MAIA TEXTY,  PENÍZE

JAK JE MOŽNÉ „MÍT VŠE ZA 60 DNÍ“?

Vše, co právě prožíváte je výsledek myšlenek z minulosti. 

Tyto myšlenky nastavily nebo přivolaly okolnosti, ve kterých se nacházíte.

Když začnete zaměřovat svou pozornost na budoucnost a vytvoříte představu podle toho

po čem toužíte, v té chvíli započne spojení s událostmi v budoucnosti,

jež vás budou těšit.

Když myslíte na budoucnost, začínáte ji předurčovat.

Ve chvíli, kdy se přiblížíte k připraveným okamžikům a budoucnost se stane přítomností (v představě), potvrdíte ji větou: “To je to, co si TEĎ přeji!“

V ten okamžik se všechny myšlenky, které jste směřovali k budoucnosti, spojí a přinesou přesně to, co si přejete.

Jednoduchý proces toho, jak získat za 60 dní vše, co si přejete, spočívá v rozlišování jednotlivých časových segmentů během dne.

Při vstupu do takového segmentu se zastavíte a určíte nejdůležitější cíl této části dne

Abyste jej díky zákonu přitažlivosti mohli přitahovat.

Čím více nad něčím přemýšlíte, tím jasnější to je.

Čím jasněji vidíte, tím více pozitivních emocí cítíte

A tím silněji přitahujete to, po čem toužíte.

A tak je proces „segmentových záměrů“ klíčem k „ZÁMĚRNÉMU TVOŘENÍ“.

Segment po segmentu si budete dláždit cestu svým životem

a myšlenkami si připravíte radostnou budoucnost.

Naučíte se vést myšlenky v souladu se Zdrojem

a otevřete dveře umožňování všeho, po čem toužíte

a co je pro vás připravené k vašemu použití.

Začnete žít život plný uspokojení a radosti,

tak, jak jste k tomu předurčeni.

MAGICKÝ PROCES „SEGMENTOVÉHO ZÁMĚRU“

Dokud se nezastavíte, abyste určili, co chcete, není „záměrné tvoření“ možné.

V každém okamžiku života nemáte stejná přání.

Váš den se skládá z různých částí, jež přinášejí různé cíle.

Segmentové záměry vám pomohu pochopit hodnotu času, který několikrát denně věnujete tomu, že jasně určíte, co si přejete nejvíc, vnesete tam důraz a tím pádem i větší sílu.

Kdykoliv se zastavíte a určíte, co si v tomto okamžiku přejete, ovlivňujete myšlenkou svou budoucnost v situacích, které jsou podobné.

Někam jedete autem a nejdůležitější je v tomto vašem přesunu to, aby byla cesta bezpečná, provoz byl plynulý a vy jste dojeli včas. Určení vašeho záměru v okamžiku, než nastoupíte do auta, neovlivňuje pouze tuto chvíli ale i budoucnost, kde budou připraveny okolnosti a události, jež vyhovují vašemu záměru.

Na počátku určování jasných segmentových záměrů během dne, se mohou ještě ze setrvačnosti občas projevit výsledky myšlenek z minulosti, ale jak vytrváte v této záměrné aktivitě, velmi brzy se přesunete do hybnosti pouze toho, co si přejete.

Čím častěji budete ochotni se zastavit a určit, co si v tomto časovém úseku přejete, tím velkolepější a úžasnější bude vaše budoucnost.

Je to praktický postup, jak vstoupit do okamžitého užívání Zákonů Vesmíru, abyste získali plně vědomou Moc nad svým životem a svým světem.

Většina lidí je přesvědčena o tom, že nemůže řídit svůj život a že nad mnoha věcmi, které do něj vstupují, nemají moc.

Vaše tvůrčí síla je v TEĎ.

V TEĎ tvoříte nejenom přítomnost, ale měníte minulost i budoucnost.

Je důležité pochopit, že k vám nepřichází nikdy nic, co nepozvete svými myšlenkami. Existuje zde vztah mezi tím, o čem mluvíte, na co myslíte a když toto pochopíte, pak můžete tvořit svůj vlastní život.

V této době máte rychlý přístup k informacím a podnětům z celého světa. A to se může stát zdrojem chaosu a nedorozumění. A přitom soustředit se na jeden předmět přináší jasnost a srozumitelnost, zatímco soustředění se na více věcí najednou často vede ke zmatkům.

Hodnota „segmentového záměru“ je v tom, že určujete, co si v daném okamžiku přejete a soustředíte sílu Vesmíru do jednoho okamžiku, ve kterém se právě nacházíte.

Myšlenky mají magnetické schopnosti, kdy podobné je přitahováno k podobnému a když se zaměříte na negativní myšlenku, silou „zákona přitažlivosti“ zesílí.

Takto si přitahujete do života lidi, okolnosti, i fyzický vzhled a stav vašeho těla.

Síla „segmentového záměru“ je v tom, že jasně směřujete myšlenky k věcem, které si přejete zažít. Tímto procesem začnete naplňovat svůj svět pouze tím, co chcete.

Segmentové záměry vám pomáhají uvědomit si sílu myšlenek a čím uvědoměleji je používáte, tím podrobněji se váš vědomý záměr projeví ve vašem životě.

Také tím nahradíte chaos přehledností a pocit přešlapování na místě povzbuzujícím pocitem pohybu vpřed. 

Když se zabýváte mnoha záležitostmi najednou, pohltí vás chaos, pokud se ale zaměříte na jednotlivé myšlenky, vše se vám vyjasní.

Když si vyberete jeden hlavní předmět, o kterém budete přemýšlet, Zákon přitažlivosti vám vždy dodá další věci týkající se tohoto předmětu a přicházející myšlenky a události jsou v tomto případě s původní myšlenkou v harmonii. Vyvolají ve vás vyjasnění a pocit, že se v tvorbě posouváte kupředu.

Když se však zabýváte mnoha předměty zároveň, nepohybujete se dopředu, protože je vaše soustředění a síla rozdrobena.

ROZDĚLENÍ DNE NA SEGMENTY

Bod, ve kterém se právě nacházíte, bod, který si teď uvědomujete, je „segment“.

Den můžete rozdělit na mnoho segmentů a každý den můžete mít jiné segmenty.

Je důležité si stanovit, co právě chcete, když přecházíte z jednoho segmentu do druhého.

Když se ráno probudíte – vstupujeme do nového segmentu. Doba, kdy jste již vzhůru, ale ještě ležíte v posteli, to je segment…doba, kdy se připravujete na následující aktivitu, je segment…když si jdete udělat snídani, je to další segment…když si jdete přečíst emaily, vstupujete do dalšího segmentu atd.

Kdykoliv si uvědomíte, že vstupujete do dalšího segmentu svého života, zastavte se a řekněte nahlas nebo v duchu, co si právě přejete nejvíce.

Tím začnete díky mocnému Zákonu přitažlivosti přivolávat myšlenky, okolnosti, události, a dokonce rozhovory nebo činnosti druhých lidí, které jsou v souladu s tím, co chcete.

Když začnete odlišovat různé segmenty a jasně určovat své záměry, vyhnete se chaotickému vlivu ostatních i chaosu způsobenému vlastními neusměrněnými myšlenkami.

V každém okamžiku, v každém segmentu působíte na mnoha úrovních.

Děláte určité věci (dělat = tvořit).

Mluvíte o určitých věcech (mluvit = tvořit).

Myslíte na určité věci (myslet = tvořit).

Když přemýšlíte o tom, co si přejete v budoucnosti, začínáte přitahovat podstatu toho, co si přejete.

Každá myšlenka, která vás napadne a která směřuje k tomu, CO SI PŘEJETE v budoucnosti, má pro vás velký význam., a je vám k užitku.

Každá myšlenka na budoucnost, která směřuje k tomu, CO SI NEPŘEJETE, je vám ke škodě.

Můžete si připravit budoucnost, nebo žít nahodile.

Pokud jste si nepřipravili přítomnost v minulosti a nestanovíte v tomto segmentu vědomé záměry, pak žijete nahodile a je pravděpodobná možnost, že budete zmítání chaosem nebo záměry někoho jiného.

Můžete přitahovat věci náhodou a nahodile a líbí se vám, ale stejně tak přitahujete pod vlivem jiných lidí a zvyků věci, které se vám nelíbí.

Skutečná radost života spočívá v „záměrném tvoření“.

Klíč k „záměrnému tvoření“ spočívá v tom, že na sebe pohlížíte jako na magnet, který k sobě přitahuje věci podle toho, jak se cítí.

Když máte pocit štěstí, přitahujete šťastné okolnosti.

Když máte pocit zdraví, přitahujete okolnosti, které vám zdraví umožní.

Když se cítíte úspěšní, přitahujete okolnosti, jež vám úspěch přinesou.

Když máte pocit lásky, přitahujete okolnosti lásky.

Když se cítíte bohatí, přitahuje okolnosti, jež vedou k vašemu bohatství.

Vaše pocity určují úhel přitažlivosti.

A hodnota „segmentových záměrů“ je v tom, že se několikrát denně zastavíte a řeknete: 

„V tomto úseku (segmentu) života si přeji toto (+ jasné určení, co chcete teď). Přeji si to a očekávám to!“

Tím, že vyslovíte tak silná slova, přitáhnete do života jen to, co si přejete.

Když několikrát denně věnujete čas stanovením toho, co si chcete a očekáváte to, získáte magnetickou moc nad svým životem.

Už nebudete „obětí“ osudu.

Nebudete náhodně přitahovat nechtěné věci.

Když se v daném okamžiku soustředíte na jednu věc, umožníte Zákonu přitažlivosti silnější reakci.

Např. zazvoní telefon, zvednete sluchátko a řeknete:“ Počkejte prosím chvilku“, a pro sebe si řeknete: „Co si nejvíce přeji získat v tomto rozhovoru? Přeji si pomoci volajícímu se povznést. Přeji si, aby mě rozuměl. Přeji si, aby mě pochopil, a přeji si ho pozitivně ovlivnit směrem k mému přání. Chci ho svými slovy povzbudit a zaujmout. Přeji si, aby tento rozhovor byl úspěšný.“

Když se vrátíte k rozhovoru, již ho máte „předurčený“.

Volající bude odpovídat v souladu s vaším přáním mnohem lépe, než by tomu bylo bez času věnovaného přípravě.

Když vám někdo volá, ví, co si přeje, vy ale potřebujete čas k určení svého záměru, jinak by silou svého vlivu dosáhl svého záměru volající, ale ne vy.

Když se pomocí segmentu soustředíte na jednu věc v daném okamžiku, dosáhnete síly a rychlosti.

Někteří lidé jsou během dne soustředěni v jen určitých úsecích, ale málokdo je soustředěný po celý den. 

Vy se takto posunete do vědomého magnetického přitahování a zjistíte, že jste nejenom produktivnější, ale i šťastnější.

Vědomé tvoření a stanovování každého segmentu dne přináší veliké uspokojení.

K proudění našeho života potřebujeme růst a posun vpřed, pak jsme šťastní, při pocitu stagnace pocit uspokojení necítíme.

PŘÍKLAD DNE SE SEGMENTOVÝMI ZÁMĚRY

Proces začínáte večer před usnutím, kdy si s hlavou na polštáři ujasníte cíl: „Je mým záměrem úplně uvolnit tělo. Ráno mám záměr se probudit svěží, odpočinutý a s chutí do nového dne.“

Když ráno otevřete oči, ujasníte si další segment: „Zatímco ležím v posteli, je mým záměrem udělat si jasný obrázek celého dne. Mým záměrem je být z dnešního dne nadšený a mít z něj radost.“

Nebo: „Dnes, bez ohledu na to, co budu dělat a s kým to budu dělat, mám záměr vidět a zaměřovat se jen na to, z čeho mám moc dobrý pocit. Když se cítím dobře, jsme v umožňování veškerého Dobra, které je hotové a na cestě ke mně!“

Vstáváte do dalšího segmentu. Cesta do koupelny a k zrcadlu.

Stanovíte si tedy segment: „Mým záměrem je projevit vděčnost tělu a tomu, jak dokonale funguje. Je mým záměrem vidět v zrcadle to, co chci vidět a mít z toho velmi dobrý pocit. Je mým záměrem se velmi hezky upravit a vypadat co nejlépe.“

Pak přichází další segment – velmi často je to snídaně: „Vybírám si to nejlepší jídlo a připravím si velmi chutnou snídani. Mám záměr ji jíst s velkou chutí a umožním tělu, aby ji dokonale strávilo. Mám záměr se cítit velmi dobře nasycený, a přitom lehký a plný energie.“

Další segment – nastupujete do auta: “ V tomto časovém úseku chci mít bezpečnou cestu, a dojet do zaměstnání včas a s dobrou náladou. Během cesty chci mít velmi souladné myšlenky které mě pozvednou. To je to, co chci a očekávám to!“

Další segment – před tím, než vstoupíte do zaměstnání: “Dnes mám záměr mít velmi radostný den, naplněný úspěchem ve všem, na co zaměřím pozornost. Chci mít velmi souladné rozhovory s kolegy a cítit se dnes velmi dobře a úspěšně. To je to, co chci a očekávám to!“

Pak, před každou další schůzkou, před každým započatým úkolem, co je potřeba v zaměstnání udělat, před každým telefonátem, před každým posunem do nového segmentu určíte, co v tom okamžiku nejvíce chcete. 

Takto tvůrčí silou řídíte svůj život, získáte v tom stále větší jistotu, jak zažijete to, že segmenty fungují okamžitě, že vám formují okolnosti, lidé s vámi spolupracují ve směru toho, co vy chcete.

Za pár dní budete vědět, jak určovat své segmenty i to, kdy vstupuje do nových a snadno budete definovat své cíle.

Zpočátku je velmi efektivní, pro mnohem lepší soustředění

a silnější zaměření,

nosit s sebou malý notýsek s tužkou.

Před každým posunem do nového segmentu se zastavíte,

a silně se soustředíte na zapsání si toho,

co v tomto časovém úseku života chcete. 

Segmentové záměry vám urychlí přitahování toho,

co chcete.

Když si něco opravdu přejete, přijde to rychle.

Když si něco opravdu nepřejete, přijde to také rychle.

Určování segmentů směřuje myšlenky na to, co si přejete a toto okamžité a jasné soustředění ve vás vyvolá emoce, a to zrychlí proces přitahování. 

Současně s tím, jak se zlepšujete v definování segmentů, dochází měně často k vyrušení.

Už jen tím, že ráno začnete den představou volně plynoucích zážitků, snižujete tím množství různých vyrušení.

Pokud však k nějakému vyrušení zpočátku přeci jen dojde, můžete se s ním vypořádat určeným segmentem:“ Toto je krátké a nepřeruší to proud mých myšlenek. Neztratím rychlost, kterou jsem získal. Vypořádávám se s tím rychle a efektivně a potom pokračuji v tom, co jsem začal.“

Věta, která vám při zastavení na počátku každého segmentu velmi pomůže, zní takto: “Vstupuji do tohoto segmentu života, mým cílem je vidět to, co chci vidět.“…pak pokračujete v určení toho, co chcete.

Vaše přítomnost je mocná.

Veškerá vaše síla je v TEĎ.

Proces „segmentových záměrů“ je klíčem k záměrnému tvoření.

A vy zjistíte, 

že není nic, 

co byste nemohli mít,

dělat,

nebo čím byste nemohli být.

Text + fotografie: Maia Špačková

ZDROJ pro tento text: Zákon přitažlivosti: Esther a Jerry Hicks

Notýsky s texty najdete zde:

https://duhovakocka.cz/kategorie/bloky-a-zapisniky/

—————————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

19 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  A je to na světě!
  Článek o SEGMENTECH.

  Vezměte svá andělská křídla…ROZHODNUTÍ a MOC
  a rozleťte se do své SVOBODY. 🙂

 • Avatar photo

  Katarina

  Ahoj Maio,

  ďakujem za toto pekné a inšpiratívne pripomenutie tvorby segmentov. Pamätám si, že už som na túto tému u teba čítala podobný obsah a určite z neho nejaké stopy zostali aj v praxi, lebo (z času na čas :)) to presne takto pre seba tvorím.
  Zhruba v čase, keď som teraz pýtala od teba inšpiráciu na túto tému, mi napadlo takisto zopakovať si jeden podobný postup, ktorý mi fungoval nedávno veľmi dobre (na moje vlastné prekvapenie). Rada ho sem vložím a úprimne ma zaújima, ako to navnímaš ty alebo iní.
  Išlo o situáciu, ktorej som nechávala dlho vedome „voľný“ priebeh, ale došlo to do bodu, kde už som veľmi silno vnímala, že sa potrebujeme (lebo sa týkala aj ďalšej osoby) pohnúť za a „vyriešiť“ to. Spísala som si preto všetky body, ktoré som potrebovala „mať vyriešené“ a ku každému bodu vpísala aj všetky možné situácie, ako by sa mohli vyriešiť (asi cca 4 „odpovede“ ku každému bodu) s tým, že som vedela, čo pre mňa každá z možných odpovedí znamená (povedzme na škále spokojnosti od áno, skvele, takto ideme ďalej až po určite nie, toto pre mňa končí tu na tomto mieste). Nastavila som si aj časový limit, ktorý som užnaozaj vnímala, ako potrebný dokedy chcem tieto body „mať vyriešené“.
  V priebehu trpch týždňov (myslím, že to bolo aj o niečo skôr, 3 týždne bol môj stanovený čas) som mala zodpovedané tieto otázky, ktoré sa dlhodobo nie a nie vyriešiť a bez toho, aby som mala pocit, že som ich nejako „načínala“ či už v konverzácii alebo skutkami ja, prišli akoby samovoľne, skôr nenútene v „bežnom provoze dňa“. Mne to pomerne dosť pripomína segmentovanie s určitým cieľom, ale možno si to navnímate aj inak 🙂

  • Avatar photo

   Maia

   KATARINA
   Tvůj postup je taková směs segmentu, Vesmírného manažera
   a zároveň s tím takový jemný postup po emoční stupnici.
   Moc hezky jsi tyto nástroje sladila dohromady.
   Super vibrační práce. 🙂
   A krásná inspirace.

 • Avatar photo

  Katarina

  Každopádne ďakujem za toto pripomenutie segmentov do každého dňa. Prichádza veľmi vhod 🙂

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, děkuji za úžasný článek! Je to geniální. ❤ Díky pravidelnému psaní oceňování a vesmírného manažera vnímám velké posuny a toto je už fakt vysoký level. 🥰

  • Avatar photo

   Maia

   Radko
   děkuji. 🙂
   Mám radost, že se mi to podařilo dát takto dokupy a že je to takto vnímáno.
   Řídit svůj život takto intenzivně,
   cítím také jako velmi vysokou úroveň.

   A velmi se to shoduje s tím, co učí Saint Germain,
   jen je to podáno jinou formou.
   Ale i Saint Germain stále opakuje,
   že před každým pohybem kamkoliv jdeme,
   máme nejdříve vysílat JÁ JSEM Přítomnost vpřed,
   aby předem upravila všechny podmínky a lidi,
   kteří s námi mají být v kontaktu
   a tím se vytvoří okolnosti pro náš okamžitý úspěch.
   Takže vlastně takové „segmenty“,
   jen formou prohlášení k JÁ JSEM Přítomnosti.
   Abraham to nazývá Zdrojem.

   A oba říkají – hlavně stále říkejte, co chcete!

   • Avatar photo

    marie

    já říkám každé rono než vstanu z postele ,, Já Jsem řídící zákon moudrost a moc pohybující se všude přede mnou během dne velicí perfektnímu míru a harmonii ve všech mých aktivitách ,, a pak pokračuji dalšími prohlášeními …..

 • Avatar photo

  Misa Siarane

  Maio, tak tohle je naprostý Zázrak. Už při čtení jsem cítila, jak mi roste energie. Děkuju. Hned jsem to včera vyzkoušela při usínání a dnes ráno při vstávání. Úplná nádhera a jiné naladění. Budu s tím pracovat dál. Zajímá mě, jestli to bude fungovat i při cvičení se synem. Má mozkovou obrnu, každý den s ním cvičím a vnímám, že do toho často jde s jakýmsi odporem a spíš to chce mít rychle za sebou. Což u dítěte jeho věku chápu, ale stejně cítím, že ta energie u toho je klíčová. A věřím, že celkově ladění a práce s Já jsem Přítomností může hodně pomoci. Zajímalo by mě, jak to vnímáš ty. Jestli je možné využít „léčení“ touto formou u dětí? Moc děkuju

  • Avatar photo

   Maia

   Misa
   určitě to bude fungovat i se synem.
   Ty si vytvoříš před cvičením segment,
   zadáš např. že chceš vidět,
   že syn se při cvičení cítí lépe a lépe,
   a že Ti cvičení se synem jde velmi snadno
   a oba si to vychutnáváte…nebo prostě něco podobného +
   a to je důležité,
   že chceš vidět po každém cvičení vylepšování,
   ze kterého máš velmi dobrý pocit.

   To bude fungovat. 🙂
   Ty totiž jako skutečný Stvořitel,
   ovlivňuješ ostatní zúčastněné,
   protože máš milionkrát větší Sílu a Moc, než ostatní s nahodilým tvořením. 😉
   A my jako rodiče – a hlavně maminky, velmi ovlivňujeme své děti svými postoji a svým sebevědomím,
   jinými slovy „vibrací“.

 • Avatar photo

  Lýdia

  ĎAKUJEM ❤️ Maia za tento článok, je to presne to, čo teraz potrebujem, praktický jednoduchý spôsob ako meniť nastavenie mysle na môj posun vpred. A dokonale naplánové, požiadala som o spôsob a prišiel, nádhera a ďakujem ❤️ ❤️ ❤️ Len vydržať a nenechať sa odradiť starými spôsobmy myslenia. Želám to nám všetkým, nech sa nám podarí cíťiť sa dobre a dosiahnuť presne to čo požadujeme. ❤️

 • Avatar photo

  Kate

  Dekuji za tuto inspiraci ❤️ skutecne je to dokonale! Rozdil je znat uz po prvnim dni praktikovani. Tesim se, jak se v tomto dale budu rozvijet 😊

 • Avatar photo

  Šárka

  Maruško, opět ti děkuji za úžasnou inspiraci. Tento článek jsem si přečetla včera večer a hned jsem začala aplikovat. No a přiznám se ti, že je to zatím pro mě těžké. Jelikož díky segmentů je člověk stále plně v přítomnosti a ví kam směřuje své myšlenky. Já zjišťuji, že ty mé my stále někam běhají.
  Jen bych ještě měla ohledně segmentů dotaz. A to jak je mohu využít k zacílení přání. Třeba když bych ráda dům s velkou zahradou, jak na to? Tak jak jsem to já pochopila, tak segmenty používám hlavně během každé činnosti, kterou jdu vykonávat.
  Předem děkuji za tvou odpověď 🍀♥️.

