Já Jsem

PRO POCIT ÚNAVY

„Já absorbuji Mocnou Přítomnost

a Energii z mého Božského Já,

a to se projevuje jako bdělost,

radost a hojná Aktivita

v mém vnějším životě

a záležitostech!“

„Bůh je má Energie,

vyjadřující se v mé vnější

Aktivitě právě teď!“

(Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

4 komentářů

Přidat komentář