• Já Jsem

  VELET PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“

  Pohlížejte na svou „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“  jako na neviditelnou Energii,  která neustále sídlí ve vás a okolo vás,  je jen vaše  a vy ji můžete použít,  jak uznáte za vhodné.  Nejde o vnější Sílu,  která sídlí kdesi tam,  kde ji nemůžete spatřit,  ani se Jí dotknout,  ani o Sílu,  kterou musíte prosit, aby vám sloužila  – je to vaše vlastní Nejvyšší Já.  Doporučuji vám využívat tuto Boží Sílu tak, že trváte na tom,  aby vám sloužila při naplňování vašich nejvyšších tužeb, jež máte ve vztahu k sobě i celému lidstvu. Proto když řeknete: „JÁ JSEM podmaňující Přítomnost!  Já Této Přítomnosti JÁ JSEM velím,  a skrze Ni Dokonale ovládám svou mysl, své…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

    Prociťte hluboce toto sdělení Ježíše: „JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“ Opakujte to třikrát, buď potichu nebo nahlas a všimněte si zvyšování vědomí, které zažijete. Někdo to potřebuje zopakovat několikrát, aby pocítil úžasné povznesení, někdo to zažije hned na první pokus. Toto vám jen maličko ukáže, co se může stát, když budete pokračovat v jeho pravidelném používání. Každý stav ve vaší vnější zkušenosti, který chcete změnit, může být rychle překonán a přetvořen používáním tohoto prohlášení. Když ho říkáte, změníte tok nesprávně zaměřené energie. Měl jsem studentku, která pocítila vnější impuls přesměrovat tuto Mocnou Energii a používala toto jediné prohlášení. Umožnila této Energii povznést její tělo. Během jednoho roku u ní nastala…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  FINANČNÍ SVOBODA 2

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé Finanční Svobody!”  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé neomezené dodávky  každé dobré věci,  včetně Bohatství a peněz!  Právě teď a navždy!”  “Expanduj naše peníze!   Expanduj naše Bohatství!   Expanduj naši zásobu každé dobré věci!   Mocná Já Jsem Přítomnosti! UVOLNI MILIONY A MILIONY A MILIONY KORUN DNES! MILIONY! Všemocná JÁ JSEM!  MILIONY! V mém příkazu!  MILIONY! Proplať kapitál do mých rukou!  MILIONY! Toto Světlo expanduj!  Všemocná JÁ JSEM! ” (Každou větu 3krát) „JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby  každého  účtu nebo závazku,  okamžitě  a věčně viditelně, skrze Boží Lásku!”    „JÁ JSEM Přítomnost vytvářející Hojnost  kdekoli si volím,  pro použití  ve Službě Dokonalosti – Světla!”…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  FINANČNÍ SVOBODA

  „JÁ JSEM“ všudypřítomná,  neomezená Zásoba Bohatství Boha a Nadbytku  v mých rukou  a k mému použití,  teď a stále!” „JÁ JSEM vysrážená a viditelná Přítomnost jakékoliv konstruktivní věci,  kterou si přeji,  a nikdo do toho nemůže zasahovat!”    „Já JSEM Bohatství, Nadbytek, Substance  již zdokonalená v mém světě,  a v každé konstruktivní věci,  kterou si mohu představit nebo přát,  teď a navždy!”    ““JÁ JSEM Moc jednání; JÁ JSEM řídící Inteligence; JÁ JSEM Substance bytí,  která na to působí,  a já to nyní přináším do očividné formy  k mému použití,  viditelné a hmatatelné navždy!”    “Milovaná, Všemocná JÁ JSEM Přítomnosti“!  Dej mi desetkrát víc než požaduji,  jako Tvé Potěšení volného…

 • Videa

  Vladimír Štěpán 1.díl: Jsme nejlevnější výrobci elektřiny na světě, ale ceny máme nejvyšší

  Lidé, při tomto tarifu elektřiny budou platit při topení domku elektřinou 200.000, – (20 MWh). Škody, které vzniknou tím, že to vláda zastropovala takto vysoko, lidé mohou přijít o své domy díky vysokým cenám energií, vysoké inflaci a teď už se objevilo, že vláda musí zvýšit daně. Jaké daně? Průmysl krachuje, lidé na to nemají, zbývají ještě domy. A jsme u té daně z nemovitosti z tržní hodnoty neboli to je, jak říká Schwab (prezident Světového ekonomického fóra), do roku 2030 připravím 2,5 milionů domů Čechů o tento majetek! Nebudou vlastnit nic, my je zbavíme této povinosti. Tady je 2,5 milionů domů a máme jich v osobním vlastnictví nejvíce v Evropě. Tady je o…

 • Já Jsem

  ŽEHNÁNÍ BOHATSTVÍ DOMOVA

  Mocná Zářivá, vyvíjející se „Přítomnosti“ tohoto Centra Božského Záření!  Nakresli svůj Magický Kruh kolem tohoto domova a všech jeho činností!  Naplň ho svou Zářící Láskou, Světlem a Aktivitou,  k čerpání Tvé Hojnosti Bohatství;  a rozdávej Mír, Radost, Harmonii a Dokonalost  skrze jeho použití!  Udržuj každého v jeho vlastním Magickém Kruhu,  když se pohybuje ve vnějším světě;  rozdávej Tvou Mocnou, Věčnou, samo udržitelnou Sílu,  Odvahu a Vědomí Tvé řídící Přítomnosti!  Ať se každý cítí jako Mocný Magnet,  přitahující Hojnost Bohatství na vše,  co potřebuje,  přeje si a po čem touží,  a ví,  že Bohatství tak plyne v jeho Největší Hojnosti! Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  ZMĚNA ZEMĚ – KRISTOVA AKTIVITA

  Jak bude uvolňována Kristova Síla,  bude samotná Země mnohem méně hustá.  Atmosféra Země se stane více rovnovážnou mezi chladem a horkem  – neboli subtropickou –  a vlhkost bude rovnoměrně distribuována.  V nové Kristově aktivitě, která přichází,  jsou dány určité výjimky;  ale do jaké míry, ještě nebylo ukázáno.  Existují časy a body činnosti,  kde výjimky již uděleny byly  a posunuly civilizaci o stovky let dopředu.  Používejte různá potvrzení: „JÁ JSEM dítě Boha a mohu dělat vše,  co ode mne Bůh chce,  a dělám to hned.“  „Dnes já odívám každý atom mého světa  nekonečnou Láskou a Moudrostí.“  „Tento domov je Srdcem Aktivity Božské Lásky.“ „Mé tělo je Srdcem Aktivity Božské Lásky.“ „Má…

 • Já Jsem

  NEPŘIJÍMEJTE ZDÁNLIVÝ SVĚT

  Nepřijímejte zdánlivý svět,  nedovolte, by vás rozrušoval.  Používejte toto prohlášení u čehokoliv,  co vás konfrontuje s jakýmkoliv omezením:  „Vytrvej právě teď (říkáte tomu narušení),  já vím,  že ty nemáš žádnou moc!  “Mocná Já Jsem Přítomnosti”,  převezmi zde Své Velení!  Projektuj do tohoto Své Mocné Paprsky Světla! Rozpusť to a zkonzumuj to!  Přines do tohoto Božský řád,  a dej mi Inteligenci k udělání správné věci,  k čemukoliv, co je nezbytné!“    Tímto způsobem odejmete vašemu fyzickému tělu napětí a úzkost,  která nedovoluje „Přítomnosti“ jednat,   protože váš pocitový svět musí být klidný,  aby mohla přijít rychle  požadovaná odpověď (řešení).  Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková