• MAIA TEXTY

  „JÁ JSEM“

  Nejmocnější prohlášení, které můžete pronést,  je: „JÁ JSEM“. Vědomým vyslovením těchto jednoduchých slov  aktivujete Pravdu. Slovy JÁ JSEM se hlásíte o své jedinečné místo v rámci Jednoty  a vědomě si na něj uplatňujete právo. Tato slova mají ohromnou Moc. Vyvolávají odezvu po celém vesmíru  a aktivují v něm váš energetický otisk.  Tato energetická vlna vás uvádí prostřednictvím vašich buněk do souladu s celým vesmírem. Slovy JÁ JSEM, pokaždé, když je vyslovíte, aktivujete svou specifickou energii  a začnete se slaďovat s Energetickým Plánem svého Života  – Plánem,  který jste si sami vybrali. Je přesně tím, čeho jste se rozhodli dosáhnout:  vaším posláním a životními lekcemi vedoucími k vašemu růstu. Vědomě se spojíte s Energií tohoto Božského Plánu …

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  PŘEPROGRAMOVÁNÍ PODVĚDOMÍ MLUVENÍM K SOBĚ

  Tento text mám již mnoho let ve své pokladnici inspirací a vědomostí. Ani nevím, odkud tato konkrétní inspirace přišla, může však být velmi dobrým a celkem jednoduchým nástrojem k přeprogramování podvědomí. Z mnoha zdrojů jsem se dozvěděla, že zhruba 97 % našeho života řídí podvědomí a jen 3 % naše vědomí. Tudíž, pro změnu života, pro spuštění přirozených mechanismů buněk k obnově těla a všech jeho částí, je zapotřebí přeprogramovat naše podvědomí. Je to vlastně takový neustálý monolog, který vedeme sami se sebou, a to buď nevědomě, nebo vědomě.  A tak vezměte, pokud vás vnitřně osloví, tento text a dosaďte si tam cokoliv vás aktuálně trápí a potřebuje to nutnou obnovu. Cokoliv –…

 • MAIA TEXTY

  VELKÉ BÍLÉ BRATRSTVO

  Jsou to zástupci Hierarchie Světla, kteří zorganizovali své sídlo na Zemi,  jež je centrem (citadelou) Nejvyššího poznání a je uzavřeno vůči nezasvěceným.  Toto legendární sídlo Světla a duchovního poznání je Shamballa. Bratrstvo je centrem, z něhož pochází duchovní vedení lidstva na naší planetě. Všechno, co lidstvo přijalo ve svém mentálním, morálním a duchovním vývoji, vše pochází z tohoto jediného zdroje.  Celá lidská moudrost, všechna filozofie a všechna jeho náboženství  mají počátek od tohoto Jediného zdroje. Když bylo na úsvitu lidstva nutné dát lidským kojencům první základy společenství a státnosti,pak jeden z členů Bratrstva nebo vyškolený žák, vstoupil jako vůdce kmene, jako moudrý vládce, jako prorok, který organizoval a sjednotil lidi a…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  ZÁZRAČNÁ PŠENIČNÁ ŠŤÁVA

  Pšeničná šťáva je potravina připravená z mladých listů pšenice.  Pšeničnou trávu používali před více než šesti tisíci lety starověcí raní Mezopotámci.  Před pěti tisíci lety ji používali kněží, faraoni a další mocní starověcí Egypťané k obnovení zdraví. Babylonský král Nabukadnezar, který vládl v letech 605–562 př. N. L.,  přičítal zlepšení svého fyzického a duševního zdraví konzumaci pšeničné trávy. Nabukadnezarovi měla být poté, co žil v obrovské pýše, lidská mysl a měl po dobu 7 let jíst pšeničnou trávu. Po té době se mu měl zdravý rozum obnovit, včetně zdraví, vitality, síly a mládí – dokud mu vlasy nedorostly jako orlí peří a nehty jako drápy orla. Poté velebil Boha jako Nebezkého Krále. Téměř…

 • MAIA TEXTY

  DEMONSTRACE: Od církve k televizi

  Demonstrace, protesty, revoluce, války… Všechny tyto lidské projevy v sobě nesou energii „boje proti něčemu“. Tento mocný nástroj směruje tok velkého množství energie,  která je odevzdávána lidmi, kteří se takovýchto situací účastní. Emoce se násobí a zaplavují každého účastníka. Sami víte, co dav dokáže s vaší vůlí. Lidé jsou vedeni strachem o svou budoucnost. Strach snižuje vibrace a narušuje vaše energetické pole.  V tuto chvíli jsou jako otevřené nádoby a každý si může vzít, co hrdlo ráčí. Mimo to, energie vložená do boje či protestu proti něčemu,  přímo posiluje tento objekt.  Sami to znáte v malém, když bojujete s váhou,  jste v neustálém procesu, který nikdy nekončí,  protože svému problému věnujete tolik pozornosti,  až si začne…

 • MAIA TEXTY

  TOUHY

  Touhy tu nejsou od toho, aby nás uspokojovaly.  TOUHY nám dávají dynamiku bytí,  popohánějí nás k růstu,  protože růst je podstatou ŽIVOTA.  Proto vždy,  i když se touha zhmotní,  posílá nám Vesmír inspirace k dalším touhám.  TOUHA – je-li udržována,  stává se vědomě nasměrovanou myšlenkou,  protože si nemůžete nic přát bez vědomé myšlenky.  A to je právě ten důvod – proč jsme sem všichni,  jako plně vědomí tvůrci, přišli.  Hrát si s vědomě nasměrovanými myšlenkami.  A ovládnout toto Mistrovství až do bodu,  kdy se naše vědomě směrované myšlenky zhmotňují okamžitě.  Projevit skrze svou individualitu “Já Jsem”  do vnější hmoty DOKONALOST BOHA,  který bije naším srdcem,  a touží po hmotném vyjádření,…

 • MAIA TEXTY

  JÁ JSEM TA „JÁ JSEM“

  Vezměme do úvahy, že naše hmotné, hmatatelné já, je pouze jednou částí Nás.  Je to naše menší část a je dokonce méně důležitá.  Hmotné tělo se, díky všem kulturním zvykům, sociálnímu chování a vědeckým poznatkům, chová tak, že se časem opotřebí, a nakonec odchází úplně a není to většinou moc hezký pohled, ani prožitek.  Někdy se hovoří o tom, že jsme se nenaučili žít se smrtí a někteří lidé pak jako příklad zmiňují Indiány, jak jsou propojeni s jakousi duchovní silou, která jim sama ukáže, kdy nastal jejich čas ke smířenému odchodu. Ano, někteří Indiáni skutečně byli a možná někteří stále jsou, velmi dobře napojení na Vyšší Já. Avšak naše skutečné Vyšší…

 • MAIA TEXTY

  SYSTÉM VÍRY ZKRESLUJE VÝSLEDKY

  Jste nádherné tvořivé bytosti, které přišly do této unikátní reality za stále stejným cílem. Spojit se se svým Vnitřním Bohem a mnozí si pro toto spojení chodí stále a stále dokola, jelikož během hmotného života zapomínají, co vlastně chtěli udělat. To, jakým způsobem prožijete svůj život vždy záleží na tom, čemu jste se rozhodli věřit. Abyste svůj život dokázali vést podle svého, musíte nejdříve pochopit sílu kolektivní a své osobní víry. To totiž určuje, kdo jste, kým jste a kde jste. Ať prožíváte cokoliv ve svém životě, vaše tvořivá síla to přitáhla jen díky tomu, v co věříte. Víru tvoří převzaté dohody a přesvědčení nashromážděné uvnitř sebe, jež ve vás vytváří…