Já Jsem

JAK ZMĚNIT NOVINÁŘSKOU LEŽ NA PRAVDU

Jak může student pomoci v národních aktivitách: 

Můžete poskytnout velkou pomoc v národních aktivitách, 

pokud si dáte záležet, 

kdykoli si přečtete negativní zprávu, 

okamžitě zaujměte vědomé stanovisko, 

že tam je pouze Bůh a Jeho Dokonalost, 

podporovaná Jeho Mocnými Posly. 

To hodně promění a změní výraz tisku. 

Kdykoli uvidíte negativní vyjádření tisku (novinách, médiích), 

přikažte všemu tisku (médiím), 

aby byly Božími posly Pravdy a Práva (Spravedlnosti) 

– na dlouho již nebudou štítem 

nebo loutkou v rukou politiků. 

Bude tam umístěn Mocný posel, 

který bude ovládat nebo řídit tisk (média); 

a když se změna začne hmatatelně odehrávat, 

novináři budou mnohokrát ohromeni 

svou vlastní drzostí ve vyjadřování Pravdy, 

kde v minulosti vyjadřovali lež. 

Takže uvidíte, 

že Boží Mocný Příkaz se v žádném případě nezkrátil, 

ale spíše vyzval lidstvo: 

„Vyzkoušejte mě a uvidíte, 

že když vyliji požehnání, 

nebude místo, 

kde by nebylo přijato.“ 

Často dávejte příkaz: 

„Budiž Světlo! “

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP