Transformace

Lze technologicky nastolit Ráj na Zemi? 

Bez uznání Boha v nás samotných a bez plného uvědomění si Sebe sama, 

jako integrální součásti Boha Stvořitele a zároveň jako části celku, 

který Bůh stále utváří, 

není možné nalézt jakýkoliv Vzestup, 

ani významnou změnu aktuálního společenského systému, který známe dnes, 

a ve kterém lidstvo nyní spočívá. 

Teprve uvědoměním si skutečnosti, že člověk, jako Prodloužení Boha, 

stojí v tomto Světě ve své podstatě jako dokonalá bytost, 

která je zde na Zemi nejvýše postavená, 

a která své plné Dokonalosti, Síly a Moci dojde uznáním Sebe sama Bohem, 

neboť On Je jeho součástí, 

teprve tehdy dojde lidstvo jako celek významného posunu vpřed, 

k dokonalému Životu v Lásce, Míru, Harmonii a Hojnosti pro všechny.

 

Jakkoliv jedinec takto konající, uznalý Božího Tvoření a jeho propojení se Sebou samým 

může již dnes žít v Dokonalosti Boží a Hojnosti všeho, 

lidstvo jako celek nemůže nahradit takové uvědomění a konání v tomto směru

technologickým a vědeckým pokrokem,

bez uznání Boha všude. 

Takový pokrok povede jen k dalšímu odosobnění, 

ztrátě vědomí 

a ve výsledku k dalšímu pádu lidstva, 

jaký zde opakovaně proběhl v předchozích časech. 

Text: Gabriel, foto: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP