Já Jsem,  PENÍZE

PRECIPITACE VŠEHO, PO ČEM TOUŽÍTE

Neustále se střežte ve vnějším kontaktu, 

abyste nevědomky nepřijímali zdání věcí, 

nebo strach z takzvaných finančníků. 

Bůh řídí váš svět, 

váš domov, vaše podnikání, 

a to je vše, co vás zajímá. 

Nebojte se, že se vám začíná zdát fantazie, 

když cítíte blízkost plného projevení Mocné, 

individualizované Přítomnosti.

Radujte se! 

Věřte v Mocnou Přítomnost,

která drží ve svém objetí vše na tomto světě, 

po čem můžete toužit, nebo co chcete použít. 

Nejste závislí na vnějších věcech. 

S radostným vstupem do této Mocné Síly a Přítomnosti, 

která obsahuje vše, 

nevidíte, 

co by vám bylo poskytnuto, 

kdyby to bylo všechno uvolněno?

 

Chci, abyste cítili, s radostí přijímali 

a se vším svým bytím věděli, 

že síla precipitace(vysrážení) není žádný mýtus. 

Je to skutečné. 

Ti, kdo vstoupí do tohoto pocitu dostatečně hluboko, 

budou mít vysráženo všechno, 

co chtějí. 

V každém případě 

ve vnějšího kontaktu se světem podnikání, 

kdykoli dojde k negativní podmínce, 

která se jakkoli dotkne vašeho světa, 

okamžitě zaujměte pevné stanovisko: 

„JÁ JSEM ta vysrážená a Viditelná Přítomnost všeho, 

co si přeji 

a nikdo do toho nemůže zasahovat.“

Toto je Mocná Pravda.

Když mluvím o precipitaci (vysrážení) tímto způsobem, 

nemám na mysli pouze z neviditelného, 

ale jakýmkoliv kanálem, 

protože vše je srážení; 

je v tom jen malý rozdíl v aktivitě.

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková