MAIA TEXTY

„PRAVDA“ PŘICHÁZÍ POUZE ZE „ZDROJE“ A JE STEJNÁ

Jakmile se díváte na něco,

z čeho nemáte dobrý pocit,

znamená to,

že vám Zdroj skrze tuto emoci říká:

„Tuto podstatu toho, z čeho se cítíš rozladěný,

k sobě přitahuješ a jestli setrváš v této pozornosti,

budeš se jí každý den věnovat nějaký čas,

např. projdeš své oblíbené alternativní weby,

kde se dočteš o tom, jak ti seberou bydlení,

či ti znehodnotí peníze,

nebo jak snadno můžeš přijít o zaměstnání,

že kolem tebe teoreticky létají jaderné rakety,

tato podstata vibrace se brzy ve Tvém světě manifestuje.

V nějaké Tvé vlastní individuální podobě,

jako třeba špatné rozhodnutí které vede ke ztrátě peněz,

což ohrozí i tvé bydlení,

nebo nějaká nemoc, jenž způsobí nepočítané finanční výdaje,

či nedostatek zakázek pro podnikání,

anebo nastavení mysli takové, 

že v situaci kde jsi nevidíš řešení proto, 

co bys chtěl.“

Takto to funguje.

A lidé se pak diví,

jak to, že se mi toto či ono stalo?

Vždyť já jsem tak poctivý,

pomáhám druhým, jsem empatický,

naslouchám často problémům druhých

a někdy za ně hledám i řešení?

Když se na to podíváme,

může si klást otázku,

jak moc je dobré být aktuálně informovaným občanem,

nebo z druhé strany,

jak moc hluboko číst alternativu ve všech tématech.

I kdybych vyloučila témata jako Agenda 2030,

ovládání mysli, pravda o měnovém systému a ekonomice,

alternativní světy, mimozemšťany a další

a pouze se zabývala zdravým stravováním a pěstováním vitality,

i na tomto poli je mnoho myšlenek,

které vůbec nepřináší dobré pocity.

Jsou jen upevňováním podobných mainstreamových paradigmat,

jako že nemoc se musí dlouze léčit 

a tím ji věnovat často pozornost,

že je nutné zestárnou a zemřít

a ještě k tomu je to tzv. přirozené,

že každý má počítat s tím, že tu zítra nemusí být,

že je normální vítat projevy stárnutí a úbytek energie,

dokonce to prý Bůh chce,

že je nutné dlouze studovat a znát přesné návody na to,

abyste byli zdraví

a že zdraví nesouvisí s tím, jak rovně chodíte, stojíte či sedíte,

nebo že pro zdraví se musí nějak sportovat,

a bez toho není ani štíhlost, ani svaly,

že dokud z vnějšku nebude super zdravý vzduch a prostředí,

nemůžete nikdy být opravdu zdravý

a mnoho další paradigmat,

které jsou blokací Proudu Zdroje,

jenž Zdraví, Život, Krásu, Inteligenci, Prosperitu a Blahobyt přináší právě TĚĎ!

Ve všech oblastech, tématech, jak běžného proudu informací, 

nebo toho alternativního,

číhají programy omezení a víry v chátrání a smrt.

Pokud tomu kdokoliv věří,

nemůže být jeho buněčný systém nastaven na projevení

své plného potenciálu, jak zdraví, tak i vitality a krásy.

Ten, kdo není pozorný ke svým pocitům

nasává tyto nefunkční programy i z ezoterických,

duchovních či jiných kanálů.

Kdo kráčí krůček za krůčkem ke zjemňování svého vnímání,

velmi brzy zjistí,

že nejlepším zdrojem všech informací je jeho Zdroj.

Nebo někdo, kdo má ke Zdroji blízko.

Protože individuální informace ze Zdroje

se velmi shodují s individuálními informacemi ze Zdroje někoho jiného.

Čisté Dobro Zdroje má jediný ZDROJ.

A tam vládne naprostá shoda.

Tam bydlí PRAVDA.

PRAVDA je jednoduchá,

pravda existuje právě TEĎ.

PRAVDA je Prosperita, Individualita, Inteligence bez omezení,

Věčně proudící Život pro všechny formy existence, 

i tu materiální,

neustálé vylepšování směrem k Dokonalosti,

věčný Pohyb a rostoucí Blahobyt a Bohatství,

stálá Radost a neustálé očekávání,

Důvěra a Nekonečná Jistota.

Jistota Věčně proudícího DOBRA,

které je nám na dosah právě TEĎ.

Nikdy nekončícího, samo udržujícího se.

Toto DOBRO zná pouze expanzi,

ke které má všechny Zdroje.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů