• MAIA TEXTY

  CO SKUTEČNĚ ZNAMENAJÍ PŘEKÁŽKY NA NAŠÍ CESTĚ

  „Jestliže najdeš v životě cestu bez překážek…určitě nikam nevede.“  (A.C.Clarke) Tato slova dokonale vystihují obecné předpoklady o tom, jak má život na Zemi vypadat. Mnoho lidí přijalo víru toho, že cesta člověka vede skrze stálé zdolávání překážek a bolestí. To má sloužit k vývoji a učení.  A až po životě dojde takový člověk k odměně ve vytouženém ráji mimo tuto Zemi. Na tato paradigmata lze nahlížet z jiného úhlu. Z pochopení věčných principů tohoto vesmíru. Z poznání toho, co to znamená vyvíjet se a chápat podstatu lidského života. Začněme tím, že jsme více než fyzické tělo.  Naše nefyzická část je mnohem větší a obsahuje vesmírné znalosti podstaty bytí a tvoření v tomto vesmíru. Jejím úkolem je vést nás skrze…

 • MAIA TEXTY

  JAK U SEBE POZNÁTE STOUPAJÍCÍ VIBRACI?

  Všichni jsme byli naučeni mít nějaké představy o sobě a o světě, který nás obklopoval  a chtěli jsme, aby odpovídal tomu, co nám říkali a čemu jsme se rozhodli věřit. Avšak to, čemu jsme se naučili věřit, bude mít zásadní vliv na to, jakým způsobem budeme prožívat toto velkolepé období změn, které přichází vždy na konci jednoho věku a na prahu věku nového. Jste ochotni rozbít rigidní víry a vyjít ze své skořápky? Můžete třeba zapomenout na to, že pro svůj vývoj potřebujete utrpení,  stejně jako uměle vykonstruované ukřižování Ježíše? Máte chuť se sejmout z pomyslného kříže? Když se podíváte kolem sebe, zjistíte, že si lidé ve vaší blízkosti vytvářejí jednu komplikovanou…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  MALÁ INSPIRACE PRO LADĚNÍ TĚLA

  NEBYLO BY HEZKÉ, KDYBY…? Nebylo by hezké, kdybych dnes měla skutečně produktivní den? Nebylo by hezké, kdyby se přání, která jsem měla tak dlouho, rozhořela naplno a ozářila mi cestu? Nebylo by hezké, kdyby se mnou můj metabolismus trochu více spolupracoval? Nebylo by hezké, kdyby mně by chutnalo stále více to, co je opravdu ve vibračním souladu s tím, co mé tělo chce a potřebuje? Nebylo by hezké, kdyby mé fyzické tělo začalo být v souladu s mým snem (představou)? Nebylo by hezké, kdybych zjistila, že je to mnohem snazší, než kdykoliv před tím? Nebylo by hezké, kdybych začala být v energetickém  souladu a vše kolem mne by rovněž začalo být ve vibrační harmonii?…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  EVOLUCE LIDSKÉHO TĚLA  

  Vnímám lidské tělo jako obrovský Vesmírný dar.  Dar, který je tvárný, věčně trvající a skrze který jsme si plně vědomi svého Já Jsem – přímého spojení se Zdrojem. Fyzické tělo je součástí evolučního vývoje. Nevyvíjí se pouze vědomí, ale i fyzická těla.  Každé fyzické tělo spěje směrem ke svému zdokonalení. To, co se děje s lidským vědomím, děje se i s vědomím všech vašich buněk. Každá buňka si je vědoma sama sebe a každá má jasnou představu o svém nejdokonalejším vzoru. Každá chce dosáhnout své nejlepší představy sama o sobě a přesně ví,  co má pro tento cíl udělat. Tato slova však nekorespondují s tím, co vídáme ve vnějším světě. Proč mnohá lidská těla…

 • MAIA TEXTY

  VIBRACE A FYZICKÉ TĚLO 

  Naši vibraci tvoří to, jak reagujeme na cokoliv. Tato reakce může být buď harmonická, tedy v souladu s naším Zdrojem, nebo neharmonická, vzdalující se od souladu. To, jak reagujeme na vnější podněty, jak vidíme svět, sebe a lidi kolem nás, co si o sobě a svém fyzickém těle myslíme, jaké předpoklady o tom máme, co očekáváme...toto vše tvoří naši vibraci, která je základem toho, co k sobě přitahujeme za zkušenosti a jak se utváří naše vnitřní i vnější prostředí. Zdroj – JÁ JSEM Přítomnost je věčná část každého z nás, která vnímá všechno to, čím jsme kdy byli a čím jsme. Tento úhel pohledu je oproštěn od jakýkoliv paradigmat, které člověk za svůj život…

 • MAIA TEXTY

  „JÁ JSEM“ TA NETEČNÁ PŘÍTOMNOST, KTERÁ VŽDY VÍTĚZÍ!

  V každém okamžiku máte možnost se rozhodnout, že poskytnete Bohu uvnitř sebe volnost v jeho přirozenosti, kterou je Dokonalost ve všech oblastech vašeho života, nebo skrze své rozladění a neklid  tuto přirozenost Boha předefinujete a jeho materiální podstata se stane vaší sklizní. Jaký by mohl následovat krok,  pokud se již dál nechcete zmítat ve zmatku,  nejistotě a obviňování druhých z toho,  co se projevuje ve vašem světě? Rozhodněte se TEĎ,  že na všechny životní okolnosti reagujete se silou „klidu-netečnosti“,  ve které se ukrývá vaše největší Moc. Ať už jde o jakékoliv narušení vašeho klidu z vnějšku,  ihned si vzpomeňte na své rozhodnutí,  požádejte svou Inteligenci proudící skrze vás,  ať váš klid,…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  JAK JE MOŽNÉ „MÍT VŠE ZA 60 DNÍ“?

  Vše, co právě prožíváte je výsledek myšlenek z minulosti.  Tyto myšlenky nastavily nebo přivolaly okolnosti, ve kterých se nacházíte. Když začnete zaměřovat svou pozornost na budoucnost a vytvoříte představu podle toho po čem toužíte, v té chvíli započne spojení s událostmi v budoucnosti, jež vás budou těšit. Když myslíte na budoucnost, začínáte ji předurčovat. Ve chvíli, kdy se přiblížíte k připraveným okamžikům a budoucnost se stane přítomností (v představě), potvrdíte ji větou: “To je to, co si TEĎ přeji!“ V ten okamžik se všechny myšlenky, které jste směřovali k budoucnosti, spojí a přinesou přesně to, co si přejete. Jednoduchý proces toho, jak získat za 60 dní vše, co si přejete, spočívá v rozlišování jednotlivých časových segmentů během dne.…

 • MAIA TEXTY,  Zahrada

  SETKÁNÍ S LEDŇÁČKEM

  Toto mládě ledňáčka včera v podvečer vrazilo do okna. Zaznamenala jsem ránu, a když jsem dopsala jistou věc, šla jsem do obývacího pokoje a jak sleduji svou zahradu, zaměřím pozornost na něco modrého a říkám si: “Kde se vzal na zahradě ten modrý papír?“ Modrá se zdála být taková hodně modrá na živé zvíře. Jdu tam a zjistím, že tam pololeží mládě ledňáčka. Ledňáčka jsem nikdy na živo ani nezahlédla, znám ho jen z fotografií. Hned mi bylo jasné, co je třeba udělat, a tak jsem započala Reconnectivní léčení…tak, jak jsem již takto rychle vrátila do aktivity mnoho desítek ptáčků nejrůznějších druhů za ta léta, co mám tuto zahradu.  Letos to byl teprve…