Abraham

Ustupte a nechte řešení, aby vás našlo

Pokud jste měli emočně špatnou dobu, říkáte (tím), aniž byste si to uvědomovali, „Praktikoval jsem vibraci problému tak intenzivně, že jsem nevšímavý a slepý a co je nejdůležitější, jsem mimo dosah řešení.“  

To je to, co to znamená. 

Nemůžete nalézt řešení, pokud v problému vězíte až po uši.

Prostě nemůžete.

Musíte najít nějakou cestu, jak získáte od problému odstup

Mluvíme o vibračním rozdílu, ale musíte nalézt cestu, jak to udělat. 

To může znamenat odejít od toho, změnit „kanál“, možná poslouchat hudbu, 

dát si masáž, postát s jinými příteli, možná se více vyspat, 

možná, určitě mnohem více meditovat

možná udělat seznam pozitivních aspektů.

Může to znamenat mnoho věcí, ať už orientovaných na konání nebo na zaměření. 

Ale určitě to znamená, že když jste si vědomi, že jste se cítili více v depresi, než šťastní, 

nebo více smutní, než šťastní, nebo vám to přerůstá přes hlavu, než že jste rozjaření, 

nebo více rozezlení, než radostní, pokud se přikláníte tímto směrem, znamená to, 

že jste nechali okolní prostředí vytvářet vibrace, které jsou pro vás nepřirozené.

A to je věc, kterou chceme abyste slyšeli, toto není pro vás přirozené

Je dobré, když se cítíte dobře a je to pro vás přirozené.

To je to, co jste plánovali. 

Řekli jste: „Vezmu kousek energie, která „Já Jsem“, do fyzického těla a budu zkoumat okolí, které vyvolá inspiraci k vylepšení. A když ta inspirace proudí ze mě jako výsledek mého zkoumaní kontrastu, pocvičím se ve vibračním zarovnávání s mým nejvzdálenějším aspektem.“

Vidíte, že když vyšlete raketu touhy, 

Zdroj ve vás řídí tu raketu a stanete se vibračním ekvivalentem toho,

oč jste žádali. 

Chápete to? 

Víte, že jste Zdroj energie, přestože jste zde, v tomto fyzickém těle?

Přijímáte, že jsou tu dva vibrační aspekty vás samotných? 

Přijímáte to, Rozumíte tomu? 

Tady je vibrační aspekt vás, že můžete cítit váš vztah, rozumíte tomu? 

Chápete, co jsou vaše emoce? 

Slyšíte, co jsme řekli a rezonuje to nějak s vámi? 

Víte, že život se neustále zlepšuje? 

Děje se to proto, že se na to těšíte a těšením máme na mysli dívání se směrem v této vibraci, která z vás vyzařuje. 

Vidíte?

 

A zde je věc, kterou my jako vibrační bytosti známe, ale kterou většina našich fyzických přátel vůbec nechápe. 

Jste tak ponoření do překladu vibrací a děláte skvělou práci, skrze vaše vidění, skrze vaše slyšení, váš nos, skrze vaše doteky konečky prstů, váš jazyk. Překládáte vibrace tak dokonale, empaticky, do takové míry, že máte nyní tuto realitu, že jste v tom opravdu zavěšení, tak moc zavěšení na realitě, která existuje, že ignorujete vibrační realitu, která je předchůdcem všeho, co přijde, co se týká manifestace.

Ale to je z hlediska Evoluce důkazem toho, co existuje.

Tato vibrační realita, kterou jste si vytvářeli dlouho před tím, než jste přišli do tohoto těla a přispívali do té doby, je vibrační realita, která se rovná tomu, kdo jsme my, všichni jako nefyzické bytosti, a to je ta větší část toho, kdo jste.  

Takže, když se dnes soustředíte na peníze ve vaší bance, zatímco chápeme, 

že realisté chtějí, abyste to udělali, 

ti lidé co objektivně zkoumají obsah vaší fyzické reality, vám chtějí říci, 

podívejte to je to, co je. 

A my vám chceme říci, způsobem, který nikdy nezapomenete, NE, NE, NE! 

To je to, co bylo! 

Protože to, CO JE, je zde, v tomto Vortexu, 

CO JE, je vibrací toho, kdo opravdu jste 

a pokud nevyřešíte, jak se stát právě teď, PRÁVĚ TEĎ, 

v tuto chvíli, v tuto chvíli, v tuto chvíli,

lépe souladným s tím, CO JE, 

nemůžete být radostní. 

Nemůžete se poflakovat v tom co bylo 

a říkat: „Abrahame, jak to po mě můžeš žádat? Právě jsem se díval, on-line se dívám na svůj běžný zůstatek a ty mi říkáš, to není aktuální?“  

A my říkáme: „Ani se to nepřibližuje k aktuálnímu stavu! Co je aktuální, je to, co jste nasbírali vibračně.“

Ale vy říkáte: „Abrahame, já nemohu utrácet vibraci!“

A my říkáme, že jste to nezkusili, ani jste to nezačali zkoušet.

Neinkasujete svou vibrační měnu, ne. Flákáte se kolem, většina z vás tady venku, mimo Vortex.

Mimo Vortex, ve kterém je vše, co chcete a vše, čím se stáváte. 

Flákáte se venku, mimo Vortex a stěžujete si na to, co je. 

A my říkáme, že to jsou staré zprávy! 

Nechte je odejít, nechte je odejít, protože víte, 

když máte tohle kroucení střev, tuhle realitu, 

že jste neměli dost peněz, 

dáváte více vibrační finanční měny do vaší vibrační reality.

Udělali jste to!

A můžeme vás ubezpečit o této vibrační realitě, 

o skutečném načasování této vibrační reality 

a o přítomnosti této vibrační reality 

a můžeme vás podpořit v tom, 

abyste udělali v nějaké malé části rozhodnutí, které chcete, 

abyste našli novou Závislost. 

Najděte novou Závislost v dobře pociťovaných emocích, které najdete jen tehdy, 

když jste zaměření ve vašem Vortexu, nebo hledáte tímto směrem, 

kdy vás můžeme přesvědčit o platnosti a existenci a realitě,

skutečné realitě v čase, 

nejzazší realitě toho, kým jste se staly. 

A jste ochotní nepotřebovat bránit to, co je, 

protože to je v každém případě stará zpráva! 

To, co objevíte, 

jakmile se začnete poflakovat více v této vibrační sféře, 

plně napojení na celost toho, kým jste, 

je to, 

že budete schopní se dívat na realitu, 

tak jak nyní existuje 

a cítit jen Lásku a ocenění této reality, 

protože víte, že to byla druhá strana vlny, 

která se tomu rovná, 

což je to, kdo jste VY. 

Nyní víme, že jak fyzičtí přátelé studují plnost toho, kdo jsou, 

časem si přivolali spoustu pohádek, analogií, podobenství, i příkladů, 

abyste si zkusili pomoci shrnout své myšlenky okolo toho, kdo jsou. 

Je to „velké“ kdo opravdu jste!

A my víme, že jak zde stojíme, v těle Esther, 

užívajíce její schopnosti dešifrovat a přeložit náš balík myšlenek do jazyka, 

který posloucháte, 

víme že jak nás posloucháte, 

Esteřina ruka mává do kruhu a nazývá to Vortexem 

a pokračuje ve zdůrazňování toho bodu na podlaze 

a nazývá to něčím, 

z čeho musíte být nadšení. 

Víme, že to ukazuje hranice vašeho světa, založeného na realitě. 

Ale slibujeme vám, že jak uslyšíte to, co víme my, 

najdete rezonanci s vaší větší částí, která to zná také. 

A jak ucítíte rezonanci s naším popisem tohoto Zákona Vesmíru, 

naším popisem toho, kým jste a jak pasujete do většího měřítka věcí,  

jak uslyšíte náš popis toho, 

co jsou vaše emoce a proč se cítíte tak, jak se cítíte, 

jak uslyšíte náš popis tohoto vibračního vztahu mezi vaším fyzickým já a nefyzickým já, 

jak uslyšíte tato slova, 

začnete pociťovat Absolutní rezonanci tohoto poznání, 

protože vaše větší část je tím poznáním a zná toto poznání. 

A nabízíme vám to neustále. 

A jak posloucháte a nacházíte rezonanci, 

přicházíte do Vortexu, alespoň periodicky, čas od času, 

kdy jste zde dnes shromáždění, 

a to co zaznamenáte, jak vstoupíte do Vortexu, 

jsou nejen věci, 

o kterých jsme řekli, že dávají smysl,  

ale i věci, které jste prožili 

a přichází pro vás do živé formy, tak, 

že chápete, co zde bylo řečeno. 

Jinými slovy, slova vůbec neučí,

pouze životní zkušenost učí. 

Ale pak ucítíte rezonanci,

 jak vás lákáme dovnitř Vortexu 

a dostanete se do tempa s plným pochopením toho, 

kdo jste, 

úplní 

a všechno kolem vašeho života vám začne dávat smysl. 

A nejen kolem vašeho života, ale i kolem všech ostatních. 

Vy žijete ve Vesmíru, jako my všichni, 

který je založen na tomto silném Zákonu Přitažlivosti 

a ten říká, 

že existuje frekvence, kterou vysíláte, 

na základě myšlenky, na kterou myslíte právě teď. 

To je doprovázené pocitem, 

jako indikátorem toho všeho. 

Ale ta myšlenka, na kterou myslíte, 

je výsledek vibračního vysílání, 

na které Vesmírné síly, v podstatě Zákon Přitažlivosti, odpovídá. 

Dostáváte zpět to, co vibračně vydáváte ven. 

Když vás něco opravdu trápí 

a dáváte tomu spoustu pozornosti, 

pak o tom dostáváte více důkazů do vaší reality, 

kvůli pozornosti, 

kterou tomu dáváte. 

Jak jsme vám právě vysvětlili, 

věděli jste, když jste sem přišli, 

že čím větší je problém, 

tím větší přijde řešení

a neviděli jste to jako špatnou věc. 

Ale kdybychom stáli na vašem místě, 

ptali bychom se sami sebe, neustále každý den, 

kolik pozornosti dávané problému je prospěšné. 

Tedy kolik řešení chci dnes vytvořit? 

Protože, 

když se dostanete z rovnováhy mezi vašimi problémy a řešeními,

zahltí vás to 

a věci začnou jejich ekonomickou vahou. 

Zahltí vás to 

a vy ztratíte svou fyzickou rovnováhu. 

Jinými slovy vaše fyzično, vaše pohoda, vaše funkční pohoda, 

jasnot, kterou cítíte v každém okamžiku, 

všechno z vaší zkušenosti, 

je založené na vaší schopnosti vyrovnat tento svět kontrastů, 

do kterého jste se dobrovolně zaměřili. 

Jsme tady, abychom vám řekli, že si myslíme, že si vedete extrémně dobře. 

Přišli jste v čase, kdy po většinu času to, co žijete 

je v rovnováze. 

Známe vás a podle toho, jak jsme se dnes sešli, 

a jak jste vyladili zkušenosti, 

ti, 

kdo chtějí být svobodní tvůrci, 

ti kteří už nejsou ochotní jen pozorovat, co se děje kolem 

a tvořit předem dané, 

my cítíme, 

že chcete řídit své myšlenky. 

A víme, že jste někdy frustrovaní, 

protože je to jako lavina negativních myšlenek. 

Je těžké pro vás najít myšlenku, 

která vás vezme do Vortexu.

Chceme, abyste věděli, že to je nejenom možné, je to pravděpodobné.  

Je to, kým jste. 

Byli jste zrození, abyste řídili své myšlenky, tím, že dáváte pozornost tomu, jakým způsobem se cítíte. 

Tak. 

Mluvili jsme o tom, celý den. 

Předpokládáme, že naleznete sami sebe ve Vortexu, stále znovu a znovu a znovu. Očekáváme, že výsledkem této konverzace, kterou jsme zde zažili, je, že nepochybně zavedeme myšlenky na místa, kde ještě nebyly a také očekáváme, že velký počet z vás nalezne rezonanci s těmi novými myšlenkami a zažijete tu lahodnost toho, co zde nazýváme život v reálném čase. 

Jinými slovy, část konverzace, která zrodí nové myšlenky, 

a v tu chvíli vytvoří hybnost. 

A když jste v hybnosti s novou myšlenkou, 

jedete na hřebeni vlny v procesu tvoření, 

právě jak jste to věděli, že pojedete, 

když jste se rozhodovali přijít do tohoto fyzického těla a začít. 

Ani jeden z vás neřekl, 

půjdu a budu trpět v rozvoji. 

Každý z vás řekl, 

půjdu a budu myslet na rozvoj!

Prozkoumám to 

a přijdu k závěrům a soustředím se na závěr, 

který jsem schopen vykouzlit, 

jak se pohybuji kolem. 

Budu záměrný tvůrce!

To jste řekli 

a my vám připomínáme, 

že jste to řekli 

a mysleli jste to vážně 

a my vám ukazujeme, 

jak je to jednoduché to udělat. 

Zdroj: Abraham Hicks (odkaz na video níže)

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP