Transformace

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ MRTVÁ HMOTA

Mohu říci, že vědomí existuje například i ve vašich nehtech, 

ale málokdo mne bude brát natolik vážně, 

aby popřál svému nehtu dobré ráno. 

Atomy a molekuly tvořící nehet nesou jistý druh vědomí 

stejně jako molekuly této stránky. 

Neexistuje nic, skála, nerost, rostlina, zvíře ani vzduch, 

co by neobsahovalo jistou hladinu vědomí. 

Takže se ocitáte uprostřed neustálého pohybu, života, vědomé energie. 

Vy sami jste fyzicky složeni z buněk uvědomujících si svoji vlastní identitu, 

která ochotně vytváří fyzickou strukturu, vaše tělo. 

Neexistuje žádná mrtvá hmota, 

prostě nic co by nebylo formováno vědomím. 

Všechny stupně vědomí mají schopnost vnímat a tvořit.

Nikdy neporozumíte sami sobě, 

pokud nepochopíte, o čem nyní hovořím. 

Z pohodlnosti se uzavíráte multidimenzionální vnitřní komunikaci 

vycházející z nejmenších částic vašeho těla. 

Jako fyzické bytosti jste do jisté míry součástí jiného vědomí. 

Vaše já není nijak omezeno. 

Neexistuje nic, co by omezovalo jeho možnosti. (Pauza.)

Omezujete se jen svou vlastní ignorancí. 

Ztotožňujete se pouze se svým egem, 

čímž ztrácíte vrozené schopnosti. 

Můžete to popřít, ale realitu nezměníte. 

Člověk je multidimenzionální osobnost. 

Přesto mnoho lidí schovává hlavu do písku trojrozměrné reality 

a předstírá, že jiná neexistuje.

SETHOVY PROMLUVY: Jane Roberts, foto: Maia Špačková