Já Jsem,  PENÍZE

HYBNOST SVĚTLA

… pokud byste pokračovali ve svém volání po Světle, 

„Více Světla! Světlo! Světlo! Více Světla!“ 

– jak by to bylo úžasné.

Víte přesně 

– a já nemám pocit, že vám to zcela dochází 

– co jednoduché slovo „hybnost“ znamená?

Ó moji milí, 

uvědomte si, 

že neustálé volání, opakování věci, 

získává sílu „hybnosti“

která se nakonec stává velkou lavinou, 

jež seče vše před ní. 

Pokud je konstruktivní, 

pak se před ní seče veškerá ničivá síla; 

pokud se jedná o destruktivní hybnost, 

pak to znamená, 

že dříve nebo později je tím smeteno tělo.

Proto není nikdo z vás tak zaneprázdněný, 

Aby nemohl během dne, 

v klidu během svých běžných aktivit, 

mnohokrát, mnohokrát, volat Světlo! Světlo! Světlo! 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! Více světla! Vydávej Své Světlo 

skrze každou buňku mého těla! “

(Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)