  • Avatar photo

   Maia

   ŠÁRKO
   segmenty sice využívám ke každodenní činnosti,
   ale ve své podstatě, jak se střípky denodenní aktivity
   pod vedením Zdroje, skládají a vedou k nejvyššímu Dobru v mnoha oblastech,
   jehož součástí je i Tvůj vysněný dům s velkou zahradou.
   Zdroj ví, co přesně chceš,
   a veškeré Jeho kroky, i skrze segmenty,
   k tomu vedou.

   Jakmile ale chceš vytvořit ještě větší hybnost na konkrétní téma,
   pak si každý den napiš otázku:
   „Proč chci větší dům s velkou zahradou?“

   A pod to piš odpovědi:
   „Protože miluji květiny a chci mnohem více prostoru pro různá květinová zákoutí.
   Protože na takové zahradě je více květin, které poskytují všelkám pyl a motýlům nektar,
   a já miluji dívat se na včelky, vidět, jak jsou spokojené,
   jak mají velkou hojnost na mé zahradě.
   Miluji dívat se na různorodé motýly, jak si poletují z květiny na květinu,
   jak si užívají hojnost sladkého nektaru, a jak nechávají rozehrávat krásu svých křídel
   a jejich dokonalost.
   Miluju se procházet prostorem, kde se klikatí krásně vytvořené cestičky
   a pozorovat různobarevné květiny, které vytváří od brzského jara do zimy nádhernou atnosféru
   na mé velké zahradě.
   Miluji, když si kompozice květin vytvářím sama
   a když jich mohu vytvářet mnoho, protože vím, že mám velkou zahradu, kde je dost místa
   na vytváření nových a nových nápadů.
   Na takové velké zahradě je i místo pro mnoho různých stromků a keřů,
   miluji, když je zahrada plná, má různá patra a vytváří dojem nekonečného prostoru
   plného různých překvapení.
   Na takovou velkou zahradu se vejde i mnoho různých bobulovitých keřů, které lákají do mé
   velké zahrady spoustu druhů ptáčků, protože já miluji pohled na to,
   jak si poletují z keříku na keř, pak do krmítek a zase z vesela poletují po celé mé velké zahradě,
   vychutnávají si tento krásný, pestrý, barevný prostor,
   který jsem s láskou a nadšením na mé velké zahradě vytvořila
   a každý rok mi na mou velkou zahradu přilétá více a více druhů ptáčků,
   kteří na mé velké zahradě nachází i dost místa pro svá hnízda
   a já si s nadšení vychutnávám několikrát ročně,
   jak mi na mé velké zahradě poletují mláďata s radostným hlasitým štěbetáním
   a jak se radují, že svět, kde se nachází,
   je tak nádherný a barevný a plný hojnosti,
   kterou má velká zahrada těmto ptačím dětem nabízí.“ 🙂 🙂 🙂

 • Avatar photo

  Irena Slivová

  Předně moc děkuji za článek segmenty, nechávám to na sebe působit a musím říci, že je to naprosto GENIÁLNÍ!!!
  💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
  V příspěvku od Katariny uvedený výše (2.8.2023,19:04) je postup, jak to udělat, když chceme mít cokoliv vyřešeno.
  Můžu se prosím zeptat Katarino nebo Maio? Když si, to „něco“ co chci řešit, určím, dám si to to na tu stupnici a popřípadě si určím i časový limit, tak vlastně udělám ten daný úkon- segment.
  Stačí to udělat jednou a nechat to být. nebo si ten již vytvořený segment mám každý den opakovat a soustředit na něj svou pozornost? Tady se nějak zasekávám. Můžu Vás prosím, poprosit o vysvětlení.
  Děkuji moc💕🌹

  • Avatar photo

   Maia

   IRENO
   Segmenty jsou nástroj, kterým podle toho, co chceme,
   řídíme každý náš krok.
   Některé segmenty se každý den opakují (např. co chceš každé ráno vidět v ranním zrcadle),
   některé jsou jiné.
   Vždy to stačí udělat jednou, než se pohneme tím směrem.

   Když je nějaká bolavá konkrétní záležitost, která se nám zviditelnila,
   a není tím, co chceme a potřebujeme ji tzv. rychle vyřešit,
   tak první věc je fajn napsat nebo říci Zdroji, co chceme…jaký by měl být výsledek řešení, jak se u toho chceme cítit.
   Když píšeme, lépe se soustředíme.
   Když máme ve zvyku každé ráno si napsat „Vesmírného manažera“,
   tím udrčuje dynamiku dne,
   pak bych tam udělala místo pro tu záležitost
   a dokud se nezviditelní výsledek, jaký chceme,
   a pak bych to do zadání „ZAŘIĎ!“ (po naší pravé straně sloupeček) opisovala každý den.
   A vždy bych k tomu připsala, zařiď to tak, že se z řešení cítím moc a moc dobře.

   Pro větší a rychlejší hybnost žádoucího řešení,
   je nejlepší o tom tématu každý den
   psát „pozitivní aspekty“.

   Např. zviditelnilo se něco ohledně nedostatku financí…
   pak každý den zvednu téma Finanční Svoboda
   a píši pozitivní aspekty o tom, jaké úžasné věci jsi si koupila,
   jak žiješ v domově který miluješ a dál bych nacházela vše,
   co mohu pochválit – co se ke mě dostalo tím,
   že jsem měla finanční prostředky si to koupit pro sebe
   nebo pro druhé.

   Když je to téma vztahů – s někým to vrže…
   pak píši pozitivní aspekty na tu konkrétní osobu
   a hledám na ni věci, které mohu pochválit.
   Vždy je co ocenit…

   Tímto prostředkem „pozitivních aspektů“ dostávám do života více a více toho,
   co mohu ocenit a tím se situace mění
   – a pozitvní aspekty to umí na konkrétní téma změnit rychle. 🙂

   SEGMENTY...když řídíš tímto celý svůj den,
   pak zabráníš tomu,
   aby jsi se dostala do nežádoucí situace.…tudíž se přestaneš setkávat i s nežádoucím výsledkem
   nějakého předchozího Tvého tvoření,
   a když tomu díky jasnému směru SEGMENTŮ
   nebudeš věnovat pozornost,
   pak ta nežádoucí situace zmizí
   a Ty umožníš přijít do Tvého života pouze a jen tomu,
   co chceš Ty. 🙂 🙂

 • Avatar photo

  Katarina

  Irena,
  stačí to aj jedenkrát urobiť a nechať tak. Nič však nebráni tomu, aby si si ho opakovala pravidelne, ak to tak chceš a vnímaš ako príjemné- vnímaš, že ťa to posúva k tomu, čo chceš.

  U mňa bolo zameranie sa predovšetkým na to, že to už bude (konečne) jasné a vyriešené. A tým, že to bolo dosť urgentné, tak som to mala stále akoby niekde na pozadí v mysli, ale už som viac neopakovala celý proces. Tým, čo som urobila, bolo moje vedomie už sústredené na to, že riešenie príde. Nevedela som len, ktoré z riešení to bude, ktorou z odpovedí, ktoré som si napísala, sa to vyrieši a teda, aké k tomu zaujmem na konci stanovisko ja, ale vnútorne som bola zmierená s každou z ciest.

  Tento proces nie je úplne to segmentovanie, kde si človek určuje vlastný cieľ a vlastnú cestu na nadchádzajúce obdobie. Je to viac sústredenie sa na dostanie odpovede, ktorá dlho nepríchádzala a bola v nečinnosti. A z môjho hľadiska je v tomto procese navyše ponechanej veľa „voľnosti“ aj pre druhú osobu, ktorej sa to celé týka rovnako ako mňa.