Abraham

NIKDO VÁS NĚCO TAKOVÉHO NENAUČÍ

Je dobré se setkat a tvořit společně, že? 

Zamyslete se více než obvykle. 

Nová myšlenka, nová konvergence. 

Nová kombinace vás se všemi dohromady. 

Vy, Vy a vaše vnitřní bytost, zkombinovaná dnes více, než jste kdykoliv pociťovali. Zaznamenáte to, což přináší větší jasnost, více vnitřních vhledů o tom, kdo jste na vašich úrovních bytí. 

Pocity povznesení. 

Jasnost je ta nejvíce evidentní část, ale i skutečné omlazení, ten moment v čase, kde přicházíte do plného zarovnání s tím, kdo jste. 

Možná nebudete schopní udržet to, fakticky nebudete schopní to udržet, ale jakmile tam jsme, ucítíte to, a navíc si budete ostřeji vědomi toho, kdy tam jste a kdy ne.

Tedy toto míchání vás a vás je tím, o čem tahle konverzace celá je, protože většina lidí si neuvědomuje velikost světa bytí. 

Mají ponětí, že přichází z něčeho, ale nemají o tom ostré povědomí a věci, které ve vás chceme nechat probudit během toho, co jsme dnes spolu, je tohle povědomí, tohle vaše vnitřní Já, tahle část vašeho Zdroje Energie. 

Je to o vás, protože když jste vědomí, tohle „někdo“ (tahle vaše část) je s vámi, plyne k vám.

Můžete na to být velmi pravděpodobně vyladění, abyste o tom umožnili vaše povědomí. 

A to je to nejlepší, protože když jste plně vědomí, nejen vědomi si příležitosti, která existuje, ale praktikujete vibrační naplnění, které umožňuje plnost tohoto vědomí, že když stojíte ve vašem fyzickém těle, fungujete jako jeden Bod Přitažlivosti, a to je skutečná Síla. 

Působíte jako jeden Bod Přitažlivosti. 

Žijete ve vibračním vesmíru a jste vibrační bytosti, ale většina lidí si to neuvědomuje, protože jste tak dobří v tom, převádět vibrace do vašich fyzických smyslů, že ani nevnímáte, že to děláte. 

Ale existuje jiná vědomost tohoto vibračního spojení, kterou můžete mít, a to je skrze vaše emoce. 

Vaše emoce vám dávají vědět, kolik z toho, kým opravdu jste, si umožňujete uvědomovat. 

Poslechněte si ten rozdíl, ne kolik z toho ve skutečnosti jste, opravdu jste, ať už to víte, či ne.

Ne kolik z toho si o sobě uvědomujete. 

Tato vaše část si je sebe vědomá, ať jste si vědomi této části vaší bytosti, či ne. 

Děje se to, ale když jste skutečně vědomí, musíte být ve vibrační blízkosti, abyste to vůbec věděli.

A když jste ve vibrační blízkosti, pak máte jasnost, že to je úžasné

a energie, co zde je, není více než to, k čemu máte přístup,

ale vaše povědomí o tom je pro vás příjemné. 

Nemusíte vědět, jak jste úžasní, aby k vám báječné věci plynuly, ale musíte akceptovat – přijmout a uznat a nalézt vibrační místo v tom, jak jste úžasní, abyste to mohli pustit dovnitř! 

Musíte otevřít váš ventil a nechat tuto energii, kterou jste, plynout k vám a skrze vás a vy to děláte. 

Skoro každý něco dělá, ale většina toho je jen defaultní – obyčejné, běžné a předem dané. Nedělají to záměrně. Takže, když to nedělají záměrně, děje se to sporadicky. 

Víte to, protože cítíte tento pocit (když tvoříte záměrně) jako že létáte vysoko, cítíte se extra povznesení, máte velikou jasnost, vědomé vědomí tohoto a dovednost a udržování toho vám umožňují dosáhnout hybnosti, Bodu Přitažlivosti, kde umožňujete to Vědomí, kterým jste, abyste přitahovali neustále – konzistentně, bez odporu a protikladných myšlenek. 

A my se na vás tak moc těšíme, až to osobně objevíte. 

Protože vy se tam nedostanete pomocí našeho nadšení. 

Vy musíte osobně upravit vaší frekvenci tak, že tím vibrujete před tím, než to máte! 

Protože to je jinak jen mnoho slov, která znějí tak nějak dobře, která jsou otravná, když to neděláte, která vás iritují, když to druzí ukazují, jak to dělají a pak jsou všichni, co si myslí, že to dělají, kteří by vám rádi pomohli to udělat, že byste se jen tak nechali dráždit. 

Tomu všemu rozumíme. 

Ale vraťme se zpět k tomu tématu vašeho Bodu Přitažlivosti. 

Byli jste nefyzickou energií před tím, než jste sem přišli do tohoto fyzického těla a byly jste tímto mocným Bodem Přitažlivosti čisté pozitivní energie. 

Žádný odpor, který by byl rozeznatelný z vaší fyzické perspektivy této energie, mocný bod přitažlivosti čisté lásky, absolutního vědění, úplného vědomí vaší hodnoty, mocný úžasný s velikou hybností bodu přitažlivosti. 

A část toho, co vyslovíte je záměr být zde, v tomto fyzickém těle. 

Tady jste přišli, s plácnutím, do tohoto fyzického těla a teď existuje potenciál k expanzi, protože tohle fyzické jsoucno, co jste přišli prozkoumat, různost a kontrasty, což je jediná cesta, jak se stát průzkumníkem, což jste vy, k novým závěrům, co chcete. 

Přidáte věčnost k věčnosti tím, že žádáte o něco, co jste prožili mimo. 

Dokonce mimo to, co prožíváte. 

Vy jste unikátní – jedinečné Vy a když se shromáždíte s ostatními, kdo sdílí vaši planetu, způsobí to úžasný pohyb vpřed. 

A tím, že zažíváte kontrast vědění toho, co nevíte, a tedy tím vědění toho, co chcete vědět, vysílíte rakety touhy, které jsou zachyceny vaší nefyzickou částí.  

Rádi bychom to znázornili tím způsobem, že když vysíláte tyhle rakety touhy a chceme vám zdůraznit, že to je v pořádku, že je vysíláte, nejste obvykle konzistentní, pokud jde o rychlostní vibrační shodu s těmito raketami, protože obvykle je něco, co nechcete, co zapříčinilo, že žádáte. Takže během toho, jak to děláte, obvykle si protiřečíte s tím, o co jste žádali dříve. 

Ale vaše vnitřní Já neudržuje odpor, protože vaše vnitřní Já není tady venku na krvácející Náběžné Hraně s vámi. 🙂

Vnitřní Já jen dostane tuto raketu touhy a dostane se do plné vibrační shody (a to jsme měli na mysli výrazem Mocný Bod Přitažlivosti) s tím, když o něco žádáte. 

Vaše vnitřní Já, které má takové pochopení, jak to celé funguje, dodá nerozdělenou, neředěnou pozornost bez odporu nejen té nové touze, kterou jste vyslali, ale smísí se to se všemi ostatními touhami, co jste vyslali a vy se stáváte velkolepě „víc“!

Ale teď, tím, že jste se právě stali „víc“, lidská část vás má navíc příležitost, být nebo nebýt v synchronizaci s vaším novým přáním. 

Z počátku jste obvykle mimo synchronizaci, protože to, co nechcete má za následek, že žádáte více. Ale vaše vnitřní Já, tím, že není mimo synchronizaci, udržuje stabilní zaměření na to, co jste žádali. Stává se z toho kombinace toho, oč jste žádali. 

Jestliže jste zmatení a chcete jasnost, vaše vnitřní Já má o tomto předmětu více jasnosti.

Když o to žádáte a je vám dáno, někdo by o tom mohl napsat knihu. 🙂

Co vás k nám přivádí je to, že to je dáno v tomto nefyzickém smyslu, v tomto vibračním smyslu. A tyhle myšlenky se ještě nepřeměnily na věci. 

Tak je nepočítáte. 

Žádám víc. Mé vnitřní Já se tím stane mocným, neředěným bodem přitažlivosti. Tato mocná myšlenka bez odporu se stane tím, kým je mé vnitřní Já. 

Ale já stále ospravedlňuji tady, v naší lidské realitě, proč já chci peníze, protože jich nemám dost a jak jsem podrážděný, že tento člověk má více než potřebuje.

Tak že jak jsem ve svém lidském rozměru soustředěný na nespravedlnost, když mé vnitřní Já odešlo a přitahuje opravdovou Říši, skutečné Bohatství, a hojnost všeho druhu mým jménem, je otázka, co dělám v mé fyzické realitě ve vztahu s tím. 

Vaše emoce vám to prozradí! 

Když jste naštvaní, rozzlobení … nejste moc dobří. 

Ve chvíli, kdy se rozzlobíte, ve chvíli, kdy závidíte, nejste dobrými tvůrci. 

Soustředíte se na něco, co přináší odpor, který vám brání vědět, že je zde prosperita, která zde již existuje.

Tak to prosakuje po kapkách a hrstech; mohli jste ale nechat dovnitř proudit stabilní proud! Můžete mimochodem říci, jak se u toho cítíte? 

Jak rychlí jste v tom, čím jste se stali? 

Nebo, kolik odporu používáte právě teď a tady? 

To je to, k čemu vás ponoukáme, abyste dělali. 

Ptejte se sami sebe po celý den, od rána do večera, jak k vám přichází impulsy, abyste konali, ptejte se sami sebe tuto jednoduchou otázku: 

Pod jakým vlivem já jsem? 

Jsem pod vlivem zarovnání, nebo něčeho jiného?

Jsem pod vlivem mých přání, nebo pod vlivem přání někoho jiného? 

Pod jakým vlivem jsem? 

Je dobré se zeptat sám sebe a pak umožnit vaší vibraci, aby se pozdvihla a pak jen nechte běžet ten film ve vaší mysli. 

Nesnažte se to tvořit, jen to sledujte. 

Netvořte ten film, jen jej sledujte. 

Režim přijímání je o sledování filmu. 

Mnoho lidí, „záměrní tvořitelé“ oni chtějí tvořit ten film. 

Ale takto tam zavedou jen odpor a neudrží tu vibraci. 

Můžete cítit ten rozdíl… 

A pak, třetí věcí, co bychom dělali, je segmentovaný záměr!

Vyladit to a pak se segmentovaným záměrem to očekávat.

 

Pak bychom mohli přijmout co přijde a netlačili bychom na sebe, když nemáme dobrý den, protože existuje trs zbytkových věcí, které směřují vaší cestou a když se tam dostanou, některým z vás se to nebude líbit, mnoha z vás. 

Existují báječné věci, co zůstaly, co směřují vaším směrem. 

A zbytkové věci, co nejsou tak úžasné, co směřují také vaším směrem. 

Všechno je v pořádku, že. 

Vše je jasné. 

Když se vaše mysl toulá a ona bude, budete vědět, pod jakým vlivem jste. 

Bude to lepší a lepší, budete vědět přesně, jestli to chcete nechat běžet (setrvačně), 

nebo se znovu zaměřit na nějaký monotónní zvuk (jdete do meditace).

Mnoho lidí bylo zmateno v meditaci, 

protože jak se jejich mysl toulala, mysleli si, 

že by měli utišit svou mysl. 

Esther byla hyperventilovaná v prvních dnech, jak zkoušela mít čistou mysl. 

Snažili jsme se k ní dostat 9 měsíců, než nás pustila dovnitř. 

Pokaždé, když jsme jí nabídli blok myšlenek, měla sílu sedět v klidném pokoji a pohodlném oblečení a zaměřit se na svůj dech a když se její mysl zatoulala, uvolnila se od myšlenek a soustředila se zpět na své dýchání. 

Tak byla relaxovaná a my jsme jí posílali věci a pokaždé, když jsme začali posílat proud myšlenek, ona se soustředila zase zpět na svůj dech. 

Nakonec jsme začali vysílat písmena do vzduchu jejím nosem a ona pochopila o co jde. 

Vše, co musíte udělat, je zklidnit svou mysl a dívat se na ten váš film nebo poslouchat příběh. Když ho osobně uslyšíte a rozhodnete se, že dáte nějaký čas meditaci každý den, je to pro vás dobré. 

A zařídíte zklidnění vaší mysli, v tom si vedete dobře a dostanete se pak do režimu přijímání, kde se myšlenky začnou zjevovat či přijdou impulsy a jeden z nich budete následovat.

Nenaskočíte na to hned, ale jak to je jednou dost silné a vy to ucítíte, že to opravdu chcete, tak je moc dobré to následovat a když to následujete a máte manifestaci, co patří do kategorie „něco, co jsem opravdu chtěl“ pak víte, že to máte. 

To není jen něčí dobrý nápad či názor, 

to jste vy, 

aplikující vesmírný zákon. 

To jste vy, 

kdo nechává Zákon Přitažlivosti pracovat pro vás, 

místo proti vám. 

To jste vy, 

vcházející do synchronizace se silou, 

co tvoří světy 

a používáte ji k tomu, 

co chcete vy, 

ve směru vaší touhy, 

vidíte to? 

Abraham Hicks (Esther Hicks)

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=3P0DnaRSz7g&t=140s

4 komentářů

 • Avatar photo

  Venus

  Fotografie jsou opět úžasné! Čtu si tento příspěvěk po několikáté a přemýšlím, jak to myšleno „dívat se na váš film nebo poslouchat příběh“. Myslela jsem, že máme aktivně vizualizovat a tím tvořit. Což mi přávě nejde, mám v tom už takový odpor a snažení a proto to už nedělám. Možná je to tedy vlastně dobře… no, ráda bych to pochopila správně. 🙂

  • Avatar photo

   Maia

   VENUS
   aktivně vizualizovat a tím tvořit…to je ve sutečnisti jediná aktivita, kterou máme provozovat.
   A pak se již jen díváme, jak se vše odvíjí v režii Vesmíru,
   jak vše pro nás pracuje
   a jak i ostatní lidé jsou inspirováni Vesmírem,
   aby za námi chodili a spolutvořili.

   Dám malý příklad:
   Člověk je bez zaměstnání a touží po nějakém velmi tvořivém,
   kde uplatní to, co rád dělá ve svém volném čase.
   Tak jde a sní, předstvuje si aktivně
   a představuje si mnohokrát denně
   a to je jedinná aktivita, kterou dělá.
   Neběhá po úřadech práce,
   neptá se známých a pod.

   Když udržuje myšlenky a pocity v souladu, žije ve svých snech…
   pak brzy…Vesmír mu pošle něco nebo někoho, aniž by ten dotyčný vyšel ze svého domu,
   aniž by udělal nějakou akci,
   a lidé, kteří mu sami tu práci snů poskytnou
   a k tomu úplně snový plat
   a ještě spoustu volného času.
   Takto pracuje Vesmír.
   A ten dotyčný se jen dívá, jak se odvíjí jeho film Života. 🙂