• MAIA TEXTY

  NIC NEUČÍ LÉPE, NEŽ ÚSPĚCH!

  Lidé mají sklon hledat autority k tomu, aby mohli zahájit dialog s vnitřní Přítomností. Chtějí nalézt návod, jak toho rychle a snadno dosáhnout. A tak při své touze osvobodit Ducha z vězení myšlenek, o kterých dobře cítí, že jim dále neslouží, nebo je udržují v realitě, kterou pro sebe nechtějí, vyslyší mnoho návrhů a myšlenek lidí, o kterých si myslí, že by pro ně mohli být tou správnou autoritou přinášející recept na lepší bytí. Mnohdy si však neuvědomují, že učení, procházející skrze člověka a jeho systém víry, může být obaleno vzorci, které zablokují skutečně čistý dialog s Přítomností Boha a jeho Energii kvalifikují dalšími vzorci myšlení a přesvědčeními, které nedovolí Této Mocné Energii téci do jejich…

 • MAIA TEXTY,  Zahrada

  KVĚTINY

  Květiny nás učí, že Dokonalost je přirozenou součástí existence, a bytí v souladu s tím,  kým jsme,  k Dokonalosti směřuje. Květiny nesou kódy všech tajemství tvoření a svou krásou a harmonií  vybízí každého z nás  ke spojení s proudem Života, který drží klíč k magické pokladnici všeho,  po čem jsme kdy toužili  a toužíme, a co má schopnost naplnit náš svět Dokonalostí, Jejíž Krásy a Světla  se květiny jen na krátký čas dotýkají. Květiny jsou našimi spojenci a průvodci, jsou mistrovskou učebnicí matematiky a geometrie, zviditelněním neviditelného skrze své barvy,  vůni a velkolepost. Jejich jemná vibrace nás vybízí ke sladění s naší Mocí,  která se hvězd dotýká a jejíž stopa je zlatými slovy psanou kapitolou v Knize…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  BOŽSKÉ PRÁVO NA PENÍZE? 

  Každý člověk má kolem sebe nashromážděné ohromné bohatství  skrze své veškeré minulé životy,  které vytvořil prostřednictvím svých tužeb,  jež během životů vyvolával.  Je toho ohromná magická pokladnice, která je navždy pouze jeho.  Kdyby z ní dokázal odteď nepřetržitě čerpat ohromnou finanční hojnost,  na její vyprázdnění by potřeboval více jak 20 dalších vtělení.  Jediný důvod, proč to lidé nedokáží je to,  že se po narození chytnou do vibrační pasti  a málokdo je schopen si to uvědomit  a změnit svou vibraci tak,  aby otevřel dveře stálému přílivu hojnosti a bohatství,  které mu patří  a nikdo na světě jej o něj nemůže připravit. Vibraci nedostatku tvoří hojná kritika,  přesvědčení že bohatí jsou vždy nepoctiví, …

 • MAIA TEXTY

  AFIRMACE PRO ZASTAVENÍ KRITIKY

  Tuto afirmaci jsem opět ještě více zařadila do každodenní aktivity  a dá se říci, že po „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ patří mezi mé nejčastěji používané  a obracím se k ní ve chvíli, kdy cítím, že začínám věnovat pozornost věcem, které by mohly způsobit sled kritických myšlenek  vůči nějaké bytosti, či stavu. V tomto čase je velkou výzvou utišit mysl  a osvobodit své myšlenky, pocity a slova od veškeré kritiky a souzení. Je to však jediná cesta k dosažení skutečné Svobody  a všeho  po čem toužíte a také pro udržení fyzického těla v perfektním stavu, ba dokonce v ještě lepším, než si umíme představit. Existuje mnoho druhů vnějších ošetření,  které mohou omezeným způsobem vylepšit zdraví, krásu…

 • MAIA TEXTY

  RŮZNÉ ODSTÍNY DLOUHOVĚKOSTI 

  Není dlouhověkost, jako dlouhověkost. Tak jako s mnohými slovy i s tímto se manipuluje již dlouhá staletí a tisíciletí. Jde především o to, co se lidem naprogramuje jako představa dlouhověkosti. V dnešní době se pod tímto pojmem propaguje: tělo postrádající mladost a energii, velká krabička různě barevných léků, rozmixovaná strava a vypadávající krátkodobá paměť. Tento obraz se dokázal vštípit velké většině natolik, že při slovu dlouhověkost se pouze upevní v přesvědčení, že své tělo a jeho životní energii rychle vyčerpají za účelem tzv. užití si života teď (tím je většinou myšleno “budu konzumovat všechno až za snesitelnou mez a bezhlavě se vystavovat extrémním situacím), protože život ve vyšším věku nestojí za nic. Vedle…

 • MAIA TEXTY

  SPOJENÍ SE ZDROJEM

  Od okamžiku příchodu na Zemi, s prvním nadechnutím po narození,  jsme všichni bez výjimky spojeni se Zdrojem = Stvořitel=Prvotním zdrojem=Pratvůrcem. Všechny informace, které se nás týkají plynou prostřednictvím dechu od Zdroje rychlostí myšlenky. A vše, co s dechem vyšleme, putuje přímo ke Zdroji a ten okamžitě hledá cestu, jak to zrealizovat. Když si tento aspekt hluboce uvědomíte, pochopíte, jak je důležité sledovat tok vašich myšlenek a proč je nutné býti si vědomi toho, na co zaměřujete nejvíce pozornosti. Dech vás spojuje s nejmocnější energií, která kdy existovala a existovat bude, a proto je také skutečným zesilovačem všech vašich manifestací. Každá vaše myšlenka se obaluje vaším dechem. A tak při každém nádechu a výdechu,…

 • MAIA TEXTY

  HOJNOST ŽIVOTA 

  Jakmile začneme rozumět, jsme velmi záhy společností vzdělávány o hmotě, jež nás obklopuje, jak ji máme škatulkovat, co od ní můžeme předpokládat, jaké má vlastnosti a kam až se může přeměňovat. Že jisté věci jsou živé a jiné neživé. Ze vzdělávacího systému a od okolní společnosti si lidé utvoří určené představy o světě, který je obklopuje, co od něj mohou očekávat a tento způsob myšlení se velmi intenzivně podílí na tom, co lidé budou ve svém životě prožívat. Dá se říci, že se tak velmi silně prohloubí jakýsi druh víry, podle které pak většina žije.  Víra u každého člověka ovlivňuje způsob jeho vnímání a tento specifický způsob vnímání poté formuje…

 • MAIA TEXTY

  TOUHY NÁM DÁVAJÍ DYNAMIKU BYTÍ

  TOUHY tu nejsou od toho,  aby nás uspokojovaly.  TOUHY nám dávají dynamiku bytí,  popohánějí nás k růstu,  protože růst je podstatou ŽIVOTA.   Proto vždy,  i když se touha zhmotní,  posílá nám Vesmír inspirace k dalším touhám.  TOUHA – je-li udržována,  stává se vědomě nasměrovanou myšlenkou,  protože si nemůžete nic přát bez vědomé myšlenky.  A to je právě to – proč jsme sem všichni,  jako plně vědomí tvůrci, přišli.  Hrát si s vědomě nasměrovanými myšlenkami  a ovládnout toto Mistrovství až do bodu,  kdy se vědomě směrované myšlenky zhmotňují okamžitě.  Projevit skrze svou “Já Jsem” do vnější hmoty DOKONALOST BOHA,  jež se skrze nás individualizoval,  do všeho, co nás jen napadne, …