Já Jsem

LZE ABSORBOVAT PLNOST „ŠTĚSTÍ“

Štěstí je velkým přínosem, který každý jednotlivec hledá. 

Najdeme některé orientalisty, kteří říkají, 

že blaženost je konečný stav. 

Je to jen jiný výraz pro Štěstí, 

ale pro západní mysl není zdaleka tak mocný. 

Pro západní mysl je Štěstí „Bůh v akci“. 

Být si vědom hledání Štěstí znamená 

být si vědom hledání Boha. 

Žádného trvalého Štěstí není nikdy dosaženo jinak 

než prostřednictvím uznání Boha, „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

která je uvnitř, nad a kolem jednotlivce. 

Štěstí je mocná alchymie. 

Je to jeden z nejmocnějších čističů lidských myšlenek, 

pocitů, mysli, těla, aury a světa jednotlivce. 

Pokud by Student věřil a experimentoval sám se sebou, 

zjistil by, že může vytvářet Štěstí podle libosti.

Předpokládejme například, 

že jistá vnější věc přitahuje pozornost a způsobuje určitou fázi neštěstí. 

S vědomím, že Bůh, „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“, 

je jediným zdrojem štěstí, 

pak by prvním krokem studenta bylo obrátit pozornost k Dárci všeho štěstí; 

a tím by se naladil na jediný Zdroj, 

ze kterého jej jistě přijme. 

Myšlenka, kterou by měl jednotlivec následovat, spočívá v tom, 

že když pociťuje nějaký druh neklidu 

a chce se obrátit k Bohu, 

může udělat následující 

a získat od toho velkou pomoc: 

Vstaňte a udělejte pohyby, 

jako když si svlékáte oděv 

a stejně jako když držíte svlečený oděv ve svých rukou

a chcete jej někam odhodit, 

vhoďte jej do Fialového Stravujícího Plamene 

a buďte si přitom vědomi, 

že je rušivý element tímto spotřebován. 

Pak upřete pozornost na Boha, „Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“, 

s radostným vědomým cítěním a přijímáním Proudu štěstí a Míru

naplňujícím vaši mysl a tělo. 

S trochou praxe tímto způsobem bude student brzy schopen dojít do bodu, 

kdy bude moci vědomě a libovolně čerpat toto velké Štěstí. 

Pokaždé, když to dělá vědomě, 

zjistí, že získává Sílu v dosažení úspěchu 

a skutečně si uvědomí, 

že má schopnost sáhnout do Srdce Štěstí 

a tam absorbovat Jeho Plnost. 

Po této praxi vždy následuje rozšíření vědomí, 

které je jejím přirozeným výsledkem. 

Studenti nebo jednotlivci, 

kteří mají sklon dovolit osobnostem nebo podmínkám, 

které se jim zdají být nezvykle blízké, aby je vyrušily, 

by se měli pozorně sledovat 

– a okamžitě, když zjistí, 

že se jejich pozornost upírá na vnější vědomí, 

stáhnout ji 

a naplnit tu osobu nebo podmínku 

esencí Boha “ Mocné JÁ JSEM Přítomnosti “ 

a prohlásit: 

“ Já skrze svou “ JÁ JSEM Přítomnost “ 

vědomě naplňuji tuto osobu, 

místo nebo stav Bohem. 

Proto ve svém vnějším vědomí pozitivně vím, 

že se tam odehrává pouze správná 

a Dokonalá akce vůči mně 

a pro jejich úspěch a štěstí. “

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP