• MAIA TEXTY

  PROGRAM „OBYČEJNÝ ČLOVĚK“ NABÍZÍ VIBRACI BEZMOCI

  Toto „kouzelné“ spojení dvou slov je automaticky používané širokou masou lidí. Velká část z nich se s těmito slovy pravidelně, každý den, ztotožňuje. A toto slovní spojení „obyčejný člověk“ působí svou silnou energií. Má mnohem větší vliv na životy lidí, než si mnozí dokáží plně uvědomit. Slýchávala jsem často tato slova již od raného dětství. „My obyčejní lidé, jsi jen obyčejný člověk, nikdo nemyslí na obyčejné lidi, nám obyčejným lidem to musí stačit apod.“ Cítila jsem ke slovu „obyčejný“ velmi silný odpor. Věděla jsem, že být „obyčejný“ pro mě znamená, být bez života, o jakém sním. To byl můj vnitřní pocit, bez znalosti principů Zákona přitažlivosti. Dnes vím, že byl pravdivou zprávou…

 • Já Jsem

  VŽDY MUSÍ NĚCO JEDNAT

  Když je harmonické síle odepřeno působení ve vašem světě,  pak si neharmonická síla najde příležitost k akci,  protože vždy musí něco jednat.  Život je věčný pohyb;  a proto musí působit síla.  Pokud to není síla harmonická,  pak přebírá vládu ta neharmonická. Sait Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • MAIA TEXTY

  NAŠE PŘESVĚDČENÍ Z NÁS DĚLAJÍ TO, KDO JSME

  Skrze svá přesvědčení vnímáme realitu a skrze ně i svou realitu dále tvoříme. Přesvědčení vyvstávají z představ o realitě. Z těchto představ se časem stanou fakta. A fakta se používají k tomu, aby vám popsala to, co vidíte. Tento proces je stručným popisem toho, jak se buduje struktura našeho současného, společného světa. Masová přesvědčení nám však podávají pouze zastřený pohled na realitu, v níž souhlasíme se vším, co v ní prožíváme. Vše je postavené na dohodách, které respektujeme, v jejichž rámci působíme a tímto jsme připoutáni pouze k jedné obecné realitě. Výklad toho, že existuje realita pouze jedna je však podobný, jako tvrzení, že Země je placatá. Všichni jsme svou přirozenou podstatou multidimenzionální bytosti, které mají…

 • Transformace

  DEKLARACE NEZÁVISLOSTI – Inspirace, kterou Facebook cenzuruje

  Facebook vymazal část americké Deklarace nezávislosti, zvýrazněná čast v textu, protože prý odporuje pravidlům komunity. Tím se dopustil šíření fake-news, protože záměrně mění podstatu historických dokumentů a podsouvá překroucený pohled na historické události.Deklarace nezávislosti je velmi významný dokument, kterým 13 kolonií deklarovalo svou nezávislost na Velké Británii a kterým ospravedlnilo své konání. Byla ratifikována Kontinentálním Kongresem 4. července 1776. DEKLARACE NEZÁVISLOSTI V KONGRESU, 4. ČERVENCE 1776 Když se v běhu lidských životů stane pro některý národ nezbytným rozvázat politické svazky, které jej poutaly k jinému národu, a zaujmout mezi mocnostmi světa oddělené a rovnocenné postavení, k jakému jej opravňují zákony přírody a boha přírody, pak prostá úcta k názorům lidstva vyžaduje, aby vyhlásil příčiny, které jej vedou…

 • Já Jsem

  RADOST

  Když vám něco dává radost, nadšení a velké povznesení,  pak si můžete být jisti,  že ať jste v té době v jakékoli pozici,  tato vibrační aktivita působí na atomovou strukturu  a vy budete sklízet perfektní výsledky. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • MAIA TEXTY

  PŘIROZENÝ PROCES UZDRAVOVÁNÍ

  Každý z nás si přeje být zdravý. Intuitivně v ten moment cítíme,  co je základem pro šťastný a bohatý život. Asi není nikdo, kdo by pochyboval o tom,  že zdraví a život je to nejdůležitější bohatství, které vlastníme. Málokdo si je však plně vědom,  že klíč k těmto pokladům vlastní pouze on. O našich vzácných pokladech jsme byli od mala naučeni smýšlet tak,  že jsou součástí jakési náhody a spolupráce s lidmi,  kteří o našem těle pranic nevědí – lékaři. Postupem času se mnozí vzdali jakékoliv myšlenky,  že by snad mohli své poklady vlastnit a mít na ně plný vliv. Odpoutali své vědomí od své fyzické bytosti a propadli pocitu,  že jediné, co mohou…

 • Já Jsem

  ŽIVOT BEZ POČÁTKU A KONCE

  Člověk nemůže dlouho používat prohlášení „JÁ JSEM“,  dokonce ani intelektuálně,  dokud nezačne pociťovat hlubší a hlubší přesvědčení, že:  „JÁ JSEM “všechny věci.“  Přemýšlejte často,  co tato dvě úžasná slova znamenají,  a vždy s použitím těchto dvou slov  proveďte prohlášení, a vězte že, „Když řeknu JÁ JSEM ‚  JÁ JSEM uvede  do pohybu neomezenou Boží Moc v čemkoli,  co spojím s výrazem JÁ JSEM.“ Biblické prohlášení: „Před Abrahamem bylo „JÁ JSEM “, „Abraham“ představuje vnější vyjádření Života  a „JÁ JSEM“ představuje Princip Života,  který byl vyjádřen prostřednictvím Abrahama.  A tak tu byla Dokonalost Života  – předtím,  než kdy došlo k jakémukoli projevu;  a tím je  Život bez počátku a bez konce.  Moji…

 • Já Jsem

  VY JSTE TA PŘÍTOMNOST

  Pamatujte si,  že ve vesmíru  je jen jedna věc,  která je trvalá,  skutečná a věčná.  A to je „JÁ JSEM Přítomnost“,  Bůh ve vás,  jež je Vlastníkem,  Stvořitelem  a Inteligencí,  která řídí všechny projevené formy.  Potom, když udržíte vědění, že vy jste Ta „Přítomnost“,  Ta „JÁ JSEM Přítomnost“,  umístí vás to,  Milovaný Studenti,  do nezávislosti  na všech vnějších projeveních. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková