Já Jsem

MAGNET ŽIVOTA

Proto vám dnes říkám, vyzkoušejte tento Zákon. 

Volejte do své „Přítomnosti Života“ jako nikdy předtím 

a stůjte neústupně, rozhodnuti, 

aby Její Větší Dokonalost a Akce vyšly skrze vaše tělo 

a do vašeho světa, a uvidíte, 

jak rychle dokáží tyto velké Zákony Života v Jejich Jednoduchosti, Velení a Moci 

způsobit požehnání do vašeho života. 

My, kteří dnes máme tu velkou Svobodu, 

si uvědomujeme, co to znamená. 

Vy, kteří jste toho ještě nedosáhli, 

nemůžete poznat její plnost. 

Ale protože věříte, že jsem Skutečný 

– a to říkám přítomným Požehnaným 

– protože jsem Skutečný, 

i když pro vás stále neviditelný, 

pak musíte pochopit, 

že Síla, kterou vám pomáhám,

 je také ještě neviditelná, 

ale jednoho dne se stane viditelnou a hmatatelnou jako vaše vlastní fyzická těla; 

protože jak se vaše fyzické vibrační působení zvedne, 

pozvedne se k jasnějšímu a většímu porozumění Životu, 

pak se to, co je pro vás dnes neviditelné, 

stane tak viditelným a hmatatelným, 

jako jsou vaše fyzická těla dnes. 

To je přirozená Aktivita života 

a máte to před sebou jako vrtuli ve vašich elektrických ventilátorech. 

Vidíte je stát na místě v dokonale hmatatelné podobě; 

ale v plné rychlosti akce je nevidíte 

– alespoň nevidíte formu 

– ale máte plnost jejich aktivity, která je hnací silou. 

Tak je to s celým Životem.

 

Jak zvyšujete jeho intenzitu, 

pozvedá to vibrační působení vaší fyzické struktury, 

dokud to neuvidíte. 

Proto ve set-up – jak tento termín používáte v elektrotechnice 

– zvyšujete vibrační působení; 

to je to, o co vás dnes celý Život žádá, 

když věnujete svou pozornost Životu, 

který tvoří mocný magnet.

Dovolte mi, abych vám nastínil,

jak přirozená aktivita Života skrze vaši pozornost k „Přítomnosti Života“

působí prostřednictvím vašeho fyzického těla, 

tedy ve vašem světě jednání: 

Vezměte magnet a postavte jej svisle, póly dole a nahoře

a máte přesné zobrazení toho,

jak Život působí prostřednictvím lidské formy. 

Pokud byste do svého fyzického těla umístili magnet, 

póly nahoře, vpředu a vzadu, 

cítili byste a viděli 

a měli byste před sebou přesnou ilustraci toho, 

co Život zamýšlel, jak to lidstvo má použít.

 

To je důvod, proč jsme naléhali na celé lidstvo při používání Energie Života, 

aby ji přitáhlo do činnosti v lidské podobě na úroveň srdce, 

pak ji předalo zpět do „Přítomnosti života“, 

což je očistná Aktivita Života. 

Potom v její Síle odezvy a návratu

z vás udělá plnou sílu působení Života v lidské podobě a skrze ni. 

Pokud je váš Proud Energie proudící do těla promarněn hněvem, 

abnormální sexuální aktivitou nebo čímkoliv jiným, 

uvolní to pocit a pošle energii dolů 

a ven z fyzického těla 

a vy to nemůžete obnovit.

 

Nevrátili jste do Života to, co vám Život dal. 

Když tedy pochopíte toto 

– že vaše fyzické tělo je Magnetem Života, 

stahujícím Jeho Mocné Proudy Energie, 

a pokud to správně pochopíte a 

posíláte je zpět v Jejich Mocném Působení do Života 

– pak naplníte působení Života tím, že navrátíte do Života to, 

co vám dal, 

což způsobí, 

že Život uvolňuje větší a větší Síly a Energie a Substanci 

do vašeho aktivního světa, 

které pro vás vytvoří 

svou přesnou matematickou Dokonalost. 

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP