ještě pevnější zdraví. Má VNITŘNÍ BYTOST již tohoto pevného zdraví  a perfektního stavu dosáhla. Nadále se budu vyvíjet a žádat více. Ve vibrační sféře Já Jsem ve stavu nejlepšího zdraví a krásy celého těla. Moje větší část, VNITŘNÍ BYTOST (Zdroj), je nyní lepší, než kdy jindy. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI volá ostatní mé části  směrem ke zlepšenému stavu. Přirozený Proud plyne ve směru mého blahobytu. Jakákoliv akce je pro mě teď méně důležitá  než znalost Proudu. Není důvod se trápit. Mé dobré bytí je nevyhnutelné. Zlepšení je pro mě přirozené. Vše se děje včas. Mé tělo je především odrazem mých myšlenek,  které si myslím. Já Jsem šťastná,  že…

 • MAIA TEXTY

  SNY

  Tentokrát nejde o sny ve smyslu „tužeb“,  které chcete, dnes je to o snech, které se vám zdají,  když spíte. Někteří lidé v nich hledají hluboká tajemství  a ti kreativnější stvořili mnoho snářů,  aby byla tato záhada rozluštěna. Je to fajn hra, ale k poznání toho,  co vám chtějí sny říci a co o vás říkají,  stačí mnohem méně, než dlouze listovat v tlustých snářích a dešifrovat význam toho,  co se vám zdálo.  Vaše sny vám v jednoduchosti pouze ukazují,  kam se se svými myšlenkami dlouhodobě ubíráte. Než se něco odehraje ve skutečnosti  v důsledku zaměření vaší pozornosti,  nějakou chvíli to trvá.  Ve svých snech jste v blízkém kontaktu se svým Zdrojem a Ten vám…

 • MAIA TEXTY

  PTÁT SE „PROČ“, NE „JAK“

  Důležitá věc v procesu tvoření. V čem je rozdíl? Lidé jsou během běžného života,  ale i prostřednictvím některých motivačních knih,  povzbuzováni k tomu,  aby se ptali JAK. Jak k tomu bohatství přišel? Jak dosáhl svého úspěchu? Jak se mu podařilo zvítězit? Jak došel ke svému cíli? JAK získal podporu? JAK začal? JAK došel k tomu a tomu? JAK vytvořil to a to? A protože se lidé ptají na to JAK, nedosahují často toho, co by si pro sebe přáli, nebo musí vynaložit veliké úsilí, aby měli maličký kousek ze svých snů. Při pokládání otázek JAK se aktivuje rozumová část mysli, která při hledání odpovědí předloží mnoho těžkých úkolů a překážek.  Prostřednictvím naučených postupů,  vám rozum začne poskytovat falešný…